profil

Liczby

poleca 83% 1731 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby, które odpowiadają punktom na osi liczbowej.

2. Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q, gdzie p jest dowolną liczbą całkowitą, a q jest dowolną liczbą naturalną (np. 1/7, 3 ½,- 32/5, 0, -2,6, 5 (3),

3. Liczby niewymierne – liczby nie dające się zapisać w postaci ułamka zwykłego (np. 3, 5, p). Należą do rzeczywistych

4. Liczby naturalne – są to liczby dodatnie, całości (0.9.3.6). Należą do rzeczywistych i wymiernych

5. Liczby całkowite – są to całości, liczby dodatnie i liczby do nich przeciwne. (-2, 6, 7, -4, ). Należą do rzeczywistych i wymiernych

6. Liczby pierwsze -liczby, które mają dwa dzielniki: 1 i samą siebie (2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,17, 19, 23, 19, 31, 37)

7. Liczby złożone – liczby posiadające więcej niż dwa dzielniki

8. Liczba 1 nie jest liczbą ani złożoną, ani pierwszą – dzielą się przez samą siebie.

9. Liczba przeciwna do danej – liczba, która po dodaniu do danej daje w wyniku 0 (a, -a)

10. Liczba odwrotna do danej – (a) liczba którą zapisujemy jako ułamek 1/a

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata