profil

Marketing

(138)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca82%

Planowanie marketingowe

SPIS TREŚCI WSTĘP 1.ZASADY PLANOWANIA MARKETINGOWEGO 1.1. Cele planowania marketingowego 1.2.Kwestie i koncepcje działań rynkowych 1.3.Osoby zaangażowane w planowanie marketingowe 1.4.Formy sporządzania planu marketingowego 2.ETAPY...

poleca82%

Rodzaje kanału dystrybucji

W zależności od przyjętych rozwiązań w sferze obsługi rynku kształtowanie dystrybucji towarów może przebiegać w różnych składach organizacyjnych, odzwierciedlających zakres dysponowania poszczególnymi instrumentami jako zmiennymi decyzyjnymi oraz...

poleca85%

Analiza rynku piwa

Ogólna analiza rynku piwa - referat

poleca80%

Jakie cechy ma osoba przedsiębiorcza?

Osoba przedsiębiorcza zawiera w sobie takie cechy, które pomagają mu w dążeniu do osiągnięcia sukcesu i osiągnięcie go. Osoba taka posiada umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które mogą pojawić się w każdej...

poleca88%

Analiza swot firmy Usługi Stolarskie "BUCZEK".

....................... Wyższa Szkoła Nr indeksu .............. Zarządzania i Przedsiębiorczości Podstawy...

poleca83%

Dystrybucja - kilka pojęć

Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, nabywcy). Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup...

poleca83%

Analiza Swot

PRACA SEMESTRALNA Z PRZEDMIOTU: MARKETING TEMAT PRACY SEMESTRALNEJ: ?OPRACUJ ANALIZĘ SWOT DLA WYBRANEJ FIRMY LUB INSTYTUCJI? ANALIZA SWOT FIRMY STOLARSKIEJ ?ADAM? SPIS TREŚCI 1. Opis firmy...

poleca82%

Pojęcie i funkcja dystrybucji

W celu transportowania produktów potrzeba ciężarówek, statków i pociągów. Prawdziwą sztuką jest koordynowanie różnych środków transportu tak, aby było można przemieszczać artykuły możliwie najszybciej i najwydajniej. Nie wystarcza jedynie...

poleca86%

Marketing mix

I . Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to elementy marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. II. Narzędzia marketingu mix to : - PRODUKT (product) - podstawowe...

poleca84%

Projekt badań marketingowych

Spis treści: Rozdział I Koncepcja badania 1.1 Sformułowanie problemu badawczego i celów badania 3 1.2 Ustalenie hipotez badawczych 4 Rozdział II Plan badania 2.1 Wybór gromadzenia informacji (tryb bezpośredni i pośredni) 5 2.2...

poleca85%

Podstawy komunikacji społecznej - wykłady

Praca umieszczona w załączniku

poleca85%

Plan marketingowy

wszystko w załączniku

poleca85%

Marketing partnerski

Jedna z najnowszych strategii marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, zmierzających do ograniczenia gotowości zmiany dostawcy, jest marketing partnerski. Marketing partnerski oznacza tworzenie, utrzymywanie oraz umacnianie więzi...

poleca83%

Biznes plan restauracji

Kraków, 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 1. STRESZCZENIE 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i opis spodziewanych korzyści 2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA (PROFIL I ZAKRES...

poleca85%

Promocja jako narzędzie marketingu

Treść pracy zamiesz czona jest w załączniku jako plik .doc

poleca82%

Analiza Swot dla PKN Orlen

S- mocne strony - Największa korporacja przemysłu naftowego w europie środkowo ?wschodniej; - Dobrze wykwalifikowana kadra kierownicza; - Duży kapitał zakładowy; - Największa sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech oraz czechach; -...

poleca84%
poleca83%

Biznes plan kawiarenki internetowej

Streszczenie: Kawiarenka internetowa „Amber” prowadzić będzie działalność usługową. Nasza oferta zawierać będzie obsługę klientów, którzy w czasie otwarcia kawiarenki mają możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwania niezbędnych...

poleca84%

Analiza pięciu sił portera - PKN Orlen

ANALIZA PIĘCIU SIŁ PORTERA 1. Wielkość i struktura sektora Proszę przeanalizować strukturę wewnątrz sektora, w którym działa analizowane przedsiębiorstwo. Wypisać około 10-ciu przedsiębiorstw mających największe obroty i spróbować określić ich...

poleca85%

Kompania Piwowarska- projekt

Krótka charakterystyka firmy Kompania Piwowarska SA powstała w 1999 roku z połączenia Lech Browar Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A. Inwestorem strategicznym powstałej w ten sposób spółki został międzynarodowy koncern...

poleca84%

Outsourcing - przykład

Już od kilkunastu lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przeobrażeniom. Łączące i przejmowane firmy, zmieniający się portfel oferowanych produktów i usług oraz silna presja na ograniczanie kosztów to tylko niektóre z całej gamy działań...

poleca82%

Misja, cele strategia przedsiębiorstwa, funkcje kierownicze, controlling

Co to jest misja przedsiębiorstwa ? To zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki. Misja jest ukonkretnieniem pomysłu na przedsiębiorstwo. Misja tworzy...

poleca85%

Plan marketingowy

Wstęp: Rynek na którym zamierza działać spółka jest w fazie wzrostu. Konkurenci oferują produkty o wysokiej jakości jednak są to wyroby wytwarzane głównie za granicami naszego kraju, co znacznie zwiększa koszty tych przedsiębiorstw i produkty...

poleca84%

Produkt turystyczny jako element strategii rozwoju Miasta i Gminy Barwice

Spis treści: Wstęp??????????????????????????????????..4 Rozdział 1. Turystyka jako jedna z szans rozwoju rolniczych gmin w Polsce???..?..6 1.1. Pojęcie produktu turystycznego???????????????...???????6 1.2. Rynek...

poleca84%

Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

Trochę historii Istnienie marek jest konsekwencją posiadania przez konsumentów niepełnych informacji o dostępności produktów, ich jakości i alternatywnych cenach. Sposób i znaczenie znakowania markami zmieniały się na przestrzeni wieków....

poleca84%

Marketing Analiza koncepcji marketingu mix

Analiza koncepcji marketingu mix Do swojej pracy wybrałam produkt przemysłowy, powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Praktycznie niemal każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z tego wyrobu, różnicę występują tylko w doborze...

poleca83%

Wedel - analiza

Do analizy działalności marketingowej na polskim rynku wybraliśmy firmę Cadbury Wedel Sp. Z o. o. . W projekcie, dla uproszczenia będziemy używać skróconej nazwy firmy tzn Wedel. Jest to najstarsza firma z branży cukierniczej, działająca na...

poleca84%

Analiza SWOT

Firma powstała w 2010 roku pod nazwą Firma stolarska ,,NOWAK”. Jest to firma jednoosobowa z siedzibą w Bydgoszczy. Oferuje usługi w zakresie: szklenie okien i drzwi, szklenie obiektów przemysłowych, fazowanie oraz szlifowanie szkła i luster,...

poleca83%

Rola pośredników w kanałach dystrybucji.

Pojęcie dystrybucji może zostać postrzegane z wielu perspektyw. Dla producentów dystrybucja to przede wszystkim struktury i środki pozwalające im zdobyć klienta. Dla klienta natomiast definicje pojęcia dystrybucji oznacza w konsekwencji wybór...

poleca87%

Biznes plan solarium

STRESZCZENIE Niniejszy plan ma za zadanie przedstawić spółkę jawną o nazwie „BRONZE SUN”, która powstała dzięki korzystnemu wynikowi z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o dużym zainteresowaniu na usługi solaryjne. Nasze...

poleca83%

Produkt, jako podstawowy element marketingu mix.

W marketingu podstawowe znaczenie ma produkt. Wszystkie pozostałe części marketingu mix, zarówno cena, dystrybucja, jak i promocja, są z nim bezpośrednio powiązane. Definicja produktu obejmuje swym zakresem nie tylko rzecz materialną, lecz także...

poleca85%

Zakładam firmę.

Zakładam sklep muzyczny. Wynajmuję lokal w bocznej uliczce, w pobliżu głównej ulicy miasta. Nie jest to lokal zbyt duży, ale dość przestronny, by zmieściło się w nim jednocześnie swobodnie co najmniej 5 – 6 osób. Aby mój sklep był widoczny z...

poleca84%

Analiza i ocena sukcesu marki Monnari na polskim rynku.

Spis treści: 1. O firmie 3 2. Grupa docelowa 3 3. Źródła przewagi konkurencyjnej 3 4. Racjonalne i emocjonalne korzyści nabywcy 3 5. Positioning Statement 4 6. Przewidywane kierunki rozwoju 4...

poleca83%

Analiza elementów systemu marketingowego

ANALIZA ELEMENTÓW SYSTEMU MARKETINGOWEGO I.CHARAKTERYSTYKA FIRMY >Podstawowe dane: Nazwa - ,,Hotel Cztery Pory Roku’’ Forma prawna –spółka jawna Podmiot działalności –działalność hotelarsko – gastronomiczna Siedziba spółki - ul....

poleca83%

Badania marketingowe

Poniższy tekst zawiera wiekszosc informacji z dziedziny badan marketingowych, tekst przedstawiany w łodzi i włocławku, mozna uzywać po wprowadzeniu modifikacji do tekstu.

poleca83%

Badania marketingowe - SWEN

Pogłębiony wywiad indywidualny: One to one lub face to face, jest to uzyskiwanie szczegółowych informacji od jednego respondenta bez wpływy osób trzecich, chodzi tu przede wszystkim o złożone, wieloetapowe procesy postępowania nabywcy lub kiedy...

poleca82%

Podstawowe mierniki poziomu rozwoju gospodarczego

Rozwój gospodarczy jest długofalowym procesem przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia i in....

poleca82%

Rodzaje badań marketingowych

1. Wywiad – najogólniej rzecz ujmując można stwierdzić, że wywiad polega na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Wywiad jest rozmową, w której biorą udział, co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Przykład: Badanie...

poleca81%

„Struktura i kompetencje organów administracyjnych"

„Struktura i kompetencje organów administracyjnych.” 1. Pojecie administracji W nauce prawa administracyjnego mówi się o pojęciu administracji w trzech znaczeniach. W ujęciu podmiotowym administracja oznacza wydzielone w państwie różnorodne...

poleca82%

Ankieta

Drogi Kliencie! Prosimy o wypełnienie tej ankiety, w celu uświadomienia nam, jakie udoskonalenia powinniśmy wprowadzić w naszym salonie muzycznym. Z góry dziękujemy. 1. Proszę określić swoją płeć: KOBIETA...

poleca85%

Plan marketingowy - Coca cola

praca w załączniku

poleca85%

Plan marketingowy część 2 - praca zaliczeniowa z marketingu w handlu i usługach

plan marketingowy czesc 2 SPIS TREŚCI 1. Marketingowa istota produktu 1.1 Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa 1.2 Krótka charakterystyka zasobów 1.3 Główne...

poleca87%

Kultura zachowań w firmie

WSTĘP Kultura organizacyjna firmy to wszystkie zachowania pracowników związane z wykonywaniem rutynowych zadań, rozwiązywaniem problemów i konfliktów. Materialny aspekt kultury firmy również silnie wpływa na zachowania pracowników. Eleganckie...

poleca81%

Opis strony internetowej hotelu

Przeglądając strony internetowe poszczególnych hoteli, zwróciłam szczególną uwagę na to, że hotele na swoich stronach umieszczają wiele zbędnych informacji, natomiast brakuje podstawowych wiadomości jak cennik oraz zdjęcia pokoi hotelowych....

poleca85%

Public relations

Termin public relations oraz jego praktyczne zastosowania pojawiły się w USA jeszcze na początku naszego stulecia. Jednak mimo długiej tradycji w Stanach Zjednoczonych, pojęcie i praktyka public relations nie są nawet tam jednoznacznie rozumiane....

poleca85%

Moralnośc a etyka.

Moralność i etyka. Zarys Uwagi wstępne. Relacje pojęć moralność i etyka. Struktura i funkcje moralności. Dziedziny i zadania refleksji etycznej. Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: Moralnośc i kodeksy moralne....

poleca91%

Projekt użycia środków PR w promocji miasta

Public relations najczęściej jest definiowane jako promocja wizerunku poszczególnych firm, kreowanie pozytywnych kontaktów i stosunków poszczególnych przedsiębiorstw z otoczeniem oraz kształtowanie korzystnego obrazu medialnego i wzbudzanie...

poleca85%

Analiza reklamy atlas

Reklama to specyficzny rodzaj przekonania klienta do nabycia towarów lub usług oferowanych przez konkretne firmy. Twórcy reklam wciąż szukają nowych rozwiązań na zaintrygowanie i pozyskanie klienta. Zadają sobie dużo trudu, by stworzyć skuteczny...

poleca85%

Ocena marketingu

Słowo „marketing” pochodzi z języka Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania...