profil

Resocjalizacja

(22)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Animacja społeczno- kulturalna

1. Tytuł projektu: ”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .” 2. Wnioskodawcy: XXX 3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania: ”Teatralka na wsi” / XXX 4. Cel projektu:...

poleca83%

Przestępczości nieletnich

1.1. Definicja przestępczości nieletnich. Ogólna diagnoza zjawiska. Prawo karne jest dziedziną regulującą kwestie związane z przestępstwem. To ono wprowadza definicję tego pojęcia w art. 7 kodeksu karnego nazywając je zbrodnią albo występkiem....

poleca82%

Fazy uzależnienia od Internetu i seksu

Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu Każdy rodzaj uzależnienia rozwija się stopniowo. Zwykle zaczyna się od eksperymentowania, wykorzystywania sytuacji, zaspokojenia ciekawości lub poddania się namowom znajomych. Po pewnym czasie jednak, osoba...

poleca81%

Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży

Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży Osobowość każdego młodego człowieka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym światem. W świecie tym nie zawsze panuje harmonia, miłość, szacunek oraz...

poleca85%

Mediacja

Mediacja społeczna 1. Czy mediacja jest dobrowolna? Tak, mediacja jest dobrowolna. 2. Czy postępowanie mediacyjne przeprowadza się za zgodą wszystkich uczestników? Tak, mediacje przeprowadza się za zgodą wszystkich ucze 3. Czy mediator...

poleca85%

SOCJOLOGIA ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE

ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE 1) Co to jest zachowanie i działanie w sensie jednostkowym? 2) Co to są czynności społeczne? 3) Działania społeczne i ich odmiany – typologia Maxa Webera działania racjonalne...

poleca85%
poleca85%

Profilaktyka

1. Profilaktyka to zapobieganie niepożądanym procesom i zjawiskom określanym jako przejawy patologii życia społecznego. W takim rozumieniu profilaktyka to zapobieganie nadużywaniu alkoholu, prostytucji, przestępczości 2. Cz. Czapów wyróżnił...

poleca85%

Sekty w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ...)

Praca pisana dla osoby, która uważała, że jest tak sprytna, iż nie musi płacić. Proszę korzystać!!! Praca jest w wersji roboczej SEKTY W PERCEPCJI MŁODZIEŻY (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w...

poleca85%

Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Temat opracowania : Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i warunkowym zawieszeniu kary jako instytucjach prawnych służących do resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych. Motto lekarza brzmi : ” przede...