profil

Matematyka

(456)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca85%

Regresja

1. POJĘCIE FUNKCJI REGRESJI Równanie regresji jest ilościowym wyrazem zależności między określonymi wartościami zmiennej niezależnej i odpowiadającymi im średnimi wartościami zmiennej zależnej. gdzie: - nieznana warunkowa średnia...

poleca84%

Równania i nierówności z parametrem

Na rysunku poniżej przedstawione są wykresy funkcji y = mx2 + mx + 1. Każdy z nich otrzymano w ten sposób, że literę m zastąpiono pewną liczbą. We wzorze y = mx2 + mx + 1 litera m pełni inną rolę miż x. Litera x jest zmienną, natomiast m jest...

poleca64%

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników. W metodzie przeciwnych współczynników budujemy dwa równoważne układy równań takie, że w jednym są przeciwne współczynniki przy niewiadomej...

poleca85%

Indukcja matematyczna - zadania

Oto garść zadań z bardzo ciekawej gałęzi matematyki jaką jest zasada indukcji matematycznej. Zadania opracowałem na potrzeby zajęć z moimi uczniami. Może się komuś przydadzą. Zadania wraz z rozwiązaniami zamieszczone są w dwóch plikach:...

poleca85%

Funkcje

Jeżeli dane jest działanie , które jest łączne to potęgę an gdy n jest naturalne definiuje się jako iloczyn . Jest to po prostu wielokrotne mnożenie. Gdy to działanie jest odwracalne to można zdefiniować potęgowanie, gdy wykładnik jest dowolną...

poleca85%

Przykładowa ankieta do przeprowadzenia wśród rówieśników.

Załącznik - ale możecie pozmieniać, bo jest trochę dostosowana do Gimnazjum nr 12 w Poznaniu :P

poleca85%

Pitagoras i jego twierdzenia

W czasach pradawnych mitów, kiedy światem rządzili okrutni bogowie, tylko grupka greckich intelektualistów odważyła się położyć temu kres… Byli to jońscy filozofowie przyrody, którzy „narodzili się” dzięki Talesowi z Miletu… Sylwetka Talesa -...

poleca84%

Tales

Od najdawniejszych czasów ludzie zadawali sobie pytania o sens życia, początki świata, prawa rządzące przyrodą itd. Odpowiedzi szukali w magii, a także w ideach religijnych. W VI wieku p. n. e. w Grecji pojawili się jednak myśliciele, którzy -...

poleca85%

Statystyka

W załczniku

poleca66%

Sprawdzian z układów równań i rozwiązanie

PRACA KLASOWA Z MATEMATYKI UKŁADY RÓWNAŃ 1. Rozwiąż układy dowolną metodą: 2x+y=5 x-y=1 y+z=6 2y-0,5z=7 8x-5=y y+x=4 ___/3 p. 2. Rozwiąż zadanie używając układu równań: Jacek zbiera znaczki. Gdyby dał 50 sztuk swojej siostrze...

poleca85%

Logika

Rodzaje zdań złożonych; koniunkcja; alternatywa; negacja; równoważność; implikacja; prawo de Morgana.

poleca85%

Negacja - sciąga

Negacja(~) (nieprawda,że) p ~ p 1 0 0 1 Koniugacja(^) (i) p q p^q 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Równoważność() (wtedy i tylko wtedy,gdy) p q pq 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Alternatywa(v) (lub) p q pvq...

poleca85%

Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.

Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta. Funkcje sumy kątów: Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*siny Cos (x + y) = cosx*cosy – sinx*siny Tg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ¹ 0, cosy ¹ 0, cos (x + y) ¹ 0 Ctg (x + y) =...

poleca85%

Tzw.plany zakładania firmy. W moim przypadku salonu fryzjerskiego

Inwestuję w biznes po to, by uzyskać dodatni przepływ pieniężny, czyli móc pokryć nie tylko swoje koszty utrzymania, ale także uzyskać dodatkowe pieniądze (które potrzebne mi będą np. na kolejne inwestycje). Inwestycją, którą zaplanowałam jest...

poleca85%

Trysekcja kąta

Trysekcja kąta – jeden z trzech (obok podwojenia sześcianu i kwadratury koła) wielkich problemów matematyki greckiej. Problem polega na podziale kąta na trzy równe części za pomocą cyrkla i linijki. Dopiero w XIX wieku wykazano, że konstrukcja...

poleca85%

Metody numeryczne (macierze, układy różniczkowe,

1- Algebra macierzy – równania liniowe Gauss- polega na kolejnej eliminacji niewiadomych w systematyczny sposób prowadzący do układu trójkątnego który można łatwo rozwiązać. Eliminację interpretujemy jkao wyznaczanie ciągu macierzy A=A1,A2,….AN...

poleca85%

Liczba Pi

Już w czasach zamierzchłych starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, że ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3. W Starym Testamencie obwód był właśnie...

poleca85%

Kąt środkowy ma miarę dwa razy większą niż kąt wypisany oparty na tym samym okręgu. DOWÓD

Punkt d jest środkiem okręgu. R - promień okręgu. |AD| = |BD| = |CD| = R Trójkąt ADC jest równo ramienny. Tak więc: kąt DAC = kąt ACD = alfa Z tw. o sumie kątów w trójkącie. kąt ADC = 180 - alfa - alfa = 180 - 2(alfa)...

poleca85%

Inne spojrzenie na trójmian kwadratowy

Trójmian kwadratowy to inaczej równanie postaci : ax^2+bx+c=0 , gdzie a!= 0 . (!= oznacza nie może być). Jak najszybciej rozwiązać równanie takiej postaci ? Ano przy pomocy tzw. kanonicznej postaci trójmianu kwadratowego oraz wyróżnika...

poleca85%

Zbiory

Zacznijmy od definicji zbioru która nie istnieje. To jedno z pojęd w matematyce które nie posiada definicji, podobnie jak punkt i prosta w geometrii. Trzeba je brad na ,,wyczucie’’. Skoro nie mają definicji to co w nich trudnego? Otóż...

poleca85%

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Aby wyznaczyć pierwiastki(miejsca zerowe) trójmianu kwadratowego rozkładaliśmy go na czynniki liniowe. Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c,gdzie a jest rózne od zera,można rozłożyć na czynniki liniwe ,gdy jest delta róna zeru lub delta wieksza od...

poleca85%

Funkcje cyklometryczne

1. y=arcsinx wtedy i tylko wtedy gdy x=siny Dziedziną jest zbiór 2. y=arccosx wtedy i tylko wtedy gdy x=cosy Dziedziną jest zbiór 3. y=arctgx wtedy i tylko wtedy gdy x=tgy Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych 4. y=arcctgx wtedy i...

poleca86%

Wzory skróconego mnożenia

2 2 2 kwadrat sumy (a+b) =a +2ab+b 2 2 2 2 kwadrat...

poleca85%

Funkcja kwadratowa

Treść jest w załączniku

poleca94%

Geometria.

5. Kąt 41.Jeżeli na płaszczyźnie z danego punktu poprowadzimy dwie półproste, to utworzymy figurę, która posłuży nam do określenia pojęcia kąta. Półproste OA i OB (rys. 11) nazywamy ramionami, a ich wspólny punkt O wierzchołkiem. Otrzymaną...

poleca85%

Twierdzenie pitagorasa

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić co dokonał sam Pitagoras, a co jego uczniowie, więc raczej należy mówić o...

poleca85%

Jerzy Różycki

Jerzy Różycki Urodził się 24 lipca 1909 w Olszana koło Kijowa, zmarł natomiast 9 stycznia 1942 koło Balearów. Był polskim matematykiem i kryptologiem, pracownikiem Uniwersytetu Poznańskiego oraz kontrwywiadu wojskowego (Biuro Szyfrów 4) Oddziału...

poleca85%

Macierze

macierze

poleca50%

Liczby i działania

LICZBY NATURALNE Liczby naturalne to najbardziej oczywista i natychmiastowa konstrukcja kojarząca się z matematyką. Były to pierwsze liczby na jakich w starożytności człowiek nauczył się pierwszych działań, i zaczął swoją przygodę z matematyką....

poleca85%

Wzory do rachunku całkowego

Wzory niezbędne do rachunku całkowego znajduja sie w zalaczniku

poleca85%

Tales z Miletu

Tales z Miletu (ok.620- ok.540 p.n.e.) Grecki filozof i matematyk, prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski. Jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody. Urodził się w Milecie (miasto greckie na wybrzeżu...

poleca85%

Prehistoryczna matematyka

Przed czterema milionami lat na Ziemi pojawili się ludzie. Stopniowo przybierali pozycję pionową i pozoztali w niej do dziś (acz dziś z powrotem zaczynają się garbić - przy komputerach). Wykonywali własnoręcznie narzędzia z kamienia. Do wykonania...

poleca85%

Opracuj matematycznie urządzenie mieszkania w wersji droższej i tańszej

Mieszkanie o powierzchni 59 m2 w stanie surowym. Wersja tańsza. a) Zakres prac do wykonania:  Montaż paneli podłogowych  Malowanie mieszkania  Dokonanie zakupów materiałów i urządzeń b )ceny potrzebnych materiałów - płytki do...

poleca85%

Enrico Fermi

Praca badawcza na temat Enrica Fermiego ENRICO FERMI 1901-54 roku, włoski fizyk, profesor uniwersytetu w Rzymie, Nowym Jorku, Chicago (1938 wyemigrował z faszystowskich Włoch do USA). Jeden z najwybitniejszych ludzi dwudziestego wieku. Jeden z...

poleca85%

FRAKTALE

Fraktal, obiekt, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny) jest większy od wymiaru topologicznego. Wymiar fraktalny D może być różnie zdefiniowany, najczęściej na podstawie relacji między powierzchnią lub objętością...

poleca85%

Ciekawe zadanie z ciągu arytmetycznego z rozwiązaniem

Suma wyrazów ciągu arytmetycznego o nieparzystych indeksach jest równa 44, natomiast suma wyrazów o indeksach parzystych wynosi 33. Dodatkowo wiadomo, że ciąg ma nieparzystą ilość wyrazów. Podaj ile wyrazów ma ten ciąg i podaj środkowy wyraz ciągu.

poleca85%

Dowód, że 7=3 (???)

Weźmy proste równanie z dwoma niewiadomymi: 16x = 12y Teraz dokonamy kilku przekształceń algebraicznych: 28x - 12x = 21y - 9y Niektóre z wyrazów przenosimy na drugą stronę równania (pamiętając oczywiście o zmianie znaków!!):...

poleca85%

Tanges Cotanges

Kąt 0 30 45 60 90 Tg 0 33 1 3 ∞ Ctg ∞ 3 1 33 0 to o z kropeczkami u gory - tzn. pierwiastek

poleca85%

Tales z Miletu

Tales z Miletu uważany jest za jednego z „Siedmiu mędrców” czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazywali go „pierwszym” matematykiem i astronomem. Te wyrażenia świadczą, iż była to postać o wielostronnych...

poleca85%

Funkcje trygonometryczne

Sinusem kąta α nazywamy stosunek rzędnej dowolnego punktu na kąńcowym ramieniu kąta do długości promienia wodzącego tego punktu. sin α=y/r Cosinusem kąta α nazywamy stosunek odciętej dowolnego punktu na kąńcowym ramieniu...

poleca85%

Przechodzenie od postaci ogólnej trójmianu kwadratowego do postaci kanonicznej.

Chciałem w tej pracy pokazać Wam jeden z tematów jaki obowiązuje w materiale Szkoły Średniej, a mianowicie przechodzenie z postaci ogólnej trójmianu kwadratowego do postaci kanoniczną tego trójmianu. Na wstępie zaznaczam, że będzie to wywód dla...

poleca86%

Księga Szkocka

Księga Szkocka – Historia polskich matematyków uczęszczających do kawiarni „Szkocja” Księga Szkocka jest jednym z ciekawszych fragmentów historii polskiej matematyki. Na jej temat powstało wiele opowieści, z których część jest prawdziwa, a część...

poleca85%

Sprawdzian z matematyki ,,Równania i Nierówności''

grupa A (22 pkt) Zad. 1. (4 pkt) Rozwiąż równania. a) 3(y+6) + y = 2(y+9) + 2 b) \frac{5(x-1)}{3}-\frac{3(2x-3)}{2}=2\frac{1}{2}-x Zad. 2. (3 pkt) Rozwiąż nierówność \frac{3x-5}{7}+\frac{7-5x}{14}\leq\frac{x-1}{2}-1 i przedstaw jej...

poleca85%

Schemat Bernoullego

Wyobraźmy sobie doświadczenie, które składa się z n prób. Wyniki tych prób nie zależą od siebie. Każda próba może zakończyć się sukcesem lub porażką, przy czym prawdopodobieństwo sukcesu p i prawdopodobieństwo porażki q są stałe w każdej próbie...

poleca85%

Pytania i odpowiedzi z matury próbnej z matematyki (Zachodniopomorskie - 06.03.2001r.)

1) Dla jakich wartości parametru m, suma oraz iloczyn pierwiastków równania: 2(x²-1)-m(x+1)+x=0 są liczbami tego samego znaku? ODPOWIEDŹ: dla m є (-2;1) 2) a) Dla jakich wartości x wielomian W(x)=x³+bx²+cx+d , przyjmuje wartości dodatnie,...

poleca85%

Diagonalizacja macierzy

Całość w załączniku

poleca85%

Funkcje

Egzamin ustny

poleca90%

Heron z Aleksandrii

W drugim i pierwszym stuleciu p.n.e. świat starożytny w wyniku długotrwałych długotrwałych i niszczycielskich wojen dostał się pod panowanie Rzymu. Poziom materialny i kultu¬ralny podbitej ludności, nękanej podatkami i ździerstwem rzymskich...

poleca90%

Logika

Praca w załączniku ze względu na tabelki itp...