profil

Analiza rynku

(29)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca84%

Wybór terminala danych na podstawie sklepu internetowego www.sklep.expert-wms.pl

Na polskim rynku występuje wiele internetowych sklepów na których można dokonać zakupu terminali danych/kolektorów danych. Przy wyborze sklepu kierowałem się głównie ceną. Zdecydowałem się na analizę terminali pod względem sklepu...

poleca84%

Bezrobocie w Polsce,metody walki z bezrobociem i artykuł

ANALIZA BEZROBOCIA W POLSCE Liczba bezrobotnyuch zajestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2010 r. wyniosła 2052,5 tys. osób (w tym 1024,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 159,8 tys. osób (tj. o 8,4%). W ujęciu rocznym...

poleca82%

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych obszarów analizy ekonomicznej. Stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy w...

poleca83%

Co sądzisz o podatku dochodowym i jego znaczeniu

Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Prawo w Polsce rozróżnia podatek dochodowy na: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek...

poleca83%

Wpływ dotacji unijnych na rolnictwo

Praca powstała dwa lata temu i nigdy nie została wykorzystana. Może komuś sie przyda. W treści pracy znajdują się następujące punkty: Rozdział I Dotacje unijne i rolnictwo w Polsce – wprowadzenie w świetle literatury. 1.1 Unia Europejska w...

poleca84%

Znaczenie uslug transportowych dla gospodarki

Transport jest nieodłącznym elementem życia społecznego i działalności gospodarczej. W szerokim, funkcjonalnym ujęciu pojecie to odnosi do przemieszczania osób, przedmiotów i wiadomości. W polskiej literaturze przedmiotu utrwaliło się...

poleca78%

Rynek i jego rodzaje.

Rynek i jego rodzaje Rynek – jest jedną z podstawowych kategorii w ekonomi, stanowi on ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Dla jego istnienia niezbędne jest występowanie, co najmniej dwóch podmiotów wymiany tj....

poleca81%

Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej

Istotą czynności związanych z przygotowaniem transakcji eksportowej jest ustalenie celowości i możliwości zawarcia umowy (kontraktu ) na sprzedaż na granicę danego towaru lub usługi. Na wstępie należy sporządzić kalkulację w celu ustalenia kosztu...

poleca82%

Akta osobowe pracowników

Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika są grupowane w trzech częściach(A,B,C ). Każda z nich zawiera aktualny spis znajdujących się wewnątrz dokumentów, które są ponumerowane i ułożone chronologicznie. W części A są gromadzone dokumenty...