profil

Genetyka

(13)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Choroby genetyczne człowieka

Choroby genetyczne człowieka Szczególne miejsce wśród metod stosowanych w genetyce człowieka zajmują badania cytogenetyczne. Pozwalają one m.in. wykryć niektóre zaburzenia genetyczne jeszcze...

poleca83%

Zagadnienia z genetyki człowieka

ZAGADNIENIE Z GENETYKI CZŁOWIEKA Prawa dziedziczenia wynikają bezpośrednio z zachowania się chromosomów znajdujących się w jądrze komórki, podczas mitozy, mejozy i zapłodnienia. Mitoza to podział komórki gwarantujący precyzyjny podział...

poleca85%

Biomedyczne podstawy rozwoju

BIOMEDYCZNE PODTAWY ROZWOJU 1. Rozwój ontogenetyczny człowiek zależy od: - czynników endogennych genetycznych (determinatorów), które warunkują rozwój. - czynników endogennych paragenetycznych (stymulatorów), które wzmacniają rozwój. - czynników...

poleca85%

Genetyka - notatki z zajęć

Gen ? funkcjonalna jednostka dziedziczności zbudowana z odcinka DNA o specyficznym układzie nukleotydów. Pojedynczy gen wyznacza sekwencję aminokwasów jednego łańcucha polipeptydowego. Zawiera informację genetyczną. Mogą być geny: alleliczne,...

poleca85%

Wybrane choroby genetyczne.

Spis treści: 1) Zespół Downa. 2) Zespół Klinefeltera. 3) Zespół Russel – Ssilver.. 4) Hemofilia. 5) Mukowiscydoza. 6) Albinizm. Choroby genetyczne- Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zarówno...

poleca85%

Rodzaje mutacji punktowych.

Mutacje punktowe ze względu na skutki w białku kodowanym przez gen dzieli się na: - mutacje nonsensowne - mutacje zmiany sensu - mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu - mutacje ciche Mutacje nonsensowne powodują zmianę kodonu...

poleca90%

Wpływ chorób genetycznych na życie człowieka

II. Choroby genetyczne. II.1. Czym są choroby genetyczne? Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Są to też choroby powstające na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania, cech...

poleca85%

Choroby genetyczne

Jest to schorzenie dermatologiczne. Osoba chora nie wytwarza melaniny (naturalnego barwnika skóry). Wyróżniane są dwa rodzaje (wrodzony [uogólniony i częściowy] oraz nabyty) Albinizm wrodzony uogólniony: - choroba determinowana jest przez allel...

poleca85%

Aspekty prawne i moralne dotyczące przerywania ciąży

Aborcja - polega na spowodowaniu śmierci dziecka poczętego i zakończeniu ciąży u jego matki, w następstwie podjętych z premedytacją działań. Dziecko poczęte jest dla lekarza drugim obok matki pacjentem. Sztuczne poronienie, ze względu na swoją...

poleca89%

Choroba glutenowa

Schorzenie to ma pewne cechy schorzeń autoagresyjnych, o czym świadczą wykrywane w surowicy specyficzne przeciwciała, np. IgAEMA, IgAARA, współistnienie z innymi chorobami o autoagresyjnym podłożu, np. z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,...

poleca88%

Alzheimer - genetyczny punkt widzenia.

Skrycie atakująca choroba Alzheimera powoduje nieustanne pogarszanie się pamięci i utratę kontroli nad podstawowymi funkcjami organizmu. W większości cierpią na nią osoby po siedemdziesiątce, ci zaś, którzy dożywają jej końcowych stadiów, w miarę...

poleca85%

Ludzkie klony za wszelką cenę.

Udało się! Sklonowaliśmy trzydzieści ludzkich zarodków - ogłosili w lutym 2004 roku koreańscy uczeni z Seulu. - Przepraszamy, że oszukaliśmy nasz kraj i ludzi, którzy nam zaufali - tłumaczyli się półtora roku później. O co tutaj chodzi? Wszyscy...

poleca85%

Genetyka nowotworów, komórki nowotworowe, białko p53, rb,

Cechy komórek nowotworowych - nie podlegają mechanizmom regulacyjnym - charakteryzują się zwiększoną proliferacją - tracą zdolność do różnicowania - posiadają zdolność do naciekania [inwazyjność] i tworzenia przerzutów - nowotworowa...

Ciekawostki ze świata