profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

14 online
poleca82%

Spółka

Co To jest spółka: Spółka jest to związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu np. osiągnięcie zysku (może być tylko jednoosobowa spółka skarbu państwa). Klasyfikacja spółek 1. Osobowa: a) Spółka cywilna: Działa na rynku...

poleca79%

Podstawy przedsiębiorczości - krótka ściąga, wybrane zagadnienia

Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb, cecha ludzkiego charakteru Osobowość to zespół cech psychicznych charakterystycznych dla każdego człowieka; są dziedziczne ale także rozwijają się pod wpływem...

poleca81%

Nakazowa gospodarka

NAKAZOWA GOSPODARKA, system ekon., w którym przedsiębiorstwa i inne instytucjonalne podmioty gospodarujące produkują i zużywają zasoby przede wszystkim na mocy dyrektyw otrzymywanych od władz centralnych. Pierwowzorem gospodarki nakazowej był...

poleca81%

Typy osobowości

KLASA IC 31 osób Moją klasę ze względu na cechy charakteru można podzielić na : sangwiników, flegmatyków i choleryków. Melancholików żadnych nie zauważyłam. Sangwinicy - 17 osób Wykazują oni wyraźne cechy sangwiników , czyli:...

poleca83%
poleca82%

Systemy finansowe w Polsce

System finansowy: gospodarka rynkowa opiera się na pieniądzach a system finansowy umożliwia ich przepływ między uczestnikami gospodarki, składniki: instrumenty finansowe [czyli papiery wartościowe, za pomocą których regulowane są zobowiązania...

poleca81%

Przykład konfliktu i jego rozwiązanie

Przykład konfliktu i jego rozwiązanie: Praca Elżbiety Nowak Anna Kowalska i Elżbieta Nowak od pięciu lat pracują w wielkiej firmie komputerowej NEOPULS, która znajduje się w czołówce najlepiej prosperujących firm w Warszawie. Wszyscy...

poleca81%

List motywacyjny - przedstawiciel handlowy

Do Dyrektora Firmy „Mrożonex” Ul. Podleśna 6 08-158 Werbkowice W związku z ofertą zamieszczoną przez Pana w Telewizji Kablowej Lublin zgłaszam chęć podjęcia pracy w charakterze przedstawiciela...

poleca83%
poleca81%

Cechy pieniądza:Funkcje pieniądza Gospodarka centralnie planowana Cechy gospodarki rynkowej Plan Balcerowicza

6.Cechy pieniądza: uznana wartośc, podzielność, powszechna akceptowalność, łatwa zdobywalność, trwałość a)jest towarem, b)jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do wyrażania...

poleca82%

Biznes plan

Istota biznes planu Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć. Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działań strategicznych i taktycznych a...

poleca84%

Curriculum Vitae - CV

1. Dane personalne. Imię: Blanka Nazwisko: Xińska Adres: ul. Witosa 13, 85-510 Bydgoszcz Data urodzenia: 13.12.1991r. Stan cywizlny: panna Telefon: 060924xx email: [email protected] Cel: przyjęcie do...

poleca83%

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracodawcy i pracownika Obowiązki pracodawcy Art. 94. [zakres obowiązków pracodawcy] pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiac pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy...

poleca82%

Strategia marketingowa firmy cateringowej

ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK Firma zamierza stosować koncepcję marketingową. Jest to wybór oparty na przeświadczeniu, że w ten sposób uda się jej skupić na oczekiwaniach klientów. Ciągłe monitorowanie potrzeb klientów i dostosowywanie...

poleca84%

Formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej

Formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej. W przepisach prawa polskiego wyraźnie zagwarantowana jest swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Podstawa prawna: art. 20 Konstytucji RP, zgodnie z którym społeczna gospodarka...

poleca82%

Kim chciałbym zostać w przyszłości?

W przyszłości chciałbym zostać spawaczem zawodowym. Podziwiam spawaczy, którzy wkładają wiele pracy i trudu w to, co robią. Wiem, że ten zawód nie należny do prostych, ale jestem nim jednak bardzo zafascynowany i wierze, że i ja zostanę kiedyś...

poleca83%

Bezrobocie 1989-2004

Bezrobocie w Polsce w latach 1989-2004 Zjawisko społeczne, które stanowi temat mojej pracy, zna chyba każdy, jednak na początku chciałbym się zająć ogólnym zdefiniowaniem bezrobocia. Jak już wspomniałem, jest zjawiskiem społecznym polegającym...

poleca82%

Czym jest marketing?

System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Według encyklopedii PWN marketing to zespół działań, które mają na...

poleca81%

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

Biznesplan sklep spożywczo-monopolowy

poleca83%

Opracuj plan marketingowy dowolnie wybranego produktu rolniczego.

W planowaniu przedsiębiorstwa wyróżniające się znaczenie ma plan marketingu. Jest on uznany za ? kamień probierczy? skutecznego zarządzania i z tego względu jego opracowanie wymaga współdziałania inteligencji i talentu. Plan marketingu wytycza dla...

poleca82%

Bank

To instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów). Bank jest instytucją...

poleca83%

Reklama

REKLAMA Reklama: - Reklama jest narzędziem, które umożliwia realizowanie funkcji marketingowych, wpływa na jednostki rynku, zjednuje je sobie i kreuje ich pozytywne opinie o produktach i firmie. - Reklama jest działaniem...

poleca83%

Biznes plan kawiarenki internetowej.

no comen <bez komentarza>

poleca79%

Ankieta - formy spędzania wolnego czasu

Katarzyna Z Ankieta „ Formy spędzania wolnego czasu” Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Ankieta dotyczy form spędzania wolnego czasu. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania....