profil

PO utrata przytomności -ściąga

poleca 85% 388 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Utrata przytomności jest to następstwo przerwania prawidłowej czynności pracy mózgu człowieka.
2.Przyczyny:
-uraz głowy(uderzenie, upadek z wysokości)
-ból, głód, wyczerpanie, strach, zawał serca, udar mózgowy, uraz głowy
-guz mózgu, niedrożność dróg oddechowych (niedotlenienie)
-zatrucie alkoholem, lekami, narkotykami
3.Ogólne zasady postępowania z nieprzytomnym poszkodowanym:
-Ocena sytuacji
-Ocena bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego
-Sprawdzenie czy poszkodowany jest przytomny
-Sprawdzenie czy poszkodowany oddycha
-Udrożnienie dróg oddechowych
-Dokładne zbadanie poszkodowanego
-Zaopatrzenie stwierdzonych obrażeń
-Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
-Wezwanie służb ratunkowych
4.Sposoby udrażniania górnych dróg oddechowych:
-Bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych wykonuje się przez:
*odgięcie głowy do tyłu
*wysunięcie żuchwy do góry
-Udrożnienie dróg oddechowych poszkodowanego przez odgięcie głowy do tyłu
*klęknij obok poszkodowanego
*obejrzyj jego jamę ustną i usuń z niej widoczne ciała obce, które mogą utrudniac oddychanie
*połóż jedną rękę na czole poszkodowanego, a końce palców drugiej ręki na jego żuchwie
*ostrożnie odchyl głowę poszkodowanego do tyłu
-Udrożnienie dróg oddechowych poszkodowanego przez wysunięcie żuchwy do góry:
*klęknij za głową poszkodowanego
*obejrzyj jego jamę ustną i usuń z niej widoczne ciała obce, które mogą utrudniac oddychanie
*chwyć dwoma rękami za żuchwę poszkodowanego
*nie odchylaj głowy poszkodowanego do tyłu
*wysuń jego żuchwę do góry
5.Pozycja boczna ustalona:
-zdejmij poszkodowanemu okulary i wyjmij duże przedmioty z kieszeni
-Klęknij obok niego i sprawdź, czy obie jego kończyny dolne są wyprostowane
-Udrożnij jego drogi oddechowe
-Ułóż(bliższą ciebie) kończynę górną ofiary pod kątem prostym w stosunku do jego tułowia zgiętą w stawie łokciowym z dłonią zwróconą ku górze.
-Drugą kończynę górną poszkodowanego połóż w poprzek jego klatki piersiowej, a grzbiet ręki tej kończyny przyłóż do bliższego ciebie policzka ofiary.
-Chwyć drugą ręką kończynę dolną(dalszą od ciebie) poszkodowanego tuz nad kolanem i pociągnij ją do góry, stopę pozostawiając na podłożu
-Trzymając rękę poszkodowanego przyciśniętą do jego policzka pociągnij za nogę tak, by odwrócić go w swoim kierunku
-Kończynę dolną poszkodowanego znajdującą się na górze ułóż tak, by była zgięta pod kątem prostym w stawie biodrowym i kolanowym
-Odchyl głowę poszkodowanego, aby zapewnić drożność dróg oddechowych
-W razie potrzeby ułóż rękę poszkodowanego leżącą pod policzkiem tak, żeby jego głowa pozostawała w odchyleniu
-Sprawdź, czy poszkodowany regularnie oddycha
6.Pierwsza pomoc w omdleniu:
-podtrzymanie upadającego lub złagodzenie jego upadku
-ułożenie poszkodowanego na plecach, na twardym podłożu
-zapewnienie poszkodowanemu dostępu do świeżego powietrza
-rozluźnienie odzieży
-uniesienie jego kończyn dolnych przed poziom serca
7.Pierwsza pomoc w przypadku ataku padaczki:
-podtrzymać upadającego
-ułożyć chorego na plecach
-nie przenosić go
-rozluźnić jego ubranie
-odsunąć gapiów
-usunąć przedmioty, które mogą spowodować obrażenia podczas ataku
-podłożyć cos miękkiego pod głowę
-po ustąpieniu drgawek udrożnić drogi oddechowe
-zabezpieczyć go przed wpływem warunków atmosferycznych
-pozostać z poszkodowanym aż wróci do świadomości
-wezwać pomoc, jeżeli chory nie odzyska przytomności w ciągu 10 min

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty