profil

Funkcje klawiatury

drukuj
satysfakcja 86 % 848 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Esc - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych i służy do rezygnacji z wykonania polecenia
2. F1 - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych służący do wywoływania Pomocy w Systemie Windows , a także w Nortonie Commanderze ( Nc )
3. F2 - Jeden z klawiszy funkcyjnych, który służy np. do zmiany nazwy danej ikony w Systemie Windows , a w Nortonie Commanderze do wywoływania menu użytkownika
4. F3 - Jeden z klawiszy funkcyjnych, który służy np. do wywoływania okna " Znajdź: Wszystkie pliki "lub też pomniejszenia strony w programie Corel Draw . W Nc służy do przeglądania plików tekstowych ( View )
5. F4 - Jeden z klawiszy funkcyjnych służący np. do wychodzenia z różnych programów i okien z kombinacją Alt ( Alt+F4 ) . Natomiast w Nc służy do wywołania prostego edytora tekstowego oraz wprowadzania zmian w plikach tekstowych ( Edit )
6. F5 - Jeden z klawiszy funkcyjnych służący np. do wywołania:
- Okna " Znajdź i zmień " w programie Microsoft Word
- Okna " Przejdź do " w programie Microsoft Excel "
- Pobierania informacji w Microsoft Outlook
Klawisz F5 służy również do kopiowania plików lub katalogów z plikami ( Copy ) w Nc .
7. F6 - Jeden z klawiszy funkcyjnych , który służy np. do zmiany pliku lub katalogu ( RenMor ) w Nortonie Commanderze.
8. F7 - Jeden z klawiszy funkcyjnych . W Nc umożliwia tworzenie katalogów ( MKDIR ) . W systemie Windows w programie Microsoft Word służy do sprawdzania pisowni .
9. F8 - Jeden z klawiszy funkcyjnych , który w Nc służy do usuwania plików lub grupy plików ( Delete )
10. F9 - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych uruchamiający np. w Nc górne menu .
11. F10 - Jeden z klawiszy funkcyjnych , który udostępnia np. szybkie wyjście z Nc .
12. F11 - Jeden z klawiszy funkcyjnych .
13. F12 - Jeden z klawiszy funkcyjnych służący np. do wywołania polecenia " Zapisz jako " w Microsoft Word i w Microsoft Excel w systemie Windows .

Klawisze funkcyjne od F2 do F12 służą do wywoływania różnych okien , informacji , poleceń itp. W różnych programach i systemach . Gdyż w każdym z programów mają różną funkcję . Również można wywołać różne okna itp. wraz z kombinacją klawisza F ... + klawisze części alfanumerycznej i numerycznej np.

Alt + F4

14. Print Screen ( wykonanie " zdjęcia " ekranu ) , Scroll Lock , Pause są również klawiszami funkcyjnymi .
15. Tab - Tabulator - Przechodzenie między oknami w Nc. W Microsoft Word służy do ustalania akapitów .
16. Caps Lock - Trwałe włączenie dużych liter
17. Shift - Chwilowe uzyskanie dużych liter i górnych znaków z klawiatury
18. Alt - Uzyskanie polskich liter . ( Wyjaśnienie - Przytrzymaj Alt i naciśnij wybraną literę np. " a " - uzyskasz literkę "ą" ) . Używane w kombinacji z innymi klawiszami
19. Ctrl - Kontrol - Używany w kombinacji z innymi klawiszami
20. Spacja - Odstęp
21. Enter - Zatwierdzanie wszelkich poleceń .
22. Backspace - Kasowanie znaku przed kursorem
23. Insert -W edytorze tryb wstawiania i nad pisywania w Nc.
24. Delete - Usuwa znak za kursorem w Nc.
25. End - Przesuwa kursor na koniec wiersza lub ekranu w Nc.
26. Home - Przesuwa kursor na początek wiersza lub ekranu w Nc.
27. Page Up - Przesuwa stronę wyżej w Nc.
28. Page Down - Przesuwa stronę niżej w Nc.
29. Num Lock - Umożliwia pisanie na części klawiatury numerycznej .
30. Strzałki - Klawisze sterujące kursorem .


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:09)

Spoko praca, ale przydałby się jeszcze obrazek klawiaturku