profil

Podstawy przedsiębiorczości

(841)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

56 online
poleca82%

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Akcja Akcja - papier wartościowy potwierdzający członkostwo posiadacza w spółce akcyjnej oraz posiadanie ułamkowej części kapitału akcyjnego. Właściciel akcji posiada prawa majątkowe (prawo do dywidendy, prawo...

poleca82%

List motywacyjny na policjantkę

Kwilno 14.03.2010 Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu 95-100 Zgierz imie i nazwisko adres 90-001 Biała Tel. Kom....

poleca78%

Ankieta - formy spędzania wolnego czasu

Katarzyna Z Ankieta „ Formy spędzania wolnego czasu” Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Ankieta dotyczy form spędzania wolnego czasu. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania....

poleca81%

Czym jest marketing?

System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Według encyklopedii PWN marketing to zespół działań, które mają na...

poleca82%

Struktury organizacyjne firmy

Struktura liniowa Zaletą jej jest zasada jednosobowego kierownictwa oraz wyraźne, ścisłe rozgraniczenie zadań i odpowiedzialności. Zależność funkcjonalna pokrywa się z zależnością hierarchiczną. Droga przepływu informacji jest krótka. Ujemną...

poleca83%

Plan wycieczki

Plan wycieczki: MALBORK - TRÓJMIASTO 1 dzień: • W godzinach rannych wyjazd do Gdańska, zwiedzanie: Stare Miasto, Złota Brama, Fontanna Neptuna. • Przyjazd na obiadokolację i nocleg na Helu. 2 dzień: • Śniadanie. Zwiedzanie...

poleca83%

Funkcje pieniądza.

Funkcje pieniądza:-środek wymiany wartości -środek płatniczy- środek gromadzenia wartości tzw. Tezauryzacji Definicje banku: 1. tradycyjną definicją banku jest on przedsiębiorstwem usługowym, udzielającym kredytów zdobywającym środki na...

poleca80%

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe ?jest to jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub kilka osób , które razem mieszkają i wspólnie utrzymują się. Podstawowym warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jest zarabianie pieniędzy przez przynajmniej jednego...

poleca81%

Biznesplan

Biznesplan I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa: 1. Podstawowe cele działalności: - źródło utrzymania rodziny, - zaspokojenie własnych ambicji, - zdobycie doświadczenia córki, 2. Nazwa: ?Małe szczęście? 3....

poleca83%

CV

w zalaczniku!!!!!

poleca80%
poleca81%

Bank

To instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów). Bank jest instytucją...

poleca82%

Pieniądz i bankowość

PIENIĄDZ-powszechnie stosowany ekwiwalent(odpowiednik, równoważnik) towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny. W sklepie wymienia się pieniądze na np. chleb, w tramwaju na przejazd, służy do regulacji...

poleca80%

Strategie negocjacji - przykłady

STRATEGIA UNIKANIA: Część klasy chce iść na wagary, a część zostać na lekcjach. Rozpoczynają negocjować. Obie strony unikają odejścia od swoich założeń i nie chcą słuchać argumentów drugiej strony. Brak jest tutaj jakich kolwiek wzajemnych...

poleca83%

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Agnieszka Pigóła ul.1 Maja 3 47-440 Branice Data urodzenia: 09.01.1988r. w Prudniku Stan cywilny: panna Wykształcenie: 2004 r. – 2006 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Powstańców Śląskich w Koźlu 2002...

poleca82%

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka

1. Prawo cywilne przyjmuje podział spółek na kapitałowe i osobowe: a) osobowe: - spółki reguowane przepisami kodeksu cywilnego: * cywilne, - spółki regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych: *...

poleca81%

Makrootoczenie przedsiębiorstwa

1. Makrootoczenie- zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo, podczas gdy ono same nie może ich zmienić. Makrootoczenie tworzy warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. 2. Otoczenie konkurencyjne- tworzą podmioty, które wpływają na...

poleca83%

Umiejętności managera

Na obszarze siedmiu hektarów w Fontainebleau niedaleko Paryża oraz lotniska Orly rozpościera się zespół obszernych pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i konferencyjnych, restauracji, bibliotek zbudowanych z popularnych w latach...

poleca82%

BIZNESPLAN FIRMY ‘EKOROL’ – FIRMY ZAJMUJACEJ SIE DIAGNOSTYKA I ATESTACJA OPRYSKIWACZY

I OPIS FIRMY: 1. Podstawową działalnością firmy jest atestacja i diagnostyka aparatów opylających polowych oraz sadowniczych. Wynika to z ustawy o ochronie środowiska oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie RP....

poleca82%

List motywacyjny

LIST MOTYWACYJNY Irena Kowalska Ul. Sienkiewicza 50/3 33-356 Kraków Firma AGA...

poleca78%

Pojęcie procesu produkcyjnego i technologicznego.

Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz działania pomocnicze,...

poleca84%

Funkcje i zadanie giełd towarowych i rynków.

Postęp techniczny i technologiczny dokonujący się w rolnictwie umożliwia wzrost produkcji, a tym samym pogłębiają się powiązania gospodarstw rolnych z rynkiem hurtowym i giełdą towarową. RYNEK HURTOWY- jest drugim szczeblem obrotu...

poleca81%

CV

CV jest w załączniku. Tekst jest wpisany w tabeli...

poleca82%

Inflacja

Wpływ inflacji na: Budżet rodzinny: Spadek wartości pieniądza zwany inflacją może odczuć każdy pracujący obywatel, zaraz po przebudzeniu się z sylwestrowej libacji. Wstajemy się wybieramy się do czynnego sklepu i z trwogą stwierdzamy, iż...