profil

Rachunek prawdopodobieństwa

(6)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Kombinatoryka, permutacje z powtórzeniami

Permutacją z powtórzeniami zbioru k elementowego nazywamy ciąg, w którym pewne elementy powtarzają się n1, n2, ..., nk razy. Liczba n elementowych permutacji wyraża się wzorem

poleca85%

Kombinatoryka, kombinacje

Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest nieistotna. Liczbę wszystkich r elementowych kombinacji wylosowanych ze zbioru n elementowego obliczamy wg wzoru:

poleca85%

Wariacje, permutacje, kombinacje

Wzory w załaczniku

poleca85%

Schemat Bernoullego

Wyobraźmy sobie doświadczenie, które składa się z n prób. Wyniki tych prób nie zależą od siebie. Każda próba może zakończyć się sukcesem lub porażką, przy czym prawdopodobieństwo sukcesu p i prawdopodobieństwo porażki q są stałe w każdej próbie...

poleca85%

Kombinatoryka, wariacje

Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest istotna. Liczbę wszystkich r elementowych wariacji wylosowanych ze zbioru n elementowego obliczamy wg wzoru: