profil

Biochemia

(4)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Fermentacja propionowa

Proces ten polega na redukcji kwasu mlekowego do kwasu propionowego. Fermentację przeprowadzają bakterie z wytworzenie związku pośredniego metylomalonylo-CoA z rodzajów Propionibakterium (Propionibakterium freudenreichii, Propionibakterium...

poleca85%

Transkrypcja

Organizmy prokariotyczne posiadają tylko jedną polimerazę RNA. Składa się ona z 5 podjednostek: - dwóch podjednostek α – wiążących białka regulatorowe, - podjednostki β – tworzącej wiązania fosfodiestrowe, - podjednostki β' – wiążącej...

poleca90%

Neonikotynoidy

1. Insektycydy neonikotynoidowe 1.1. Odkrycie Intensywny rozwój efektywnych środków owadobójczych rozpoczął się w połowie XIX wieku, kiedy na szeroką skalę rozpoczęto stosowanie pestycydów o silnym działaniu w postaci arsenianu wapnia, arsenianu...

poleca87%

Reakcje sacharydów prostych – reakcje zachodzące na grupie karbonylowej i anomerycznym atomie węgla

Mutarotacja Aldozy w formie pierścieniowej w przeciwieństwie do form łańcuchowych mają centrum chiralne przy C1 Omawiane formy izomeryczne nazywane są anomerami Wzajemne przekształcanie się anomerów jednych w drugie określa się jako mutarotację...