profil

Wzory

poleca 82% 2363 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

l = 2п r – długość okręgu
P = п r2 – pole koła
a√2 – przekątna w kwadracie
h = (a√3) : 2 – wysokość trójkąta równobocznego
P = (a√3) : 4 – pole trójkąta równobocznego
r = h : 3 – promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
R = 2h : 3 – promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym
r = a :2 – promień okręgu wpisanego w kwadrat
R = (a√2) : 2 - promień okręgu opisanego na kwadracie
r = (a√3) : 2 - promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny
R = a – promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym
P = 6* [(a2√3) : 4] – pole sześciokąta foremnego
Pc = 6a2 – pole powierzchni całkowitej sześcianu
Pc = 2ac + 2bc + 2ab – pole powierzchni prostopadłościanu
Pc = 2Pp + Pb – pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego
V = abc – objętość prostopadłościanu
V = a3 – objętość sześcianu
d = a√3 – przekątna sześcianu
d = √a2 + b2 + c2 – przekątna prostopadłościanu
Obw = 3 a - obwód trójkąta równobocznego
P = 0,5 * a * h - pole trójkąta
Obw = 2b + a - obwód trójkąta równoramiennego
Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180o
P = a2 – pole kwadratu
Obw = 4a – obwód kwadratu
P = a*b – pole prostokąta
Obw = 2a + 2b – obwód prostokąta
d = √a2 + b2 - przekątna prostokąta
P = a * h – pole równoległoboku
P = (e*f) : 2 - pole rombu
P = (a*h) : 2 – pole rombu
P = [(a+b)* h] : 2 – pole trapezu
P = (e*f) : 2 – pole deltoidu
l = (α : 360o) * 2пr – długość łuku
l = (α : 360o) * пr2 – pole wycinka koła
V = 1/3 * Pp * H – objętość ostrosłupa
Pc = Pp + Pb – pole całkowite ostrosłupa
V = Pp*H – objętość graniastosłupa
V = пr2 * H – objętość walca
Pc = 2пr2 + 2пr * H – pole całkowite walca
Pb = 2пr * H – pole boczne walca
V = 1/3 пr2 + пrl – pole całkowite stożka
Pb = пrl – pole boczne stożka
V = 4/3 пR3 – objętość kuli
P = 4пR2 – pole kuli

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata