profil

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

(2)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Ankieta o działalności prowadzonej przez biblioteke szkolna

Prosimy Cię o odpowiedź na postawione pytania dotyczące biblioteki szkolnej, jej księgozbioru oraz Twoich zainteresowań czytelniczych. Odpowiadając na pytania zakreśl, albo wpisz krótką odpowiedź. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta...

poleca86%

A.Kłoskowska „Kultura masowa”

1. Kształtowanie się pojęcia kultury. Termin „kultura” spopularyzował się w XX wieku. Pochodzeniem etymologicznym sięga jednak już klasycznej starożytności. Z łac. cultura oznacza „uprawa ziemi”. Kultura w sensie przenośnym oznaczała zawszę...