profil

Badania operacyjne

(22)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

SPIS TREŚCI 1.Istota pojęcia str. 3 1.1. Drzewo decyzyjne str.3 1.2. Macierz wypłat str.3 1.3. Etapy analizy str. 4 2.Budowa drzewa na przykładzie str.4 3. Przykład drzewa decyzyjnego str.7 4.Przykład macierzy wypłat str.9 5. Wnioski str.13...

poleca84%

Metody oceny projektów inwestycyjnych

WSTĘP 1. PROSTE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 1.1. METODA STOPY ZWROTU 1.2. METODA KSIĘGOWEJ STOPY ZWROTU 1.3. METODA OKRESU ZWROTU 2. WYBRANE DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2.1. METODA...

poleca85%

Kontrola

Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie...

poleca85%

Przegląd metod i narzędzi badań operacyjnych wykorzystywanych w logistyce

Spis Treści: WSTĘP ROZDZIAŁ I. LOGISTYKA 1.1. RYS HISTORYCZNY 1.1.1. Świat 1.1.2. Polska 1.2. ISTOTA I ZADANIA LOGISTYKI 1.3. LOGISTYKA W UJĘCIU SYSTEMOWYM 1.4. PODSYSTEMY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1.4.1. Faza...

poleca85%

Wpływ kultury organizacji na realizację zadań pełnionych ról w zakładzie pracy

Definicja kultury jest szeroko rozumianym pojęciem w literaturze można znaleźć 150 różnych definicji. Czarnowski podkreśla, że kultura to zespól norm społecznych wykraczających po za pojedynczą jednostkę, stanowi element integrujący szereg grup...

poleca85%

Metodologia badań ekonomicznych

praca w formie śćiągawki z przedmiotu \"metodologia b.e.\"

poleca85%

Biznes plan

Krótki sensowny opis wraz z określeniem głównych celów przedsięwzięcia. Plan przygotowany na potrzeby osoby bezrobotnej chcącej rozpocząć działalność na własny rachunek. Dobra ściąga dla ludzi aktywnych, których dotknęło bezrobocie.

poleca85%

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zakres badań 3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka 4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań 5. Ankieta 1.Wprowadzenie Celem tego badania jest przeprowadzenie badania marketingowego...

poleca85%

Hiszpania w UE

SPIS TREŚCI Str. 1. Wstęp 3 1.1. Cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu 4 2. Ogólna charakterystyka Hiszpanii 2.1. Położenie geograficzne, podział administracyjny, język, ludność 5 2.2. Historia Hiszpanii 7 2.3....

poleca85%
poleca85%

Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

Bezpieczeństwo Biznesu 4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób. Podstawowe pojęcia: Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących...

poleca85%

Środki ochrony jednolitego rynku europejskiego

ŚRODKI OCHRONY JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Pomimo utworzenia unii celnej, co oznaczało zniesienie wszelkich ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi, istniały wciąż innego typu przeszkody podnoszące koszty tego...

poleca85%

Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli

Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest spółka Z.O.O. działająca wXXXXX, której przedmiotem działalności jest produkcja odzieży niemowlęcej i dziecięcej.

poleca85%

Teoria badania operacyjne

Zagadnienia Simplex , gry dwuosobowe , zadania dualne załaczam też pliki do ćwiczeń

poleca85%

Badanie CSI

Przykład CSI

poleca85%

Nauka

Społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce. Według L. Krzyżanowskiego nauka (w znaczeniu instytucjonalnym), to usystematyzowany ze...

poleca86%

Konkurencyjność samochodów Skoda na polskim rynku

PRACA W CZĘŚCI PRZEPISYWANA Z INTERNETU PRZEZ REZOLUTNEGO I ZARADNEGO AUTORA. W ZAŁĄCZNIKU PRACA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI. MIŁEGO KORZYSTANIA! WYDZIAŁ EKONOMIKI BIZNESU, STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i TURYSTYKI Konkurencyjność samochodów Skoda na rynku...

poleca86%

Metodyka

1.Istota i podział metodologii Pojęcie „metodologia” jest składową słów: „metoda” i „logia”, przy czym „metoda”, pochodząca od greckiego słowa methodos – metodyczny, to inaczej droga; natomiast, „logia”, wywodząca się od greckiego słowa...

poleca86%

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie i symulacje cwiczenia na komputerze z całego semestru

poleca85%

Modele z prognozowania i symulacji

są to modele z prognozowania wykonane różnymi metodami prace nie są na 5 ale przeszły na zaliczeniu może sie komuś przedadzą!!!

Ciekawostki ze świata