profil

Badania operacyjne

(22)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Biznes plan

Krótki sensowny opis wraz z określeniem głównych celów przedsięwzięcia. Plan przygotowany na potrzeby osoby bezrobotnej chcącej rozpocząć działalność na własny rachunek. Dobra ściąga dla ludzi aktywnych, których dotknęło bezrobocie.

poleca83%

Przegląd metod i narzędzi badań operacyjnych wykorzystywanych w logistyce

Spis Treści: WSTĘP ROZDZIAŁ I. LOGISTYKA 1.1. RYS HISTORYCZNY 1.1.1. Świat 1.1.2. Polska 1.2. ISTOTA I ZADANIA LOGISTYKI 1.3. LOGISTYKA W UJĘCIU SYSTEMOWYM 1.4. PODSYSTEMY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1.4.1. Faza...

poleca82%

Metodologia badań ekonomicznych

praca w formie śćiągawki z przedmiotu \"metodologia b.e.\"

poleca80%

Kontrola

Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie...

poleca79%

Metody oceny projektów inwestycyjnych

WSTĘP 1. PROSTE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 1.1. METODA STOPY ZWROTU 1.2. METODA KSIĘGOWEJ STOPY ZWROTU 1.3. METODA OKRESU ZWROTU 2. WYBRANE DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2.1. METODA...

poleca83%

Wpływ kultury organizacji na realizację zadań pełnionych ról w zakładzie pracy

Definicja kultury jest szeroko rozumianym pojęciem w literaturze można znaleźć 150 różnych definicji. Czarnowski podkreśla, że kultura to zespól norm społecznych wykraczających po za pojedynczą jednostkę, stanowi element integrujący szereg grup...

poleca79%

Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

SPIS TREŚCI 1.Istota pojęcia str. 3 1.1. Drzewo decyzyjne str.3 1.2. Macierz wypłat str.3 1.3. Etapy analizy str. 4 2.Budowa drzewa na przykładzie str.4 3. Przykład drzewa decyzyjnego str.7 4.Przykład macierzy wypłat str.9 5. Wnioski str.13...

poleca85%

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zakres badań 3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka 4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań 5. Ankieta 1.Wprowadzenie Celem tego badania jest przeprowadzenie badania marketingowego...

poleca85%

Hiszpania w UE

SPIS TREŚCI Str. 1. Wstęp 3 1.1. Cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu 4 2. Ogólna charakterystyka Hiszpanii 2.1. Położenie geograficzne, podział administracyjny, język, ludność 5 2.2. Historia Hiszpanii 7 2.3....