profil

Mowa Zależna

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

MOWA ZALEŻNA:
Present Simple na Past Simple.
Sue said: I don’t like him. Sue said (that) she didn’t like him.

Present Continuous na Past Continuous
The sun is shining, he said. He said the sun was shining.

Past Simple na Past Perfect
Monica said I wrote a letter. Monica said she had written a letter.

Present Perfect na Past Perfect
I have lost my keys, said Mike. Mike said that he had lost his keys.

Present Perfect Continuous na Past Perfect Continuous
Mr Brown said: I’ve been working for this company for 3 years. Mr Brown said he had been working for that company for 3 years.

Czasowniki modalne:
Will na would
Can na could
Would na would ...

Określenia czasu:
Now-then
Today-that day
Tomorrow-the next day
Yesterday-the day before

This-that
Here-there

PYTANIA W MOWIE ZALEŻNEJ:
Przkłady: Will you give me my book back? Mike asked me if would gibe him his book back.
Do you love her? He asked Tom if he loved her.
Did mother make a delicious cake? My brother asked me if mother had made a delicious cake.

Jeśli w pytaniu pojawia się zaimek zaczynający sie na wh- ten sam zaimek musi pojawić się w pytaniu w mowie zależnej: What is his name? They asked Peter what his name was.
Where will you be tomorrow at 5? I asked her where she would be the next day at5.
When is your wife coming back? Mary asked when his wife was coming back.
To ask-pytać
To inquire- dowiadywać się
To want to know- wiedzieć

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta