profil

Ruch drgający

poleca 83% 2474 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruch Drgający (drgający prosty ) -taki ruch drgający, w którym siła która go powoduje jest wprost proporcjonalna do wychylenia ciała z położenia równowagi F=-k x k- współczynnik sprężystości, x-wychylenie

Energia kinetyczna w Ruchu Drgającym- ciało o masie m drgające ruchem harmoniczny, prostym posiada energie kinetyczna wtedy, gdy posiada ono jakąś prędkość V w danej chwili. oznacza to, ze ciało nie posiada energii kinetycznej wtedy, gdy prędkość równa jest zeru, a tki moment następuje ,gdy ciało znajduje sie w położeniu maksymalnego nachylenia (x=A) Ek=1/2 mVdo kwadratu Ek=1/2 mAdo kwadratu* co do kwadratu* cos do kwadratu* cot

Energia potencjalna w Ruchu Drgającym - Ciało drgające ruchem harmonicznym prostym posiada energie potencjalna wtedy gdy znajduje się ono w jakimś nachyleniu od stanu równowagi. Gdy ciało znajduje się wiec w położeniu równowagi nie posiada energii potencjalnie Ep=1/2 mA do kwadratu*co do kwadratu Ruch Dragjacy-Ruch polegający na wychyleniu się ciała względem punktu spoczynku, nie wiąże sie z przenoszeniem masy.

Fala - jest to rozchodzące się zaburzenie ośrodka. Źródłem fali - ciało drgające.

Fala Poprzeczna - to taka fala, której cząsteczki drgają w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali.(ciała stale, powierzchnia cieczy)

Fala Podluzna - jest to fala, której cząsteczki ośrodka drgają w kierunku zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się fali.(kazde cialo) F

ala Elementarna - fala wywołana przez jeden drgający punkt

Zasada Hugensa - każdy punkt ośrodka po dojściu do niego zaburzenia (fali) staje się źródłem fali elementarnej.

Dyfrakcja - Dyfrakcją nazywamy napięcie fali, czyli zmianę kierunku rozchodzenia się fali na szczelinach, krawędziach, przeszkodach

Polaryzacja (dla fal poprzecznych) - wymuszenie jednego ściśle określonego kierunku drgań. Fala nie spolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo

1) Falą nazywamy - rozchodzenie sie drgań w sprężystym ośrodku. Prędkość rozchodzenia się fali(v) jest ilorazem długości fali (lambda) i okresu(T)

2) Rozróżniamy fale mechaniczne i elektromagnetyczne. Wśród fal mechanicznych rozróżniamy fale akustyczne. rozróżniamy również fale podłużne i poprzeczne.

3) W falach podłużnych drgania odbywają się w kierunku rozchodzenia się fali. W falach poprzecznych odbywają się w kierunku prostopadłym do rozchodzenia

4) Fale podłużne rozchodzą się w ośrodkach nie posiadających sprężystości, objętości Fale poprzeczne w ośrodkach posiadających sprężystość postaci.

5) Długość fali podłużnej- jest do długość miedzy dwoma kolejnymi rozrzedzeniami lub zagęszczeniami. Długość fali- jest to odległość miedzy dwoma kolejnymi grzbietami lub miedzy dolinami. Częstotliwość fali- ilość drgań wykonanych w jednostce czasu f=n/t Okres fali- jest to czas jednego pełnego drgnienia T=t/n (ZALEŻNOŚĆ-v=lambda*f )

6) Czoło fali - jest to powierzchnia na której cząsteczki posiadają jednakowa fazę(tz. posiadają jednakowy stan wychylenia) Ze względu na czoło fali wyróżniamy:
- fale płaskie (czoło jest powierzchnia plaska)
- koliste (czołem fali jest powierzchnia boczna)
- kuliste (czołem fali jest powierzchnia kuli)

7) Zasada Hugensa - Jesli do danego punktu ośrodka dotrze czoło fali to ten punkt staje się źródłem nowej fali kulistej.

8) Dyfrakcja - Czyli ugięcie fali następuje na krawędziach lub w szczelinach. zjawisko zmiany kierunku rozchodzenia się fali przy napotkaniu niejednorodności ośrodka z jednoczesna zmiana kształtu powierzchni falowej.

9) Interferencja fal - jest to nakładanie się fal. Jeśli różnica S2-S1 od źródła do danego punktu jest równa całkowitej wielokrotności długości fali to następuje maksymalne wzmocnienie fali. W punktach w których różnica dróg S2-S1 od źródła danego punktu jest równa nieparzystej wielokrotności polowy długości fali, następuje wygaszenie.

10) Polaryzacja fali - jest to wyodrębnienie drgań fali w jednym kierunku.

11) Ruch drgający prosty (harmoniczny) jest to taki ruch w którym wartość siły działającej jest wprost proporcjonalna do wychylenia. F=-k*x

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

Znalazłem to, czego szukałem. Wielki dzięki!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata