profil

Geomechanika

(6)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Hipotezy oraz warunki wytrzymałościowe (ściąga)

Warunek wytrzymałościowy-jest to równanie, które wiąże ze sobą składowe tensora naprężenia na granicy wytrzymałości. A(б1^2+б2^2+б3^2)+B(б1+б2+б3)+C[(б1-б2)^2+{б2-б1)^2+(б3-б1)^2)]+D=0 Hipoteza-teoria, która tłumaczy przyczyny zniszczenia w...

poleca85%

Mechanika górotworu (podstawowe pojęcia) zakres Politechniki Śląskiej

Górnotwór- przypowierzchniowa część skorupy ziemskiej, w której prowadzone są roboty górnicze, wiertniczne lub budowlane, lub która poddana jest inżynieryjnej działalności czł♣owieka. Mechanika- zajmuje się siłami, które działają na ciało lub...

poleca89%

Określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES)

1. Cel ćwiczenia Celem przeprowadzonego ćwiczenia było określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES) na podstawie próby obciążania, odciążania i...

poleca85%

Badanie wytrzymałości skał na rozciąganie

1. WSTĘP TEORETYCZNY: Istnieje wiele metod oznaczenia wytrzymałości skał na rozciąganie. Na zajęciach mieliśmy do czynienia z metodą zginania beleczki, którą dr inż. Tomiczek w swojej publikacji opisuje w następujący sposób „Dla skał najczęściej...

poleca86%

Wyznaczenie parametrów charakteryzujących ściśliwość gruntów.

Wysokość pierścienia edometrycznego - h = 20 [mm] Średnica pierścienia edometrycznego - d = 65 [mm] Średni ciężar w stanie naturalnym - G = 1,0548 [N] Ciężar właściwy skały - w = [kN/m3] Rodzaj badanej skały – piasek Do wykonania...

poleca86%

Oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską. Do przeprowadzenia doświadczenia, wykorzystano cztery walcowe próbki piaskowca bardzo...