profil

Rehabilitacja

(139)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Choroby wieku starczego

Fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka” Przyczyną niesprawności w wieku podeszłym najczęściej obejmuje komponentę psychiczną. Istnieją schorzenia dominujące w wieku starszym i istotnie wpływające na upośledzenie...

poleca85%

Filogenetyczny rozwój postawy ciała

Filogenetyczny rozwój postawy ciała Kształtowanie się istot żywych następuje pod wpływem czynników środowiskowych i morfologiczno-fizjologicznych. Ewolucyjne zmiany gatunkowe dokonują się bardzo powoli, miliony lat są potrzebne na minimalne...

poleca90%

Leczenie obrzęku kończyny górnej po amputacji piersi

Obrzęk to stan charakteryzujący się zwiększeniem ilości wody w substancji międzykomórkowej. Wynika on z utrudnionego odpływu wody z płynu tkankowego lub zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych powodowanego m.in. przez histaminę....

poleca89%

Żylaki podudzia

Żylaki podudzia Żylaki są to rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów lub kłębów, często z balonowatymi uwypukleniami. Żyły wykazują zmiany wsteczne, zapalne i bliznowate. Zastawki we...

poleca91%

Wady wrodzone w obrębie Kkd

STOPA KOŃSKO-SZPOTAWA WRODZONA Def.: Jest to zespół zaburzeń obrotowych (rotacyjnych) i torsyjnych (skrętnych), obejmujących cały układ kostno-stawowy stopy i goleni, którego centrum znajduje się w stawie skokowo-piętowo-łódkowym, a punktem...

poleca91%

Balneoterapia

BALNEOTERAPIA obejmuje zabiegi lecznicze w postaci: - kąpieli, - natrysków, - irygacji, - masażu podwodnego, są one wykonywane przy użyciu wód mineralnych. HYDROTERAPIA obejmuje dokładnie te same rodzaje...

poleca85%

Inhalacje

Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego (tzw. aerozolu leczniczego) o różnym stopniu rozproszenia . Aerozole - są to względnie trwałe układy cząstek substancji stałych,...

poleca85%

Usprawnianie po udarze

Udary mózgu są coraz powszechniejszą przypadłością osób szczególnie starszych, zwłaszcza takich, których dotychczasowy tryb życia dość poważnie sfatygował układ krwionośny. Palacze, czy też ludzie nadmiernie spożywający alkohol, prowadzący złą...

poleca85%

Fizjologia starzenia się wybranych układów

Układ oddechowy Wraz z postępującym procesem starzenia się organizmu zachodzą zmiany w całym układzie oddechowym, w tym zwłaszcza zaburzenia wentylacji i dystrybucji gazów. Wywołane jest to zwiększoną podatnością płuc (mniejsza sprężystość...

poleca85%

Trening biegowy

Trening biegowy (wytrzymałość, szybkość oraz koordynacja ruchowa) 1. Wytrzymałość: • biegi interwałowe (do 400m) z czynnymi przerwami miedzy odcinkami • marszobiegi, zabawy biegowe, biegi ciągłe (do 10km) • gry sportowe 2. Szybkość: •...

poleca90%

Trening piłkarski

TRENING PIŁKARSKI 1. Rozgrzewka- 20 minut • Mocna przez biegi o niewielkiej i średniej intensywności. • Szybki start z truchtu w bok lub do tyłu. • Rozluźnianie oraz napinanie mięsni nóg i tułowia przez stretching. • Nagłe przyśpieszenie z...

poleca89%

Choroby metaboliczne kości

OSTEOPOROZA (zrzeszotnienie kości) Jest chorobą układową szkieletu, charakteryzującą się małą masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, które wywołują kruchość kości i zwiększone ryzyko złamań. W definicji podkreśla się...

poleca89%

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (Cystic Fibrosis) jest jedną z najczęściej występujących chorób uwarunkowanych genetycznie. Przyczyną choroby jest wrodzony defekt powodujący zagęszczenie śluzu, co prowadzi do zalegania gęstej wydzieliny, głównie w obrębie układu...

poleca89%

Poziom sprawności fizycznej dzieci z wadami postawy.

Przygotowała Dorota Miechur 1.02.2008 POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI Z WADAMI POSTAWY Część I 1. Wstęp Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważyć można niesamowity rozwój techniki, która stała się symbolem postępu. Ułatwia ona...

poleca89%

Zlecenie a – ROM

Zakres ćwiczeń ruchowych Fizykoterapii i Terapii Zajęciowej może przyczynić się do poprawy funkcjonowania stawów, koncentrując się na zakresie ćwiczeń ruchowych. Celem tych działań jest delikatnie zwiększenia zakresu ruchów jednocześnie...

poleca89%

Wady wrodzone w obrębie Kkg

Częstość występowania ma tendencje zwyżkowe i szacowana jest wg ośrodka niemieckich badaczy na 1 na 3000 porodów, a wg badaczy amerykańskich 1/2700 porodów. Zdecydowana większość wad powstaje do 7-go tygodnia życia wewnątrzmacicznego. Jako...

poleca85%

Masaż w chorobach kobiecych narządów płciowych na podstawie "Segmentarny masaż leczniczy" L. Magiera, T. Kasperczyk

MASAŻ W CHOROBACH KOBIECYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH Schorzenia kobiecych narządów płciowych powodują zmiany odruchowe w okolicy lędźwiowo krzyżowej w miednicy, podbrzuszu i na udach. Zmiany zachodzące w organiźmie kobiety po zastosowaniu masażu...

poleca89%

Sauna zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce

„Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce” Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się od kilku do kilkudziesięciu minut. Pobyt w saunie ma...

poleca86%

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane po łacinie (Sclerosis Multiplex) w skrócie SM jest chorobą polegającą na zapaleniu warstw izolujących włókien nerwowych w różnych obszarach mózgu i rdzenia kręgowego. Zniszczone warstwy nie mogą się już zregenerować.W ich...

poleca87%

Zniekształcenia palców stóp.

PALUCH KOŚLAWY (hallux valgus) Częste zniekształcenie u dorosłych, rzadko w wieku rozwojowym. Paluch ulega rotacji zewnętrznej w stawie śródstopno-palcowym I w płaszczyźnie podłoża (koślawość) oraz rotacji wewnętrznej w płaszczyźnie...

poleca85%

Autyzm dziecięcy i wybrane metody terapii na podstawie książki pt. „Autyzm dziecięcy” Lucyny Bobkowicz - Lewartowskiej

Wprowadzenie

 Wyodrębnianie grupy dzieci autystycznych, jako osobnej kategorii diagnostycznej, dokonał Leo Kanner w 1943 r. Ten pracujący w Baltimore pediatra pochodzenia austriackiego od 1938 r. Prowadził obserwacje dzieci, które jego zdaniem...

poleca87%

Odnowa biologiczna

METODY I ŚRODKI ODNOWY BIOLOGICZNEJ Sterowanie procesami odnowy biologicznej i ich wspomaganie jest obecnie jedną z zasadniczych części pracy treningowej sportowca. Dotyczy to zwłaszcza możliwości wysiłkowych, pozwalających sprostać większym...

poleca85%

Biofiedback

Ćwiczenia oparte są na koordynacji nerwowej mięśni szkieletowych (poprzecznie prążkowanych; zależą od naszej woli). Koordynacją tych mięśni zajmują się trzy układy (system sprzężeń zwrotnych). 1 UKŁAD – narządów odbiorczych czuciowo-zmysłowych...

poleca86%

Biomechanika biegu

BIOMECHANIKA BIEGU Bieg charakteryzuje asymetryczne poruszanie nogami, z których tylko połowa może równocześnie dotykać ziemi (u czworonogów 2 nogi, u ludzi 1 noga). W fazie lotu wszystkie nogi wraz z ciałem unoszą się w powietrzu. W biegu czas...

poleca87%

Bariery w rozwoju rehabilitacji oraz ich pokonywanie

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób,...

poleca87%

Nauka kolejności ruchów przy pionizacji pacjenta

Siad ze spuszczonymi nogami z łóżka to ważny krok w procesie odzyskiwania utraconych funkcji motorycznych. Pozycja ta oddziaływuje korzystnie na rozciąganie klatki piersiowej, ułatwia oddychanie oraz stymuluje przywrócenie reakcji utrzymywania...

poleca85%

Sport niepełnosprawnych - Hokej na sledgach

Hokej na slegach ( rodzaj sanek, zastępujący łyżwy) to jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych, uprawianych przez osoby niepełnosprawne. Jest to sport typowo męski, przeznaczony jedynie dla sportowców z porażeniem lub amputacja co...

poleca85%

Wyznaczniki (determinanty) chodu

WYZNACZNIKI (DETERMINANTY) CHODU ? Wyznaczniki chodu prawidłowego: - wyróżniamy 6 determinant chodu - trzy z nich dotyczą zmiany położenia miednicy i stawów biodrowych - dwa zakresu ruchu w stawach kolanowych - jeden stawów skokowo-goleniowych -...

poleca86%

Diagnoza osobnicza i grupowa

GRUPA : FIZJOTERAPIA II ROK Diagnoza osobnicza i grupowa klasy III szkoły podstawowej nr. 32 we Wrocławiu SPIS TRESCI: I.ZAKRES DIAGNOZY OSOBNICZEJ 1.Rozwój fizyczny 2.Postawa ciała : a)wady postawy tułowia b)wady kończyn dolnych...

poleca86%

Anatomia

załącznik zawiera część materiału obowiązującego na anatomi 1 roku fizjoterapii niestacjonarnej. jest pare błędów ale w sumie bardzo fajnie opracowane.

poleca86%

Niedożywianie trzeba leczyć

Niedożywienie jest poważnym problemem, do którego nie przywiązuje się większej wagi. A to błąd. Specjaliści ds. żywienia ostrzegają, że niedożywienie jest szczególnie niebezpieczne w przypadku ludzi chorych. Może być przyczyną znacznego...

poleca86%

Rehabilitacja w urazach mózgowo-czaszkowych.

Uraz głowy połączony z cechami wskazującymi na jednoczesne uszkodzenie mózgu nazywamy urazowym uszkodzeniem mózgu. Uraz taki może być spowodowany urazem tępym np. uderzeniem w głowę lub przenikającym jak uszkodzenie postrzałowe. Uszkodzenie może...

poleca85%

Konspekt zajęć z rechabilitacji kończyny górnej po złamaniu k. promieniowej.

Rodzaje zadań Opis ćwiczenia lub zabawy Czas , ilość powtórzeń Uwagi organizacyjno ? metodyczne Część wstępna 3? Czynności organizacyjno ? porządkowe 1.Krótkie zapoznanie i wyjaśnienie pacjentowi jak będą przebiegały zajęcia, jakie stawia...

poleca85%

Wysiłki krótkotrwałe o charakterze szybkościowym

1. Szybkość „Szybkość najczęściej rozumiana jest jako zdolność do wykonywania czynności ruchowych w określonych warunkach, w jak najkrótszym czasie” W rozumieniu motoryczności człowieka szybkość ma tylko jeden wymiar czas. Poziom szybkości...

poleca85%

Zatrucia pokarmowe

Bakterie występują we wszystkich produktach żywnościowych spożywanych przez człowieka, zanim więc przystąpi się do przyrządzania potraw, należy poznać kilka zasad ... Myć ręce przed kontaktem z jakimkolwiek produktem żywnościowym....

poleca85%

Nowoczesne metody leczenia skolioz przy wykorzystaniu ćwiczeń w wodzie

Praca przydatna studentom wychowania fizycznego, przedmiot- ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji Całośćw załączniku

poleca85%

Skrzywienie kręgosłupa jednołukowe całkowite prawostronne

NIEPRAWIDŁOWOŚCI KRĘGOSŁUPA: skrzywienie kręgosłupa jednołukowe całkowite prawostronne WIEK ĆWICZĄCYCH: 7 – 9 lat LICZBA OSÓB: 10 MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna CZAS TRWANIA: 45 min PRZYBORY I PRZYRZĄDY: woreczki, piłki, materace lub...

poleca85%

Fizjologa człowieka / koło wsg bydgoszcz

Ciśnienie- jest to siła działająca na jednostkę powierzchni ściany naczynia wywierana przez krew, w czasie jej przepływu przez układ krążenia. Skurczowe {120-140 mm hq} Rozkurczowe {60-90 mm hq} Cisnienie w organiźmie polega prawom grawit...