profil

STRATEGIA MARKETINGOWA

poleca 85% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Strategia marketingowa określa szeroki zakres działań marketingowych, wykorzystywanych w procesie realizacji celów przedsiębiorstwa.
Każdy element strategii musi odpowiedzieć na pytania: jakie działania należy pojąć, kiedy należy do nich przystąpić, kto je wykona, ile to będzie kosztowa?
Wyróżnia się 3 typy strategii marketingowych:
1. STRATEGIA PRODUKT – RYNEK
• Strategia penetracji rynku – związana z intensyfikacją działań, stymulowaniem zakupów przez nabywców, zwiększenie udziału w rynku: promocja sprzedaży, czyli obniżanie cen, intensywność dystrybucji, akwizycja sprzedaży, wzrost częstotliwości zakupu: zwiększenie gamy produktów, zmniejszenie gabarytów produktu, gorsza jakość, ostatnie pola działania – ochrona detalicznego rynku przed konkurencją. WARUNKI: rynek nasycony, względnie stabilny, nie da się utrzymać na dłuższą metę
• Strategia rozwoju rynku – przedsiębiorstwo swój rozwój opiera na tym samym produkcie, ale wychodzi do innych rynków; powoduje zmiany marketingu mix; kładzie się nacisk na dystrybucję, promocję; rozległe możliwości rozwoju rynku
• Strategia rozwoju produktu – dotychczasowy rynek, nowy lub całkiem zmodernizowany produkt (radykalne zmiany)
• Dywersyfikacja – przegrupowanie zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. W zależności od zamierzeń dywersyfikacja może przebiegać w trzech kierunkach:
DYWERSYFIKACJA PIONOWA (WERTYKALNA) – polega na włączeniu do działań przedsiębiorstwa nowych stref działania związanych z produktem, firma może się uniezależniać, wszystko zaczyna się kumulować w jednym ręku, stosowana w dojrzałych gałęziach produkcji
DYWERSYFIKACJA POZIOMA (HORYZONTALNA) – polega na tym, że do produkcji zostają wprowadzone nowe wyroby powiązane z jego doświadczeniami, produkty zaspakajające inne potrzeby, utrzymanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (zminimalizowani ryzyka, uniezależnienie się od dotychczasowych współpracowników na rynku)
DYWERSYFIKACJA RÓWNOLEGŁA (zateralna) – polega na tym, że przedsiębiorstwa podejmują równoległą produkcję całkowicie odmiennych rodzajowo produktów. Ryzyko jest wyższe niż przy przyjmowaniu innych kierunków rozwoju
2. STRATEGIE OGÓLNE KONKURENCYJNE
3. STRATEGIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU
• Liderzy
• Pretendenci
• Naśladowcy
• Specjaliści

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta