profil

Wielkości fizyczne

poleca 81% 1102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

prędkośc
skalarna wielkość oznaczająca przebytą drogę w jednostce czasu lub tylko wartość prędkości zwana przez niektórych szybkością.
Jednostka prędkości to metr na sekundę.

przyspieszenie
wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę prędkości w czasie

częstotliwość
określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość drgań, częstotliwość napięcia, częstotliwość fali.

Siła elektrodynamiczna (magnetyczna)
siła, która działa na przewodnik elektryczny, przez który płynie prąd elektryczny, umieszczony w polu magnetycznym.

Ładunek elektryczny ciała
własność materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Oddziaływanie ciał obdarzonych ładunkiem odbywa się poprzez pole elektromagnetyczne.

Ciepło właściwe
energia termiczna potrzebna do podniesienia temperatury jednej jednostki masy ciała o jedną jednostkę temperatury. W układzie SI ciepło właściwe podaje się w dżulach na kilogram razy kelwin (J/(kg*K)). Cipeło właściwe jest to wielkość, która charakteryzuje każdą substancje pod względem energetycznym.

Droga
to długość odcinka krzywej (prostej), jaką pokonuje ciało lub punkt materialny podczas swojego ruchu.
Droga jest sumą dróg przebytych przez ciało w niewielkich odcinkach czasowych

Moc
jest wielkością fizyczną określającą ilość pracy wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny.

Napięcie elektryczne
różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Napięcie elektryczne to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku między punktami dla których określa się napięcie do wartości tego ładunku.

Energia potencjalna
jest to energia jaką posiada element umieszczony w polu potencjalnym. Energię potencjalną zawsze definiuje się względem jakiegoś poziomu zerowego. Podobnie jak pracę, energię potencjalną mierzy się w dżulach

Ciśnienie
to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa

Pęd
podstawowa wielkość fizyczna w mechanice opisująca ruch ciała]

Praca
(najczęściej oznaczana literą W) to jedna z najważniejszych wielkości mechaniki. Definiuje się ją jako iloczyn skalarny wektora siły działającej na ciało i wektora przesunięcia

Ciepło
w termodynamice to jedna z form, obok pracy, przekazywania energii termicznej

Siła
jest wielkością wektorową miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.
Jednostką siły w układzie SI jest niuton

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty