profil

Polityka społeczna- ogólne zagadnienia

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wprowadzenie do dyscypliny polityki społecznej historycznej myśli
Polityka ludnościowa
Dochodowości gospodarstw domowych
Wskaźniki ubóstwa w Polsce
Świadczenia społeczne w trudnej sytuacji materialnej ? osób
Bezrobocie
Instytucje polityki społecznej lokalny - narodowy ? światowy
Fundusz strukturalny 2007/2008 na rzecz polityki społecznej

Podoba się? Tak Nie