profil

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

poleca 85% 323 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Co to jest prąd elektryczny?
2.Od czego zależyc rodzaj uszkodzeń?
3.Ciężkość porażeć zależy od ?
4.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym.
5.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym.
6.pierwsza pomoc w porażeniu piorunem.
7.Czego nie wolno robić w czasie burzy?


AD1. Prąd elektryczny- powoduje u człowieka różnorodne obrażenia od oszołomienia przez poparzenia do nagłego zatrzymania krążenia krwi.


AD2. Rodzaj uszkodzeń zależy od:
a- bezpośredniego działania prądu
b- zmiany energii elektrycznej na energię cieplną w czasie przechodzenia prądu przez ciało człowieka.

AD3. Ciężkość porażeń zależy od:
- rodzaju prądu
- oporu elektrycznego tkanek
- od czasu ile jest się pod prądem.
- drogi przepływu prądu ( przepłym prądu od ręki do ręku wywołuje większe obrażenia niż wzdłuż ciała od ręki do nogi.)

AD4. Pierwsza pomoc w porażeniu prądem niskonapięciowym.

Przy porażeniu prądem niskonapięciowym w mięśniach mogą wystąpić skurcze, które nie pozwalają na oderwanie się od przewodu elektrycznego. Pierwsza pomoc polega na :
1.Przerwij obwód elektryczny, po przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wykręcenie bezpiecznika.
2.Usunąć porażonego w bezpieczne mij\ejsce.
3.Sprawdzić tętno oraz oddech porażonego prądem niskonapięciowym
4.W przypadku utraty przytomności trzeba zastosować pozycję boczną ustaloną.
5.W razie zatrzymania akcji serca należy wykonać zewnętrzny masaż serca.


AD5. Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym.

1.Wezwij karetkę pogotowia wraz z anestozjologiem.
2.Sprawdź cy porażony oddycha i ma stałe tętno.
3. Jeśli nie, natychmiast rozpoczyna się sztuczne oddychanie metodą usta usta.
4 Jeżeli porażony prądem wysokonapięciowym nie oddycha i nie ma wyczuwalnego tętna, rozpoczyna się zewnętrzny masaz serca.
5. Urazy kręgosłupa rozpoznaje się po przez zaburzenia oddychania, niedowładu kończyn oraz utraty przytomności.


AD 6. Pierwsza pomoc w porażeniu piorunem.

Najczęstsze porażenia piorunem zwykle kończą się poparzeniami i uszkodzeniami narządów wewnętrznych. Porażenie prądem w większości przypadkach kończy się śmiercią.Pierwsza pomoc w przypadku porażenia piorunem są specjalistycznie przygotowane podobnie jak porażenia prądem elektrycznym.

AD7. W czasie burzy trzeba ukinać oraz nie wolno:
-masztów
- drzew
-nie wolno biegać
-rozmawiać przez telefon
-ukinać anten
-myć rąk
-mieć otwarych okien
-zakaz biżuterii srebrnej gdy jesteśmy na dworze w czasie burzy
-zakaz otwierania parasolki,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy