profil

Ekonometria

(44)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZOWANIE -potrzeba prognozowania wynika z niepewności przyszłości i opóźnienia w czasie między momentem podejmowania decyzji a wynikłymi z niej skutkami PROGNOZOWANIE -to proces wnioskowania o przewidywanym kształtowaniu się zjawisk i...

poleca84%

Mniejszości narodowe

Mniejszość narodowa - ludność, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i odróżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność. Prawo...

poleca82%

Mikroekonomia

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów...

poleca83%

Teoria

REGRESJA LINIOWA PROSTA *Dwie zmienne ilościowe:* 1 zależna (Y) 1 niezależna (X) b0,b1-parametry trzeci parametr: (wariancja błędu losowego) b0-wyraz wolny b1-współczynnik kierunkowy *Miara dopasowania modelu do danych R^2...

poleca83%

Współczesne źródła poznania prawa

Źródła prawa – pojęcie wieloznaczne odnoszące się do tworzenia i stosowania prawa. Należy do podstawowych pojęć nauk prawnych a występuje zarówno w języku prawnym jak prawniczym. Źródła prawa w znaczeniu formalnym: W naukach prawnych najczęściej...

poleca83%

Model ekonometryczny

model ekonometryczny

poleca83%
poleca84%

Metoda simplex

Zadanie jest zrobine w Excelu z opisem każdego kroku oraz odpowiedziami

poleca81%

Ekonometria

1. POJĘCIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu...

poleca85%

Podstawy ekonometrii

Ekonometria zajmuje się wykrywaniem konkretnych, ilościowych prawidłowości zachodzących pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi (i poza ekonomicznymi np. społecznymi) wśród zjawisk ekonomicznych wyróżniamy np. popyt, cena, dochód, podaż. Ekonometria:...

poleca85%

Przykładowe zadania z ekonometrii - rozwiązania

Poniżej przesyłam trzy przykładowe prace z ekonometrii. Wszystkie trzy stanowiły formę zaliczenia tego przedmiotu (oprócz egzaminu) na 4 roku SWSPiZ - Łódz.

poleca85%

Ekonometria-projekt

Projekt z ekonometii przy wykorzystaniu programu gretll

poleca85%

Model ekonometryczny

Jakakolwiek tersc do tego

poleca85%

Model ekonometryczny

wybór modelu ekonometrycznego na podstawie danych - przykładowe zadanie

poleca85%

Prognozowanie i symulacje

W podanym niżej załączniku podaje gotowe zadanie z "prognozowania i symulacje"

poleca87%

Klasyfikacja modeli i podstawy ekonometrii

Bardzo przydatne dla wymagających wykładowców...

poleca85%

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa wzory

poleca85%

Przykładowe zadanie z ekonometrii

W załączniku przykładowe zadanie (nr 20) z ekonometrii.Mam nadzieje że się przyda :-)!! Zadanie nr 20 Zaproponować postać analityczną modelu tendencji rozwojowej przedstawiające kształtowanie się wielkości obrotów w pewnej spółce handlowej...

poleca85%

Daniny publiczne – ogólna charakterystyka

Podatek stanowi złożoną kategorię prawną i ekonomiczną, warunkującą funkcjonowanie państwa, wpływającą na cały obieg gospodarczy. Ekonomiczne znaczenie podatku związane jest ze zmianą sytuacji dochodowej i majątkowej podmiotów opłacających daninę....

poleca85%

Model wkonometryczny - Gretl

EKONOMETRIA Model ekonometryczny 1. Przygotowanie zestawu danych. Powiaty 2002_label y= regon restrykcje dla próby: oferty > 0.91 Pełny zakres próby n=380, próba n=193 2. Estymacja modelu. 2.1.Zapis hipotezy modelowej:...

poleca85%

Ekonometria i prognozowanie procesów ekono - zadanie

Wartość zmiennej objaśnionej y oraz potencjalnych zmiennych objaśniających przedstawia tabelka, Wykorzystując metodę analizy współczynników korelacji i Metode Hellwiga wybrać dla modelu zmienne objaśniające.

poleca85%

Budżet państwa

Budżet państwa W państwie bardzo duże znaczenie ma budżet oraz oparta na nim gospodarka budżetowa. Budżet jest podstawowym planem finansowym państwa (jednostek samorządu terytorialnego), który ma dyrektywny charakter. Uchwalony...

poleca85%

Zagadnienia z ekonometrii

1. Wymień rodzaje prawidłowości statystycznych będących przedmiotem badania statystycznego. Jakie prawidłowości są przedmiotem badania ekonometrycznego? 2. Wymień rodzaje szeregów statystycznych. 3. W formie jakich szeregów prezentuje się materiał...

poleca85%

Ekonometria w testach - Pytania i prawidłowe odpowiedzi

I 1) aby znalezc macierz transponowana iloczynu dwoch macierzy,jesli macierze te sa symetryczne wystarczy znalezc iloczyn tych macierzy 2) aby iloczyn macierzy istnial macierz pierwsza musi miec tyle samo kolumn co macierz druga wierszy...

poleca85%

Ekonometria tylko teoria - ściaga

RODZAJE MODELI: I) 1) przyczynowo-skutkowe (koszty-produkcja) 2) symptomatyczne – brak przyczyna-skutek 3) tendencji rozwojowej – „t” 4) autoregresyjne – objaśniane występują jako zm. ob.-jące t-1 II) 1) statyczne – brak „t” i opóźnień...

poleca85%

Podstawy ,definicje ,wzory -41pytan i odpowiedzi

Niniejsza praca moze być uznana za kompedium podstawowych twierdzeń i zagadnień z ekonometrii klasycznej (w załączniku) 41 pytań i odpowiedzi -szczególnie polecana dla studentów Politechniki Koszalińskiej .Opracowano na podstawie notatek z...

poleca85%

Przepływy leontiefa

Model nakładów i wyników jest nazywany w literaturze także modelem Leontiefa, modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem input-output. Ponadto termin "model" często jest zastępowany słowem "analiza". Twórcą tej powszechnie znanej i...

poleca85%

Model ARIMA

MODEL DLA KENII - EKSPORT 1. ESTYMACJA 1.1 Hipoteza: ekspo t = α 0 + α 1*ekspo t-1 + α2*time t + α3*impor t + α4*impor t-1 + α5*wydat t + α6*wydat t-1 + α7*inwes t + α8*inwes t-1 + α9*konsu t + α10*konsu t-1 + ξt Przyjęty poziom istotności:...

poleca85%

Model ekonometryczny -THOMSON

Praca w załącznikach.

poleca93%
poleca85%

Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi

Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Praca z tabelami w załączniku

poleca86%

Model ekonometryczny

model ekonometryczny opisujacy zaleznosc zbiorów zbóż w 16 wojewodztwach w roku 2005

poleca88%

Model dla Kenii - export - z zastosowaniem programu Gretl

Treść macie w załączniju;P Dane do modelu pochodziły z Penn World Table. Model jest w constans price, czyli dla cen stałych. Szczególnie przydatny studentom WSB, pozdrawiam, mam nadzieje, że sie przyda.

poleca85%

Reklamacje

Reklamacja to roszczenie kupującego lub sprzedającego towar w stosunku do swego kontrahenta spowodowane niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem warunków kontraktu. Roszczenia kupującego w stosunku do sprzedającego może powstać z powodu nie...

poleca86%

Projekt modelu liniowego

projekt zawiera rozwiązanie modelu liniowego przy pomocy trzech programów- głównie exel i gretl a sprawdzenie w statsitice. oceniony na bdb ;) mam nadzieje ze am się przyda ;) powodzenia gdyby ktoś z Was miał problem-slużę pomocą ;)

poleca85%

W jakim stopniu prognozy gospodarcze są wróżeniem z fusów

polska - Artykuły - Polska Autor Henryk S.Tuszyński Prognozowanie rozwoju sytuacji w każdej dziedzinie jest trudne i ryzykowne. Wymaga zaawansowanej wiedzy, sporego doświadczenia i sprawnie działającej wyobraźni. Niekiedy można jednak...

poleca85%
poleca85%

Ekonometria praca

Praca zaliczeniowa EKONOMETRIA Obserwowano w okresie 10 miesięcy jak na wielkość produkcji w przedsiębiorstwie A(Y) wpływa wartość środków obrotowych w tyś. Zł (x1) i wartość majątku trwałego w mln. Zł.(x2) Zebrano następujące dane: STAŁA...

poleca85%

Statystyka - wzory

tresc w załączniku

poleca85%

Model ekonometryczny

Treść pochodzi z serwisu www.kupakcje.pl można znaleźć tam dane makroekonomiczne do gretla. Budowa modelu i prognozowanie Aby dokonać prognozy stóp zwrotu szeregu czasowego należy najpierw zbudować pewien model, który wyjaśnia...

Ciekawostki ze świata