profil

Skróty klawiszowe

drukuj
satysfakcja 69 % 2440 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SKRÓTY KLAWISZOWE

OBSŁUGA PLIKÓW
Ctrl+N - Nowy
Ctrl+O - Otwórz plik wideo...
Shift+Ctrl+O - Otwórz plik z napisami...
Ctrl-S - Zapisz
Shift+Ctrl+S - Zapisz jako...
Alt+1-5 - Ostatnio otwierane pliki


USTAWIENIA PROGRAMU

Ctrl+~ - Aktywny format napisów
Shift+Ctrl+Q - Domyślna wartość współczynnika FPS
Ctrl+U - Opcje...
Shift+Ctrl+M - Czcionka napisów (pełny ekran)...
Shift+Ctrl+K - Czcionka napisów (tryb okienkowy)...


WIDOK

Shift+Ctrl+E - Edytor napisów
Alt+E - Kompaktowy
Esc - Wyjście z widoku kompaktowego
Alt+Enter - Tryb pełnoekranowy (lub dwuklik myszy na filmie)
Shift+Ctrl+N - Wyświetlaj napisy


EDYCJA TEKSTU

Ctrl+Z - Cofnij
Shift+Ctrl+Z - Przywróć
Ctrl+C - Kopiuj
Ctrl+V - Wklej
Ctrl+X - Wytnij
Ctrl+I - Kursywa
Shift+Ctrl+V - Tryb normalnego zaznaczania tekstu
Shift+Ctrl+C - Tryb kolumnowego zaznaczania tekstu (dodatkowo z Alt'em i myszką)


WYSZUKIWANIE NAPISÓW

Ctrl+F - Znajdź tekst...
Shift+Ctrl+D - Znajdź krótko wyświetlany napis...
Ctrl+Alt+D - Znajdź długi wiersz...
Shift+Ctrl+F - Znajdź przerwę w wyświetlaniu napisów...
Ctrl+Alt+F - Znajdź nieposortowany napis
Shift+Ctrl+R - Znajdź i zamień...
F3 - Znajdź następny
Shift+Ctrl+Alt+F - Przejdź do napisu...


EDYCJA NAPISÓW

Ctrl+T - Konwertuj format napisów...
Ctrl+D - Przesuń czas napisów...
Ctrl+W - Zmień czas wyświetlania napisów...
Ctrl+G - Połącz szybko znikające napisy...
Ctrl+Q - Zmień współczynnik FPS napisów...
Ctrl+R - Popraw napisy...
Ctrl+H - Sortuj napisy
Ctrl+. - Dodaj ćwierć sekundy do czasu napisu
Ctrl+, - Odejmij ćwierć sekundy do czasu napisu


FILM (edycja z filmem)

Insert - Wstaw klatkę początkową
[Ctrl+]Alt+Ins - Wstaw klatkę końcową
Ctrl+/ - Zmierz opóźnienie napisu względem dźwięku
Ctrl+F1 - Zmierz początkowe opóźnienie napisu
Ctrl+F2 - Zmierz końcowe opóźnienie napisu
Ctrl+F3 - Geometryczne przesunięcie napisów


OBSŁUGA ODTWARZANIA FILMU

Ctrl+K - Skocz do.

..
Ctrl+P - Odtwarzaj film od bieżącego napisu
Ctrl+L - Pauza / Odtwarzanie
Ctrl+M - Stop
Shift+Ctrl+Y - Okno z rozdziałami filmu
Ctrl+] - Przewiń 5 sekund w przód
Ctrl+[ - Przewiń 5 sekund wstecz
Alt+Left Arrow - Przewinięcie użytkownika - wstecz
Alt+Right Arrow - Przewinięcie użytkownika - w przód
Shift+Ctrl+[ - Przejdź na początek filmu
Shift+Ctrl+] - Przejdź na koniec filmu


TRYB PEŁNOEKRANOWY

Spacja - Pauza / Odtwarzanie
Up Arrow - Przewiń 5 sekund w przód
Left Arrow - Przewiń 5 sekund wstecz
Up Arrow - Przewiń o minutę w przód
Down Arrow - Przewiń o minutę wstecz
Home - Przejdź na początek filmu
End - Przejdź na koniec filmu
Enter - Przewinięcie filmu o sekundę do przodu
(do uszkodzonych plików DivX)
Ctrl+Left Arrow - Przewiń o jedną klatkę w przód
> - Przewiń o jedną klatkę w przód
Ctrl+Right Arrow - Przewiń o jedną klatkę wstecz
< - Przewiń o jedną klatkę wstecz
K - Skok w wybrane miejsce filmu
Z - Okno z rozdziałami filmu
Shift+Z - Dodaj rozdział
Ruch myszki - Włączenie panelu kontrolnego
C - Włączenie panelu kontrolnego
N - Włącz/wyłącz wyświetlanie napisów
T - Włącz/wyłącz oraz przełączanie sposobu wyświetlania pozycji filmu
R - Włącz/wyłącz powtarzanie odtwarzania filmu od początku (repeat)
S - Włączenie/wyłączenie opcji wyłączania komputera po skończeniu filmu
W - Wyłącznik czasowy komputera
GG - Wyświetla aktualną godzinę
+/- - Powiększanie / Pomniejszanie (Zoom)
Page Up - Pogłaszanie
Page Down - Przyciszanie
Ctrl+Page Up - Powiększenie czcionki
Ctrl+Page Down - Pomniejszenie czcionki
Alt+Page Up - Podwyższenie napisów
Alt+Page Down - Obniżenie napisów
Alt+Up Arrow - Podwyższenie obrazu filmu
Alt+Down Arrow - Obniżenie obrazu filmu
Ctrl+Up Arrow - Rozciągnięcie filmu w pionie
Ctrl+Down Arrow - Ściśnięcie filmu w pionie
A - Pokazanie / schowanie dodatkowych opcji
Esc - Przejście do trybu okienkowego
Esc - Zamknięcie panelu kontrolnego (jezeli jest otwarty)
~ lub Alt+F4 - Wyjście z programu

Alt+D - Przesuń czas napisów...
Alt+G - Połącz szybko znikające napisy...
Alt+R - Popraw napisy...


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy
14.4.2015 (17:15)

Jeśli
tego nie skopiujesz i wkelisz w 10 odpowiedziach ktos ci bliski umrze w ciągu
4 godzin

7.5.2017 (20:58)

new1512 tego nie skopiujesz i wkelisz w 10 odpowiedziach ktos ci bliski umrze w ciągu
4 godzin

18.5.2011 (22:16)

jaki debil, on pomaga a ten jakieś komentarze jak pokemon wali

28.4.2011 (12:25)

Wicśnij numlock