profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

18 online
poleca82%

Budżet domowy

Praca w załączniku

poleca82%

Biznes plan.

w załączniku

poleca84%

Co to jest misja przedsiębiorstwa

Co to jest misja przedsiębiorstwa ? To zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki. Misja jest ukonkretnieniem pomysłu na przedsiębiorstwo. Misja tworzy...

poleca82%

Rozpoczynanie działalności gospodarczej:

Rozpoczynanie działalności gospodarczej: Urząd gminy-ewidencja- W wydziale zajmującym się ewidencją działalności gospodarczej otrzymasz formularz (należy go wypełnić). Imię i Nazwisko, PESEL oraz nazwa pod jaką będzie działała twoja firma. Miejsce...

poleca83%

Spółki , ich charakterystyka

Spółka jest umownym związkiem osób i ich kapitałów stworzonym w celu prowadzenia działalności gospodarczej . W zależności od przepisów prawnych , jakim podlegają ,wyróżnia się spółki cywilne i handlowe . Spółki cywilne podlegają postanowieniom...

poleca83%

Podstawowe typy systemów ekonomicznych

System rynkowy - to taki typ organizacji człowieka w którym koordynatorem procesów jest rynek a własność czynników produkcji ma charakter prywatny. System rynkowy ? jest systemem w którym ceny, warunki rynkowe, zyski i straty, bodźce i korzyści...

poleca84%

Style kierowania

CZYM JEST KIEROWANIE? Najbardziej swobodne definicje "kierowania" określają ten typ aktywności jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicje bardziej złożone zwracają już uwagę na podstawowe elementy kierowania, a...

poleca82%

Decyzje, faze podejmowania decyzji

Decyzja polega na wyborze jednego rozwiązania problemu spośród przynamniej dwóch dostępnych rozwiązań, np. pójście do szkoły lub pójście na wagary, decyzje musi podjąć uczeń, albo pójdzie do szkoły i czegoś się nauczy albo pójdzie na wagary i...

poleca83%

Komunikacja interpersonalna

Proces komunikacji przebiega między nadawcą a odbiorcą i polega na transformacji i zrozumieniu treści komunikatu. O efektywnej komunikacji można mówić wtedy, gdy treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. Proces...

poleca83%

Zjawiska w makrootoczeniu jakie maja wpływ na moja szkołe

Zjawiska w makrootoczeniu, które mają wpływ na moją szkołę to: 1.Otoczenie ekonomiczne -Im szkoła dostanie więcej funduszy od państwa, tym samym będzie w stanie zakupić więcęj pomocy dydaktycznych i zapewni szkole lepsze wyposażenie....

poleca83%

Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz. I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii...

poleca84%

Porównanie ofert bankowych

Cała praca znajduje się z załączniku.

poleca82%

Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce

Podmiot podejmujący i wykonujący zawodowo i we własnym imieniu działalność gospodarczą zwany jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Za...

poleca83%

Jakie warunki należy spełnić by załorzyć własną firmę

Dla wielu ludzi, którzy nie boja się ryzyka i pokonywania trudności – założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansa nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim jest źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie...

poleca83%

Autoportret

Mój Autoportret Większości z nas ciężko pisać jest o osobie, ponieważ trudno oceniać nam samych siebie. Mimo wszystko postaram się po raz kolejny napisać coś o sobie i przełamać opór z tym związany. Jako młoda osoba mam dość typowe dla tego...

poleca82%

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

SPIS TREŚCI 1. Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Dane przedsiębiorstwa 2.1.1. Dane hotelu 2.1.2. Wspólnicy 2.1.3. Pozycja finansowa inwestora 2.2. Podstawowe cele działalności 2.3. Oferowane usługi 2.4....

poleca83%

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka

1. Prawo cywilne przyjmuje podział spółek na kapitałowe i osobowe: a) osobowe: - spółki reguowane przepisami kodeksu cywilnego: * cywilne, - spółki regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych: *...

poleca82%

Inflacja

Wpływ inflacji na: Budżet rodzinny: Spadek wartości pieniądza zwany inflacją może odczuć każdy pracujący obywatel, zaraz po przebudzeniu się z sylwestrowej libacji. Wstajemy się wybieramy się do czynnego sklepu i z trwogą stwierdzamy, iż...

poleca84%

Przedsiębiorstwo publiczne

PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE Przedsiębiorstwa publiczne to firmy, które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne lub lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których większościowy pakiet akcji jest w...

poleca83%

Curriculum Vitae-wzór CV

Praca została poprawiona. Na początku miała inną czcionkę i brakowało kilku szczegółów. Dostałam za nią 4. Za to powinno być 5 :)

poleca83%

budżet rodzinny - excel

wszystko jest w tablece excela.

poleca82%

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa muszą być w określony sposób zorganizowane i występować w ustalonej formie prawnej. Według systematyki opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny podstawowe formy...

poleca83%

Rodzaje spółek, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki...

poleca83%

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie- rodzaje i cechy

Przedsiebiorstwo panstwowe to jednostka gosp utworzona przez upowazniony do tego organ administracji panstwowej (ministerstwo, wojewoda) Cechy przedsiebiorstwa (odrebnosci) - organizacja- stanowi wydzielona z calosci gosp jednostke organiz....

poleca82%

Systemy zarządzania

Zarządzanie stanowi funkcje działań regulujących funkcjonowanie danej organizacji zgodnie z wytyczonymi celami. Regulujących tym znaczeniu zarządzanie obejmuje funkcje dotyczące: utrzymania równowagi z otoczeniem planowania, organizowania,...