profil

Present Continuous Tense

poleca 85% 496 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Continuous Tense:
Stosujemy do wyrażania czynności, która zostanie wykonana w niedalekiej przyszłości (należy dokładnie określić moment wykonania danej czynności).
Określenia czasu:

today-dzisiaj
tonight-dziś wieczorem
this morning-tego ranka
this week-w tym tygodniu
this month(year)-w tym miesiącu(roku)
now-teraz
at present-obecnie

Operatory:am is are (odpowiednia forma ''be'')

Przykłady:
Zd. twierdzące:[Podmiot+operator+(czasownik +ing)+reszta orzeczenia]
The cat is sleeping now.(Kot teraz śpi)
He is coming tomorrow.(On przychodzi jutro)

Zd. pytające:[Operator+podmiot+(czasownik+ing)+reszta orzeczenia]
Is the cat sleeping now?(Czy kot teraz śpi)
Is he coming tomorrow?(Czy przychodzi jutro?)

Zd.przeczące:[Dodajemy wyraz ''not'' do operatora]
(isn't)
The cat is not sleeping now.(Kot nie śpi teraz)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Gramatyka