profil

Analiza rynku

(29)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Rynek i jego rodzaje.

Rynek i jego rodzaje Rynek – jest jedną z podstawowych kategorii w ekonomi, stanowi on ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Dla jego istnienia niezbędne jest występowanie, co najmniej dwóch podmiotów wymiany tj....

poleca87%

Podstawy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego

Inwestycja jest to zaangażowanie pewnej ustalonej kwoty pieniędzy na określony okres czasu , tak aby w przyszłości otrzymać jego zwrot rekompensujący inwestorowi czas, w którym pieniądze te były zaangażowane, przewidywany współczynnik inflacji...

poleca85%

Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej

Istotą czynności związanych z przygotowaniem transakcji eksportowej jest ustalenie celowości i możliwości zawarcia umowy (kontraktu ) na sprzedaż na granicę danego towaru lub usługi. Na wstępie należy sporządzić kalkulację w celu ustalenia kosztu...

poleca94%

Branża FMCG - z czym się to je?

Przeglądając oferty pracy w różnych, nowoczesnych portalach ogłoszeniowych, na pewno zauważyłeś obcobrzmiące branże działalności gospodarczej. Jedną z takich branż jest FMCG. Cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem? Otóż, jest to anagram pojęcia...

poleca85%

Co sądzisz o podatku dochodowym i jego znaczeniu

Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Prawo w Polsce rozróżnia podatek dochodowy na: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek...

poleca85%

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych obszarów analizy ekonomicznej. Stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy w...

poleca85%

Akta osobowe pracowników

Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika są grupowane w trzech częściach(A,B,C ). Każda z nich zawiera aktualny spis znajdujących się wewnątrz dokumentów, które są ponumerowane i ułożone chronologicznie. W części A są gromadzone dokumenty...

poleca85%

Wpływ dotacji unijnych na rolnictwo

Praca powstała dwa lata temu i nigdy nie została wykorzystana. Może komuś sie przyda. W treści pracy znajdują się następujące punkty: Rozdział I Dotacje unijne i rolnictwo w Polsce – wprowadzenie w świetle literatury. 1.1 Unia Europejska w...

poleca85%

Znaczenie uslug transportowych dla gospodarki

Transport jest nieodłącznym elementem życia społecznego i działalności gospodarczej. W szerokim, funkcjonalnym ujęciu pojecie to odnosi do przemieszczania osób, przedmiotów i wiadomości. W polskiej literaturze przedmiotu utrwaliło się...

poleca85%

Bezrobocie w Polsce,metody walki z bezrobociem i artykuł

ANALIZA BEZROBOCIA W POLSCE Liczba bezrobotnyuch zajestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2010 r. wyniosła 2052,5 tys. osób (w tym 1024,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 159,8 tys. osób (tj. o 8,4%). W ujęciu rocznym...

poleca85%

Znaczenie sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym na tle Unii europejskiej

Wstęp Współczesne gospodarki uczestniczą w procesie globalizacji, który wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i powoduje istotne zamiany w gospodarce światowej. Zjawisko globalizacji wpływa dynamizująco na konkurencyjność całych gospodarek i...

poleca85%

Badanie rynku internetowego w Polsce

Rynek badań internetowych w Polsce Wstęp 1.Rozwój internetu 2.Badania w internecie 3.Polskie instytucje badające rynek internetowy Zakończenie Bibliografia Bibliografia Źródła internetowe: 1.http://www.pbi.org.pl/...

poleca85%

Część badawcza

Rozdział III. Cel pracy, metodyka i zakres badań. 3.1. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie postawy mieszkańców powiatu jaworznickiego wobec aborcji i eutanazji. W świetle nagłośnienia przez media oraz w związku z...

poleca85%

System motywacyjny w teorii zarządzania

1.1. Planowanie zasobów ludzkich 1.2. Rekrutacja i selekcja 1.3. Pojęcie i składniki motywacji 1.4. Teorie i modele motywacji 1.4. Teorie i modele motywacji W każdej organizacji, w której są ludzie należy pobudzać ich do działania. Pobudzać...

poleca85%

Wybór terminala danych na podstawie sklepu internetowego www.sklep.expert-wms.pl

Na polskim rynku występuje wiele internetowych sklepów na których można dokonać zakupu terminali danych/kolektorów danych. Przy wyborze sklepu kierowałem się głównie ceną. Zdecydowałem się na analizę terminali pod względem sklepu...

poleca85%

Predysozycje pośrednika w obrocie nieruchomościami

Pośrednik jako swoisty sprzedawca oraz doradca powinien posiadać wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Powinien posiadać łatwość nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi . Z uwagi na to, iż zarabia dzięki klientom winien...

poleca90%

Przedmiot analizy finansowej

Przedmiot analizy finansowej jest różnie definiowany jednak systematycznie dochodzi do poszerzania znaczenia analizy finansowej i zakresu zagadnień, które ma ona obejmować. Dodatkowo osoby dokonujące oceny sytuacji przedsiębiorstwa coraz mniej...

poleca85%

Analiza mikro- i makrootoczenia transportu lotniczego

I. Analiza mikrootoczenia 1. Konkurenci W pozycji konkurencyjnej w stosunku do transportu lotniczego znajdują się: transport morski oraz transport kolejowy, przede wszystkim tzw. „szybkie koleje”. Transport morski jest konkurencyjny...

poleca88%

Rynek cukru

Praca w załączniku

poleca86%

Teoretyczne podstawy analizy finansowej

Rozdział I Teoretyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Istota i cel analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem W najszerszym ujęciu finanse to zjawiska finansowe, których „tworzywem” jest pieniądz. Zarządzanie finansami...

poleca87%

Biznes plan

biznes plan internetowy sklep spożywczy. Praca oceniona na 5

poleca85%

System podatkowy

wszystko w załączniku

poleca86%

Negocjuj swoje zarobki - porady

Negocjacje zarobków nastręczają pracownikom nie lada problemów. Trzeba powiedzieć, że wielu z nas po prostu boi się nawet rozpocząć rozmowę o wynagrodzeniu ze swoim pracodawcą. Przyczyną takiej sytuacji jest zwykle poczucie, że rozmowy o...

poleca86%

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku oznacza podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania. Przy segmentacji...

poleca86%

Analiza wskażnikowa przepływów pieniężnych (Cash Flow)

Cała praca w załączniku. Polecam praca na 4 na pewno!

poleca85%

Energy drinks market in USA. Dr Pepper. CASE.

Major Energy Beverage Competitors: Five competitors dominate the U.S. energy beverage market: Red Bull North America, Hansen Natural Corporation, Pepsi-Cola, Rockstar, Inc., and Coca-Cola. These companies, and their individual brands, account...

poleca85%

Zarządzanie.

Bryła morfologiczna systemu zarządzania (Trójwymiarowy model systemu zarządzania): W trzecim wymiarze mamy: 1. B+R, 2. zaopatrzenie, 3.produkcja (genotypowa), 4.sprzedaż i marketing (logistyka zewnętrzna i marketing) Przestrzeń wewnętrzna -...

Ciekawostki ze świata