profil

Ochrona zdrowia

poleca 92% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ochrona zdrowia jest elementem zabezpieczenia społecznego. Definicja zdrowia stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. WTO podaje ze zdrowie to pełnia dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego umożliwiająca człowiekowi prowadzenie twórczego życia w sferze społeczno ekonomicznej. Zakres podstawowej ochrony zdrowotnej ma sugerować rządom zrzeszonych w ONZ z czego powinien się składać system ochrony zdrowia: kształtowanie zdrowotne, dostęp do wody pitnej, i do zdrowej żywności, opieka nad matka i dzieckiem, szczepionki, zapobieganie epidemiologicznych, zaopatrzenie w leki, opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, zapobieganie i zwalczania chorób powszechnych, powypadkowych.
Modele systemów ochrony zdrowia:
• model socjalistyczny- ze związku radzieckiego z lat 30’. Ochrona zdrowia jest zarządzana wyłącznie przez państwo. W tym systemie za zdrowie odpowiada władza publiczna i to władza podejmuje jakiekolwiek działania. Państwo jest tylko jedynym świadczeniodawcą usług zdrowotnych. Wszystko jest finansowane z budżetu. System ten funkcjonował w PL do 98', później wprowadzono system ubezpieczeń zdrowotnych
• Model liberalny- Charakterystyczny dla USA. Ogólna idea: każda jednostka odpowiada za stan swojego zdrowia. Na rynku usług zdrowotnych następuje zaspokajanie potrzeb zdrowotnych. Istnieją komercyjne ubezpieczenia zdrowotne. Odprowadzając składkę można pokryć koszty ochrony zdrowia. Ten stosunek ubezpieczeniowy jest korzystny dla bogatszych osób. Zasadniczo w tym modelu system publicznej ochrony zdrowia istnieje, ale jest dostępny tylko dla tych, którzy spełniają określone kryteria (renciści, emeryci, imigranci, niepełnosprawni, samotne matki z dziećmi).
• Model ubezpieczeniowy- z Niemiec. Ubezpieczenia społeczne ( w tym zasiłek chorobowy) różnią się od ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia chorobowe pokrywają koszty braku pracy podczas naszej nieobecności w pracy, a ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty naszego leczenia. Ubezpieczenia zdrowotne: każdy obywatel niezależnie od aktywności zawodowej odprowadzają składki do funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia maja być podstawa publicznego systemu ochrony zdrowia. W taki sposób podlega ochrona zdrowia decentralizacji.
• Model zaopatrzeniowy- Wlk. Bryt. Warunkach kraje skandynawskie. W warunkach gospodarki kapitalistycznej pojawia się system ochrony zdrowia finansowany przez państwo. Państwo finansując z podatków tworzy system dostępny dla wszystkich obywateli, nie musząc płacić składki na ubezpieczenie. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego komercyjnego ubezpieczenia.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta