profil

Liczby

poleca 83% 1347 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.
2. Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , gdzie p jest dowolną liczbą całkowitą, a q jest dowolną liczbą naturalną ( np. 1/7, 3 ½,- 32/5 , 0, -2,6 , 5 (3),
3. Liczby niewymierne – liczby nie dające się zapisać w postaci ułamka zwykłego ( np. 3, 5, p). Należą do rzeczywistych
4. Liczby naturalne – są to liczby dodatnie , całości( 0.9.3.6). Należą do rzeczywistych i wymiernych
5. Liczby całkowite – są to całości , liczby dodatnie i liczby do nich przeciwne . ( -2, 6, 7, -4, ). Należą do rzeczywistych i wymiernych
6. Liczby pierwsze -liczby ,które mają dwa dzielniki : 1 i samą siebie ( 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,17, 19, 23, 19, 31, 37)
7. Liczby złożone – liczby posiadające więcej niż dwa dzielniki
8. !! liczba 1 nie jest liczbą ani złożoną , ani pierwszą – dzielą się przez samą siebie.
9. Liczba przeciwna do danej – liczba , która po dodaniu do danej daje w wyniku 0 . ( a , -a)
10. Liczba odwrotna do danej – (a)liczba którą zapisujemy jako ułamek 1/a

Podoba się? Tak Nie