profil

Bezpieczeństwo państwowe

(26)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Recykling

Prezentacja Kampania społeczna "Recykling'

poleca84%
poleca83%

Zagrożenie na drogach-pijani kierowcy

Pijani kierowcy stanowią ogromne zagrożenie na każdego rodzaju drogach . Szczególnie niebezpieczeństwo czeka na podróżnych podczas świąt,weekendów , czy też wakacji,kiedy to występuje wzmożony ruch. Zawartość alkoholu we krwi znacznie utrudnia...

poleca84%

Warunki do nabycia emerytury, renty

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO EMERYTURY I. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma systemu ubezpieczeń społecznych różnicuje zasady ustalania prawa do emerytury oraz jej wysokości w zależności od wieku ubezpieczonych. Odrębne zasady...

poleca83%

Państwo - formy, podziały, rodzaje, funkcje

Wszystko macie w załączniku ( .docx ) Jest to mieszanka danych z róznych serwisów , uporządkowana przeze mnie wprost do egzaminu . PzDr

poleca77%

Bezpieczeństwo państwa i czynniki wpływające na bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo państwa i czynniki wpływające na bezpieczeństwo - zagadnienia

poleca86%

Szkolenie Strzeleckie (egzamin na broń) - konspekt

Zajęcia: 12.03.2014 Podst. prawna: „Wyszkolenie Strzelecki POF, rozp. MSWiA z 7 sierpnia 1998”, załącznik nr2 1. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy oraz podczas obchodzenia się z bronią palną: - do strzelania nie dopuszcza się osób...

poleca85%

Straże

Straże należą do grupy formacji uzbrojonych i umundurowanych działających na obszarze lokalnym np. straże miejskie i gminne bądź też sektorowym np. straż kolejowa, straż parków narodowych, straż leśna. Straże mają znacznie ograniczone uprawnienia...

poleca86%

Arianizm w Polsce

W 1517 roku w Niemczech Marcin Luter zapoczątkował reformację kościoła katolickiego, czego wynikiem był rozpad kościoła rzymsko-katolickiego. W wyniku tego rozpadu powstały trzy nurty wyznaniowe: luteranizm, kalwinizm i anglikanizm. W tym samym...

poleca87%

Jak zdobyć faceta.

Dziewczyno jezeli chlopcy cie unikaja nie olewaj tego tylko wykonaj kilka moich porad. ;) Jeżeli cie unika to znaczy ze jestes brzydka, tyle ci powiem. Ooo...! # Idź do hirurga jezeli jest tak zle lub uzyj jakichs kosmetykow na twarz ( Idz do...

poleca85%

BHP - podstawowe zagadnienia

Pytania: 1. Zdefiniować wypadek przy pracy. 2. Opisać działanie prądu na organizm człowieka. 3. Techniczne środki ochrony przed porażeniem. 4. Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem. 5. Metody oceny ryzyka zawodowego pracowników. 6....

poleca85%

Kultura bezpieczeństwa w pracy.

Kultura bezpieczeństwa stanowi system znaczeń, przez który określona grupa ludzi rozumie zagrożenia. System ten zawiera wyjaśnienia związane z wypadkami dlaczego i jak powstają. Kultura bezpieczeństwa jest wyrazem tego jaki jest stosunek danej...

poleca85%

Nadzór państwowy i związkowy nad przestrzeganiem zasad BHP.

1.Nadzór państwowy nad przestrzeganiem zasad bhp sprawują: a)Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) b)Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) c)Państwowa Straż Pożarna (PSP) d)Urząd Dozoru Technicznego (UDT) e)Prokuratura Rzeczypospolitej Polskiej...

poleca85%

Słynna sprawa z udziałem Polaka,zapraszam do przeczytania.

Robert Gędzicki,który został zabity przez 4 funkcjonariuszy,którzy użyli paralizatora. Po 3 latach od śmierci Polaka dowiadujemy się o jakże srogich karach dla funkcjonariuszy,którzy tamtego dnia się zachowali tak,a nie inaczej.Sam...

poleca85%

Bezpieczenstwo pracy

1.POJĘCIE I ISTOTA PRACY LUDZKIEJ I PROCESU PRACY 1.1.POJĘCIE I ISTOTA PRACY LUDZKIEJ POJĘCIE PRACY (I) PRACA LUDZKA STANOWI SZCZEGÓLNĄ FORMĘ AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA, UKIERUNKOWANĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NA PRZEKSZTAŁCANIE DÓBR PRZYRODY,...

poleca85%

Ustrój organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój państwa, zwany również systemem politycznym to całość struktur, procedur i instytucji działających jako najwyższa władza w państwie. W sferze wewnętrznej dotyka on ogólnych regulacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych a w sferze...

poleca85%

Wkład Sun Tzu i Clausewitza do teorii strategii.

Elementami wzajemnie się warunkującymi, jak również warunkującymi wymiary istnienia zarówno całych społeczności, jak i jednostek, są bezpieczeństwo i rozwój. Co więcej – bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju, a rozwój zaś ułatwia zapewnienie...

poleca85%

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rozdział 1. Charakterystyka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1.1. Uwagi wstępne W niniejszym rozdziale zaprezentowano charakterystykę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych organów służb specjalnych w...

poleca87%

Wyzwań i zagrożeń dla pokoju we współczesnych świecie.

Jednym z największych wyzwań i zagrożeń dla pokoju we współczesnych świecie stanowi terroryzm. Jako sposób prowadzenia walki politycznej w Europie pojawił się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Najbardziej znany jest terroryzm islamski, a...

poleca89%

Udział Sił Zbrojnych w budowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

1. Udział Sił Zbrojnych w budowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jej odziały i pododdziały, to najsprawniej zorganizowane podmioty, będące w pełni przygotowane do skutecznego (zdolność do realizowania...

poleca85%

Choroby zawodowe - przyczyny i skutki

Choroba zawodowa jest powstałą w wyniku pracy w uciążliwych warunkach w zakładzie pracy. Zależnie od rodzaju wykonywanego zawodu są one różne. By daną chorobę uznać za zawodową po pierwsze musi ona znajdować się na liście chorób zawodowych, po...

poleca85%

Postępowanie Administracyjne

Rozdział 1. Istota postępowania administracyjnego 1.1. Geneza postępowania administracyjnego Źródła polskiego postępowania administracyjnego należy doszukiwać się w cesarstwie austriackim. Pierwsze polskie uregulowania w zakresie prawa...

poleca85%

Misje międzynarodowe a bezpieczenśtwo Polski

Wzór pracy dyplomowej, bez zgody autora nie można wykorzystywać ani publikować pracy Praca napisana i własność Romana Franczak" Misje międzynarodowe a bezpieczeństwo Polski". SPIS TREŚCI...

poleca85%

ABW

Rozdział 1. Charakterystyka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1.1. Uwagi wstępne W niniejszym rozdziale zaprezentowano charakterystykę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych organów służb specjalnych w...

poleca86%

Sens giełdy

Sens giełdy polega na tym, że zapewnia ona koncentrację popytu i podaży różnych towarów w jednym miejscu i w określonym czasie oraz umożliwia zawieranie transakcji kupna-sprzedaży według z góry określonych zasad, podporządkowanych regulaminowi...

poleca86%

Ranni w świetle Konwencji Genewskich

Systematyczny rozwój prawa humanitarnego zauważalny jest od drugiej połowy XIX wieku, a konkretnie z chwilą podpisania w dniu 22 sierpnia 1864r. w Genewie przez 16 państw aktu prawnego o polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach czynnych. Był...

Ciekawostki ze świata