profil

Resocjalizacja

(22)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Fazy uzależnienia od Internetu i seksu

Fazy rozwoju uzależnienia od Internetu Każdy rodzaj uzależnienia rozwija się stopniowo. Zwykle zaczyna się od eksperymentowania, wykorzystywania sytuacji, zaspokojenia ciekawości lub poddania się namowom znajomych. Po pewnym czasie jednak, osoba...

poleca82%

Animacja społeczno- kulturalna

1. Tytuł projektu: ”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .” 2. Wnioskodawcy: XXX 3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania: ”Teatralka na wsi” / XXX 4. Cel projektu:...

poleca85%

Profilaktyka

1. Profilaktyka to zapobieganie niepożądanym procesom i zjawiskom określanym jako przejawy patologii życia społecznego. W takim rozumieniu profilaktyka to zapobieganie nadużywaniu alkoholu, prostytucji, przestępczości 2. Cz. Czapów wyróżnił...

poleca85%

Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży

Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży Osobowość każdego młodego człowieka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym światem. W świecie tym nie zawsze panuje harmonia, miłość, szacunek oraz...

poleca85%

Przestępczości nieletnich

1.1. Definicja przestępczości nieletnich. Ogólna diagnoza zjawiska. Prawo karne jest dziedziną regulującą kwestie związane z przestępstwem. To ono wprowadza definicję tego pojęcia w art. 7 kodeksu karnego nazywając je zbrodnią albo występkiem....

poleca85%

SOCJOLOGIA ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE

ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE 1) Co to jest zachowanie i działanie w sensie jednostkowym? 2) Co to są czynności społeczne? 3) Działania społeczne i ich odmiany – typologia Maxa Webera działania racjonalne...

poleca85%

Mediacja

Mediacja społeczna 1. Czy mediacja jest dobrowolna? Tak, mediacja jest dobrowolna. 2. Czy postępowanie mediacyjne przeprowadza się za zgodą wszystkich uczestników? Tak, mediacje przeprowadza się za zgodą wszystkich ucze 3. Czy mediator...

poleca85%

Projekt dotyczący aktywizacji młodzieży

1. Tytuł projektu: ”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .” 2. Wnioskodawcy: XXX 3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania: ”Teatralka na wsi” / XXX 4. Cel projektu:...

poleca85%

Czynniki sprzyjające wejściu w sektę, Metody rekrutacji

Czynniki sprzyjające wejściu w sektę: -CZYNNIKI ROZWOJOWE-dotycza wieku w którym następuje związanie z sektą .Najczęściej wstępują ludzie młodzi-uczniowie szkól ponadpodstawowych i studenci.Wolni od zobowiązań rodzinnych,zdrowi,pełni...

poleca89%

Uzależnienia

Uzależnienie fizyczne- to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie)...

poleca85%

Mobbing

http://i3.sciaga.pl//static/templates/sciaga/img/attach/doc.gif

poleca85%
poleca85%

Sekty w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ...)

Praca pisana dla osoby, która uważała, że jest tak sprytna, iż nie musi płacić. Proszę korzystać!!! Praca jest w wersji roboczej SEKTY W PERCEPCJI MŁODZIEŻY (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w...

poleca85%

Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Temat opracowania : Co sądzisz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i warunkowym zawieszeniu kary jako instytucjach prawnych służących do resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych. Motto lekarza brzmi : ” przede...

poleca85%

Mózgowe porażenie dziecięce.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD,MPDz)- to zespół przewlekłych, ale nie postępujących zaburzeń i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego. USZKODZENIA MÓZGU: 20% przypadków powstaje w okresie ciąży,...

poleca85%

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowe wolności zmieniona protokołem 11.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowe wolności zmieniona protokołem 11. • Sporządzona w Rzymie 04 listopada 1950r. weszła w życie 03 września 1953r. • Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: 1. Każda władza jest...

poleca89%

Adopcja, zasiłki

Adopcja, zasiłki

poleca85%

Mediacje vs Negocjacje- konspekt zajęć

Konspekt zajęć- MEDIACJE vs NEGOCJACJE I. Część teoretyczna Mediacje, negocjacje- omówienie każdej z metod rozwiązywania problemów II. Część praktyczna 1. Negocjacje/ mediacje- ćwiczenia grupowe Podział grupy na mniejsze 4-5 osobowe...

poleca87%

Toksykomania

Toksykomania nadmierne, okresowe lub systematyczne przyjmowanie substancji działających szkodliwie na organizm człowieka. Ogólne określenie na zjawisko świadomego narażania własnego organizmu na szkodliwe działanie różnych substancji: narkotyków,...

poleca87%

Charakterystyka badanego dziecka.

Badane dziecko jest chłopcem , o imieniu Grzegorz . Grzegorz urodził się w 1990 r. , ma 13 lat i uczęszcza do piątej klasy podstawowej . Wychowuje się w rodzinie pełnej , ma starszego brata , który mieszka razem z nim w domu rodzinnym , lecz...

poleca85%
poleca85%

Zarządzanie projektem- Matryca logiczna (logframe planning matrix)

LOGFRAME PLANNING MATRIX MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU: Skatepark