profil

Matematyka

(456)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

50 online
poleca84%

System metryczny

System metryczny 1 km (kilometr) = 1000 m (metr) 1 m = 10 dm (decymetr) = 100 cm 1 cm (centymetr) = 10 mm (milimetr) 1 km2 (kilometr kwadratowy) = 100 ha (hektar) 1 ha = 100 a (ar) = 10 000 m2 1 m3 (metr sześcienny) = 1000 dm3 1 l (litr) =...

poleca81%

Okrąg

Okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu o zadaną odległość. Słowo „okrąg” jest często mylone ze słowem „okręg” oznaczającym obszar administracyjny. Definicja Niech S = (x0,y0) będzie...

poleca84%

Pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa

Doświadczenie losowe - dośw., które może zakończyć się jednym z możliwych wyników, ale nie wiadomo którym. nN+, kN+, k Łn Stabilność częstości – częstości pojawienia się interesującego nas wyniku zbliżają się do pewnej liczby, częstość...

poleca77%

Wzory do liczenia pochodnej.

Wzory do liczenia pochodnej znajduja sie w załączniku.

poleca69%

Kolejność wykonywania działań

Def. 1: Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. 34+(65+16)-35=34+81-35=115-35=80 Def. 2: Jeżeli w działaniu występuje tylko dodawanie i odejmowanie, działania wykonujemy od strony lewej do prawej....

poleca80%

Równania

2x+7y=24 /*-1 2x+7y=24 2x+9y=28 2x+7*2=24 2x=24-14 -2x-7y=-24 2x=10 /:2 2x+9y=28...

poleca84%

Bryły platońskie

Praca znajduje się w załączniku. Jest to prosta prezentacja wykonana w MS PowerPoint - 10 slajdów.

poleca80%

Wykres równowagi układu żelazo

Wykres równowagi układu żelazo-węgiel, to wykres , który odzwierciedla równowagę fazową w stopach żelaza z węglem. Jest przedstawiany w dwóch wersjach : jako stabilny żelazo-grafit i metastabilny żelazo-cementyt Fe3 C. Pierwszy jest stosowany do...

poleca77%

Pojęcia

1. Wyjaśnij; Boska proporcja(złoty podział)- (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Claritas- blask formy, jasność w...

poleca79%

Matematyka

Matematyka Matematyka była niegdyś rozumiana jako nauka o liczbach (arytmetyka) i figurach (bryłach) geometrycznych (geometria). Do dziś w popularnych encyklopediach określana jest jako nauka o wielkościach, czyli o stosunkach ilościowych i...

poleca79%

Okrąg i koło

Okręgiem o środku w punkcie O i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O jest równa r. Kołem o środku w punkcie O i promieniu długości r nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których...

poleca80%

Funkcje trygonometryczne dużo!!! wzorów na sumy, różnice, wielokrotności, połówki i inne (mat-fiz)

Całość jest zapisana w załączniku. Robione w Excelu. Mam nadzieje że sie przydadzą. Zamiast alfa i beta jest X i Y.

poleca79%

Ułamki.

Mrożenie ułamków: Mnożąc liczbę naturalną przez ułamek przez liczbę naturalną, mnożymy tę liczbę przez licznik ułamka a mianownik pozostaje bez zmian. Mnożąc liczbę mieszaną przez liczbę mieszaną przez liczbę naturalną, można przed wykonaniem...

poleca78%

Sprawdzian matematyczny

SPRAWDZIAN DLA KLAS IV I SZKÓŁ WYŻSZYCH Imię:................................................. Nazwisko:.......................................... klasa:...............................

poleca78%

Liczby i działania - Najważniejsze informacje + zadania

LICZBY NATURALNE : Liczny zapisujemy za pomocą znaków zwanych cyframi . Jest dziesięć cyfr : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,. Przy pomocy cyfr tworzymy zbiory liczbowe . Najprostszym jest zbiór liczb naturalnych , który oznaczamy literą N . N-{...

poleca81%

Moje hobby: coś o liczbach pierwszych

Nie jest to typowo matematyczna praca, ale po pewnych przeróbkach może uchodzić za krótki referat o sposobach poszukiwania liczb pierwszych.

poleca82%

Pitagoras z Samos

PITAGORAS Z SAMOS (570-496 p.n.e.) PITAGORAS Z SAMOS (572- 496 p.n.e.)- grecki matematyk i filozof, przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i astronomii. Był twórcą kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem. Nie pozostawił po sobie...

poleca79%

Rodzaje kątów

Dwie półproste o wspólnym początku dzielą płaszczyznę na dwie części.Każda z tych części wraz z półprostymi to figura geometryczna, którą nazywamy kątem. Półproste tworzące kąt nazywamy ramionami kąta ,a ich w spólny punkt-wierzchołkiem kąta....

poleca79%

Zadania przygotowawcze do konkursu

Sprawdź co cię czeka .... 1. PAWEŁ MA 7 PATYCZKÓW. JEDEN PRZEŁAMAŁ NA DWIE CZĘŚCI. ILE PATYCZKÓW MA TERAZ? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 2. KTÓRA Z LICZB JEST PODZIELNA PRZEZ TRZY? A) 172 B) 65403 C) 50513 D) 131312 3. ZOSIA MA URODZINY...

poleca78%

Geometria - matematyka

Praca znajduje się w załączniku.

poleca79%

Dodawanie ułamków zwykłych klasa 4

SCENARIUSZ ZAJĘĆ z matematyki Prowadzący: Marzena Majewska Miejsce przeprowadzonych zajęć: Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach Data przeprowadzenia zajęć: 14 kwietnia 2014r. Czas trwania zajęć: 45 min Klasa: IV Temat zająć: Dodawanie...

poleca76%

Cechy

Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę...

poleca79%

Test z liczb naturalnych.

"Liczby naturalne" 1.Każdy wypalony papieros skraca życie o 18 minut. O ile skraca życie wypalenie paczki z dwudziestoma papierosami? 2.Bieganie po schodach jest bardzo dobrym treningiem. W...

poleca74%

Pola i obwody figur

KWADRAT P=a^2 lub 1/2d1*d2 Ob=4a PROSTOKĄT P=a*b Ob=2a 2b TRÓJKĄT P=1/2a*h Ob=a b c ROMB P=1/2d1*d2 Ob=4a RÓWNOLEGŁOBOK P=a*h Ob=2a 2b TRAPEZ P=(a b):2*h Ob=2r a b DELTOID P=(d1*d2):2 Ob=2a 2b KOŁO P=pi*r2...