profil

Matematyka

(455)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

94 online
satysfakcjab/d

Liczby naturalne w systemie rzymskim

I-1 V-5 X-10 L-50 C-100 D-500 M-1000 Pewnie się zapytasz ale jak napisać 1999 lub 99 już tłumacze C - to 100 XC- pewnie powicie jak, więc tak traktujemy jako odejmowanie czyli od 100-10=90 XCIX - to jest 99, ale jeszcze 1999 no więc...

satysfakcjab/d

Notacja wykładnicza - scenariusz lekcji dla kl II gimnazjum

Prezentowany scenariusz dotyczy lekcji matematyki w klasie II gimnazjum.  Czas realizacji 2 godziny SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE II GIMNAZJUM Prowadzący: ………………… Data: ………………. Klasa: II gimnazjum Przedmiot: Matematyka Czas trwania: 2h...

satysfakcja24%

Korzystając z rysunku, oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań. Zapisz w zeszycie numery zdań i przy każdym z nich wstaw literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zauważyłem że wiele osób poszukuje wzorów oraz rozwiązania tego zadania na stronach typu zadane lub odrabiamy. O ile w tym pierwszym trzeba długo czekać, w drugim należy zapłacić... a nie raz nasze kochane nauczycielki matematyki nie rozumieją że...

satysfakcja35%

Liczby itp.

UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY to ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika: Przykład: LICZBA MIESZANA składa się z liczby całkowitej i ułamka zwykłego: Przykład: ZAMIANA LICZBY MIESZANEJ NA UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY: Żeby zamienić liczbę mieszaną na...

satysfakcja54%

Liczby i działania - Najważniejsze informacje + zadania

LICZBY NATURALNE : Liczny zapisujemy za pomocą znaków zwanych cyframi . Jest dziesięć cyfr : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,. Przy pomocy cyfr tworzymy zbiory liczbowe . Najprostszym jest zbiór liczb naturalnych , który oznaczamy literą N . N-{...

satysfakcjab/d

Planimetria- trójkąt- podstawowe własności

Trójkąt to wielokąt o trzech bokach. Jest figurą wypukłą ( oznacza to, że każde dwa punkty trójkąta możemy połączyć odcinkiem wewnątrz trójkąta) i domkniętą . Trójkąt składa się z trzech odcinków nazywanych bokami, kątami między tymi...

satysfakcja19%

Pierwiaski Kwadratowe przykład

Zad. 2. Napisz program, który wyznaczy pierwiastki równania kwadratowego. W przypadku, gdy tych pierwiastków nie ma program powinien wyświetlić komunikat: "Brak pierwiastków". Rozwiązanie Rozpatrujemy następujące równanie:...

satysfakcja43%

Jednostki Masy Długości i Czasu

Jednostki długości 1m = 100cm 1 metr = 1000 centymetrów 1 cm = 10 mm 1 centymetr = 10 milimetrów 1 dm = 10 cm 1 decymetr = 10 centymetrów 1 km = 1000 m 1 kilometr = 1000 metrów Jednostki pola 1 ha = 100 a 1 hektar = 100 arów 1 a = 100...

satysfakcja75%

Zbiory

Zacznijmy od definicji zbioru która nie istnieje. To jedno z pojęd w matematyce które nie posiada definicji, podobnie jak punkt i prosta w geometrii. Trzeba je brad na ,,wyczucie’’. Skoro nie mają definicji to co w nich trudnego? Otóż...

satysfakcja19%

Pojęcia

1. Wyjaśnij; Boska proporcja(złoty podział)- (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Claritas- blask formy, jasność w...