profil

Fizyka

(7)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną

Wahadło torsyjne (przedstawione na powyższym rysunku) – umocowana na osi bryła, która skręcana od położenia równowagi, porusza się ruchem wahadłowym harmonicznym, pod wpływem siły sprężystości. Typowym przykładem takiego wahadła może być koło...

poleca85%

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

W fizyce fale to zaburzenia ośrodka, pola rozchodzące się w czasie i przestrzeni, przenoszące energie bez przenoszenia materii. Opis matematyczny fal to najogólniej mówiąc rozwiązanie równania falowego. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest...

poleca85%

Siatka dyfrakcyjna oraz stała siatki dyfrakycjnej

Dyfrakcja światła to ugięcie się wiązki lasera i w konsekwencji zmiana kierunku biegu fali. Ugięcie jest spowodowane przejściem światła przez siatkę dyfrakcyjną, która zawiera liczne szczeliny. Warto zaznaczyć, że siatka dyfrakcyjna jest tym...

poleca85%

Cechowanie termopary

1 Wstęp teoretyczny. Klasyczna teoria przewodnictwa. Przewodnictwem elektrycznym nazywamy zjawisko przepływu ładunku elektrycznego w materiale pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Podstawowym założeniem teorii jest istnienie w metalach...

poleca85%

Spadek swobodny

Podczas dzisiejszego ćwiczenia wyznaczamy wartości przyspieszenia ziemskiego. Przyspieszenie ziemskie , symbolicznie oznaczane jako g, jest to przyspieszenie, z jakim poruszają się wszystkie ciała w okolicy powierzchni ziemskiej. Aby wyznaczyć...

poleca85%

Sprawdzenie prawa Hooke’a. Metoda statyczna i dynamiczna.

Celem ćwiczenie laboratoryjnego jest wyznaczenie współczynnika sprężystości dwóch sprężyn, na których zawieszono różne obciążenia, w postaci niewielkich ciężarków. Ponieważ nie można określić tej wielkości wprost, należy posłużyć się prawem...

poleca85%

Fizyka zagadnienia

1.Układem odniesienia w fizyce nazywamy: a) ciało,wzgledem ktorego okreslamy polozenie innych cial, 2. Wektor predkosci chwilowej <v(t)> punktu materialnego w przedziale czasu od t1 do t2 zawsze jest: d) rownolegly do siecznej do toru...