profil

Anatomia

(39)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca88%

Złamania

ZŁAMANIA Złamanie jest to całkowite przerwanie ciągłości kości na całej jej szerokości. oprócz tego wyróżniamy pekniecia i nadłamania. Wyrozniamy złamania: nasad, przynasad, trzonów kości, wyrostków, pod okostnowe (występują u dzieci) inaczej...

poleca84%

Nerwy rdzeniowe

NERWY RDZENIOWE-powstaje z 2korzeni: 1)korzenia brzusznego ruchowego, który odchodzi od rogów przednich rdzenia kręgowego;2)korzenia grzbietowego czuciowego,który odchodzi ze zwoju rdzeniowego. Nerw rdzeniowy jest nerwem mieszanym...

poleca84%

Układy

APARAT RUCHU CZŁOWIEKA Układ ruchu człowieka składa się ze szkieletu i mięśni oraz wielu włókien łącznotkankowych, które pomagają zachować kształt ciała, wiążąc ze sobą narządy. Dwa wyspecjalizowane typy włókien łącznotkankowych - ścięgna i...

poleca84%

Układ mięśniowy człowieka

poniższa praca jest opracowaniem z wykładów układu mięśniowego człowieka. Nie jest ona oczywiście bardzo szczególowa i nie zastąpi atlasu anatomicznego, ale śmiało po zmniejszeniu może służyć za "ściąge". :D

poleca84%

Budowa Włosa

Włosy to białko. A dokładnie zrogowaciałe białko – keratyna, której poszczególne włókna ściśle do siebie przylegają. Swą lepkość zawdzięczają zawartej w nich siarce. Najmniejsze cząstki składowe białek zwane są aminokwasami. W keratynie występują...

poleca83%

Geneza potencjału czynnościowego

*Potencjał spoczynkowy* Jest pewnym stanem gotowości, który można uznać za punkt wyjścia do zjawisk bioelektrycznych zachodzących w komórce o charakterze czynnościowym. Zjawiska bioelektryczne są stanem przejściowym wychodzącym ze stanu...

poleca83%

Mechanizm działania pompy sodowo-potasowej

Po wewnętrznej stronie błony komórkowej jony sodowe wiążą się z podjednostką Y enzymu transportującego, wytwarza się kompleks Na+Y, ten kompleks jest przenoszony (dyfunduje) do zewnętrznej części błony i tam ulega dysocjacji czyli rozdzieleniu....

poleca83%

Mięśnie klatki piersiowej.

Linie orientacji klatki piersiowej Pionowe linie określające okolice klatki piersiowej są pomocne przy określaniu położenia narządów wewnętrznych lub struktur powierzchownych (np. brodawka sutkowa u mężczyzny). Wyróżniamy : 1. linię...

poleca82%

Nabłonek gruczołowy

Pojedyncze komórki w nabłonku gruczołowym zwane są "sekretocytami". Rozróżniamy gruczoły otwarte i gruczoły zamknięte. * Gruczoły otwarte * - wydzielają substancje bezpośrednio na powierzchnię nabłonka pokrywającego....

poleca84%

Nabłonek pokrywający

Cechą tego nabłonka jest rola pokrywająca i ochrony organizmu przed czynnikami zew.-naskórek. Bierze udział w wymianach zachodzących między błonami łączno-tkankowymi, a środowiskiem zewnętrznym, to samo dotyczy narządów, tzn. że narząd jest...

poleca81%

Anatomia człowieka

Kręgosłup : zbudowany jest z 32-34 kręgów dzieli się na odcinki: szyjny-7 kręgów , piersiowy-12 kręgów , lędźwiowy-5 kręgów , krzyżowy-5 kręgów , guziczny-3 do 5 kręgów. Budowa kręgu szczytowego ( atlas ): łuk przedni , dołek zębowy , otwór...

poleca82%

Mieśnie , budowa czaski , system nerwowy, budowa kręgosłupa

Funkcje kręgosłupa : narząd podpory iała ,ochrona rdzenia kręgowego ,narząd ruchu biernego ,powoduje łagodzenie skurczów , chroni narządy wewnętrzne czaszki . MIĘŚNIE BRZUCHA ,TOPOGRAFIA I FUNKCJE – Mięśnień skośny zewnętrzny brzucha (obliquus...

poleca83%

Metabolizm komórkowy

Dla prawidłowego funkcjonowania komórki niezbędny jest dopływ do niej różnych substancji odżywczych. Dla komórki substancjami odżywczymi są: glukoza, aminokwasy oraz kwasy tłuszczowe. Dokomórkowa penetracja tych składników możliwa jest dzięki...

poleca80%

Transport bierny

* Transport bierny * Transport ten można okreslić jako pochodzenie różnych substancji przez błony biologiczne bez nakładu energii metabolicznej żywego organizmu. Ten transport bierny może odbywać się dzięki następującym mechanizmom: dyfuzji...

poleca82%

Układ odpornościowy - morfologia i funkcje.

Układ odpornościowy-struktura: -narządy i tkanki limfatyczne -komórki odpowiedzi immunologicznej -rozpuszczalne cząsteczki odpowiedzi immunologicznej Funkcje: -rozpoznawanie i eliminacja obcych („non-self”) komórek lub cząsteczek wnikających...

poleca85%

Budowa oka.

Budowa oka Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej,...

poleca95%

Kręgozmyk

kręgozmyk Kręgozmyk polega na powolnym przemieszczaniu się trzonu kręgowego ku tyłowi lub przodowi. Możemy wyróżnić trzy postacie tej wady: - kręgozmyk ku przodowi - kręgozmyk...

poleca85%

Budowa komórki

Jest podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną. Komórka stanowi żywy organizm sam w sobie. Składa się z ciała komórki i wypustek. Każda komórka zawiera specyficzne organelle. Komórkę otacza błona komórkowa o grubości 5-10 nm. Bardzo wiele...

poleca85%

Kości kkd od udowej

kosci kkd od udowej wraz ze zdjeciami.

poleca85%

Układ krążenia i Układ limfatyczny

Układ krążenia Składa się z: ? układu krwionośnego (naczynia krwionośne i krążąca w nich krew, serce), ? układu limfatycznego (węzły i naczynia limfatyczne) oraz limfy (limfa to płyn ustrojowy o skła-dzie zbliżonym do osocza krwi zawierającym...

poleca85%

Tkanka nabłonkowa - definicja

Jest tkanką zwartą, tzn. , że nie ma praktycznie między komórkami substancji międzykomórkowej. Tkanka nabłonkowa-nabłonek. Podział tkanki nabłonkowej: 1. nabłonek pokrywający - rola takiego nabłonka to okrywanie i chronienie struktur...

poleca85%

Ściaga z Ortodoncji

WADY ZGRYZU GIGANTYZM-wzrost olbrzymi.Wystepuje przy nadczynności komórek kwasochłonnych.Nadmierny wzrost konczyn.Niema zmian w nazadzie zucia. AKROMEGALIA-nadczynnosc przysadki mozgowej.Przerost w obrebie kosci i tkanek miękkich.Przewazaja...

poleca85%

Nerwy czaszkowe

NERWY CZASZKOWE zaczynają się mózgowiu (włókna ruchowe) i zwojach nerwów czaszkowych (włókna czuciowe). Nerwów czaszkowych jest 12par, wśród nich wyróżniamy nerwy czuciowe,ruchowe i mieszane.Niektóre nerwy czaszkowe, jak nerw...

poleca85%

Anatomia klatki piersiowej

ANATOMIA KLATKI PIERSIOWEJ Klatka piersiowa stanowi górną połowę tułowia. Jej ściany tworzy zrąb kostno-chrzęstny twz. szkielet, mięśnie, błony i skóra. Szkielet klatki piersiowej tworzą: z tyłu - kręgosłup piersiowy, który zbudowany jest z 12...

poleca85%

Anatomia

Anatomia człowieka, antropotomia (starogr. anthropos - człowiek) – nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka, wchodzi w skład morfologii i posługuje się metodami na poziomie makroskopowym (np. obserwacji żywych organizmów i badań...