profil

Zastosowanie komputerów

poleca 79% 1650 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komputer jest to sprzęt użyteczny w wielu dziedzinach życia społecznego.
Z punkt widzenia przeciętnego, młodego użytkownika, komputer to nieocenione źródło rozrywki. Można go wykorzystać do popularnych gier komputerowych. Współcześnie Internet jest jednym z podstawowych środków komunikacji między ludźmi, a dostęp do niego z dnia na dzień uzyskuje coraz więcej użytkowników. Cały Internet opiera się na współpracy, na wymianie informacji między milionami ludźmi. Zasiadając przy komputerach oddalonych od siebie zakątkach świata, użytkownicy Internetu przekazują sobie informacje różnego rodzaju i w różnej formie-od listów elektronicznych o charakterze osobistym lub oficjalnym, przez publikowane na stronach WWW wiadomości np. ekonomiczne lub polityczne, aż do przeprowadzonych w czasie rzeczywistym rozmów czy relacji z ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych lub naukowych. Internet służy również do rozrywki, np. na stronie www.kurnik.pl można grać w karty i inne gry. Www.epuls.pl jest to bardzo rozrywkowa strona dla młodzieży i nie tylko.

Artyści chętnie sięgają po komputery. Dziś prawie każdy przebój kinowy zawiera utworzone za pomocą komputerów wspaniałe sekwencje efektów specjalnych. Technika komputerowa daje artystom ogromne możliwości przetwarzania obrazu i dźwięku, dzięki czemu powstaje sztuka nowej jakości. Także w muzyce komputer zadomowił się na dobre. Wykorzystywany jest do sterowania elektronicznymi instrumentami czy też do wytwarzania muzycznych efektów specjalnych, co pozwala osiągnąć wspaniałe, nowatorskie brzmienia. Niezwykła oprawa świetlna, jaka towarzyszy np. koncertom czy przedstawieniom teatralnym, to również zasługa komputerów, za pomocą, których steruje się laserami i reflektorami.

Komputer jest potrzebny w biurach do obliczania, pisania podań, pisania harmonogramów, prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych, do przesłania pocztą elektroniczną wydruków i danych o przyrządach pomiarowych, do pisania i przesyłania korespondencji.
Dzięki komputerom banki szybko przeprowadzają transakcje finansowe, a ich pracownicy mogą w ciągu kilku sekund sprawdzić stan konta klienta. Powszechnie wykorzystywane są dzisiaj bankomaty. Mając konto na np. www.pkointeligo.pl każdy użytkownik może w kilka sekund nie ruszając się z domu przelać pieniądze na jakieś konto, zapłacić rachunki itp.

Komputery stanowią niezwykle przydatne narzędzie w nauce, a dzieje się tak za sprawą multimedialnych programów do nauki różnorodnych przedmiotów. Ich wielką zaletą jest interaktywność-czyli możliwość wpływania użytkownika na przebieg programu

Korzystając z edytorów tekstów piszemy, np. plakaty, dyplomy, zaproszenia, prace szkolne, gazetki szkolne. Wszystkie kupowane przez nas książki, pisma i gazety w całości tworzone są na komputerach. Zaczynając od tekstów, które są tworzone przez dziennikarzy, lub pisarzy, kończąc na graficznym projektowaniu końcowego wyglądu stron.

Programy, które nazywa się bazami danych, usprawniają pracę szkolnego sekretariatu. Bazy danych zawierają obszerny zbiór informacji zapamiętywanych i porządkowanych w taki sposób, aby ich wyszukiwanie było najprostsze. Dzięki nim pracownicy sekretariatu mogą gromadzić dużą liczbę informacji o wszystkich uczniach, a także odnajdywać potrzebne dane

Komputery w znacznym stopniu usprawniają handel. Pomagają w prowadzeniu placówek handlowych, nadzorując proces sprzedaży i zakupu towarów. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania możliwe jest m.in. sporządzanie i drukowanie szczegółowych zestawień sprzedaży, rachunków, zamówień, jak również prowadzenie księgowości sklepu.

W pracowniach projektantów, konstruktorów komputery wykorzystuje się do projektowania m.in. urządzeń mechanicznych, układów elektronicznych, budowli i pojazdów. Komputery oraz sterowane przez nie maszyny, nazywane robotami, biorą udział w produkcji np. samochodów.

Jedną z najważniejszych dziedzin, w której znalazły zastosowanie komputery, jest komunikacja. W nowoczesnych centralach telefonicznych komputery sterują połączeniami oraz nadzorują ich realizację, co znacznie poprawiło jakość rozmów.

Komputery są również bardzo potrzebne w lecznictwie. Pomagają one wykazać w trakcie badania wiele dopiero rozwijających się chorób. Pomagają leczyć oraz zapobiegać chorobie. Lekarze mogą szybko określić dolegliwość pacjenta, oraz natychmiastowo rozpocząć leczenie.

Bez udziału komputerów nie sposób wyobrazić sobie także badania naukowe. Komputery znalazły zastosowanie w licznych dziedzinach nauki, np. w archeologii. Za pomocą analizy komputerowej znalezionych fragmentów kamiennych można było zrekonstruować wiele zabytków.

Komputery wykorzystuje się również w lotnictwie. We współczesnych samolotach systemy nawigacyjne, napędowe, sterowania i łączności tworzą najczęściej jeden skomputeryzowany system zarządzania lotem.

Meteorolodzy wykorzystują w swej pracy komputery, które umożliwiają wykonywanie długoterminowych prognoz pogody, nawet w skali globalnej. Dzięki obserwacjom meteorolodzy mogą ostrzec ludzi przed różnymi kataklizmami.

Komputery sterują lotem statków kosmicznych, sprawują nadzór nad właściwym działaniem wszystkich elementów i w razie najmniejszej nawet nieprawidłowości ostrzegają załogę oraz kontrolę naziemną, kierują kamerami i instrumentami pomiarowymi bezzałogowych sond.

Ogólnie pisząc komputery wykorzystuje się:
* do zabawy: gry, muzyka, wideo
* do korzystania z Internetu
* w bankach
* w nauce
* w pisaniu różnych form wypowiedzi-korzystając z edytorów tekstu
* w sekretariatach ? korzysta się z baz danych
* w handlu
* do projektowania
* w komunikacji
* w lecznictwie
* do badań naukowych
* w lotnictwie
* w meteorologii
* w statkach kosmicznych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty