profil

Turystyka i rekreacja

(544)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca87%

Polska Agencja Promocji Turystyki

Polska Agencja Promocji Turystyki (PAPT) PAPT powstała w styczniu 1994 r., przekształcona z założonego w 1962 r. Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej (COIT); jest przedsiębiorstwem państwowym, któremu podlega 11 oddziałów regionalnych: w...

poleca87%

Rozwój agroturystyki na podstawie wybranego regionu/gminy

Anna Godlewska Ekonomia-studia zaoczne / Gr.III Materiały: Internet, strona WWW.agrobiznes.pl WWW.agroturystyka.pl Broszury i reklamy z biura Szczecińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Z siedzibą w...

poleca85%
poleca87%
poleca87%

Ochrona środowiska

Pewne zamierzenia na rzecz ochrony przyrody były podejmowane już od bardzo dawnych czasów. Działalność ochroniarska początkowo była podporządkowana celom religijnym i praktyczno-urzytkowym, dla celów religijnych chroniono pewne drzewa i głazy,...

poleca87%

Urządzenie turystyczne i rekreacyjne

Urządzenia turystyczne i rekreacyjne, ich stan i rola w rozwoju turystyki aktywnego wypoczynku i rekreacji Urządzenia turystyczne i rekreacyjne to urządzenia i instytucje służące celom: usługowym, rozrywkowym, kulturowym, handlowym,...

poleca87%

Współpraca międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa Rynek turystyczny wciąż dynamicznie rozwija się w Polsce Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych, łańcuchów, czy też zrzeszeń...

poleca85%

Psychologia

PSyCHOLOGIA

poleca85%

Bal sylwestrowy na bałtyku na promie Scandinavia i kalkulacja

31.12.2005 godz. 17.30 spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku ul. Przemysłowa 1, odprawa graniczna i zaokrętowanie na prom Scandinavia godz. 18.30-19.30 wyborne ”co nie co” w Kawiarni i Barze Panorama godz. 19.00 wyjście promu w...

poleca85%

Trasa wodna, kajakowa-dwudniowa

TRASA WODNA, KAJAKOWA – DWUDNIOWA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE Węgorzewo – Giżycko Dzień 1 (około 14 – 14,5 km): Trasa pierwszego dnia prowadzi przez Jezioro Mamry (Jezioro Mamry Małe przy wyspie, Upałty, która należy do Rezerwatu „Wyspy...

poleca85%

Ekonomika ściagi

CENA-jest instr.składowym mieszanki marketing/jest wyni- kiem konfrontacji wielu czynn.i powinna być ustalona na takim poz.który zostanie zaakceptowany przez klienta-naby wcę,a przedsiębiorstwu zapewni rentownośc!(zwrot ponie- sionych kosztów i...

poleca87%

Konkurencja na Marketing

Konkurencja- w ekonomii podstawowy fundament wolnego rynku. Zakłada wolność współzawodniczenia ze sobą podmiotów gospodarczych na wszystkich obszarach handlu i usług. Jest to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów,...

poleca85%

Województwo kujawsko pomorskie

Województwo Kujawsko-pomorskie położone jest w środkowo-północnej części Polski na obszarze Pojezierza Południowobałtyckiego, które Dolina Dolnej Wisły i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka dzieli na: Pojezierze Poludniowopomorskie, Pojezierze...

poleca85%

Tunele i przełęcze w Alpach.

Budowa dróg przez góry a zwłaszcza przez przełęcze alpejskie była zadaniem niełatwym. Jednakże ich budowę rozpoczęli już starożytni rzymianie. Technicy rzymscy przed przystąpieniem do robót przeprowadzali badania kierunków wiatrów, opadów i...

poleca85%

Wzorzec zdrowia we wspóczesnej rekreacji fizycznej

Rekreacja fizyczna to wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność organizowania i spędzania czasu wolnego z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i...

poleca85%

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie Sofitel Victoria Warszawa

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie SOFITEL VICTORIA WARSZAWA Ocenę poziomu świadczonych usług można zobiektywizować za pomocą kryteriów oceny usług: 1.Dostępność usługi- w pojęciu tym mowa jest o lokalizacji placówki, godziny jej...

poleca85%

Ekoturystyka - wymagania prawne itp zwiazanie z dzialalnoscia turystyczna

Wymagania prawne:obow. zwiazane z podejm. i zglaszaniem nowego rodzaju dział. gosp.,turystycznej,obow. rozliczenia podatku dochodowego od osob fiz.,zmiane sposobu obliczania i oplacania podatku od nieruchomosci zwazanej ze zmiana przeznaczenia...

poleca85%

Analiza SWOT województwa małopolskiego

Analiza Swot Województwa Małopolskiego Mocne strony: - bardzo silny ośrodek akademicki - istnienie firm o dużym potencjale innowacyjnym i mocnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym - rozwój infrastruktury informatycznej - rozwinięta...

poleca85%

Informacja w turystyce i rekreacji

wykłady z przedmiotu

poleca86%

Bieganie czyli sposób na zdrowie

Praca mająca na celu ukazanie zdrowego trybu zycia poprzez bieganie. Całość w załączniku :)

poleca85%

Jankowce (Bieszczady)

Jankowce Jankowce (ok. 360 m n.p.m.) - to miejscowość położona przy spacerowym szlaku żółtym z Leska do szybowiska w Bezmiechowej u podnóży lesistego pasma Czarnego Działu (485 -...

poleca86%

Rozwój psychofizyczny poprzez turystykę i rekreację

ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY POPRZEZ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ Podróżowanie posiada niezwykły wpływ na naszą sprawność psychofizyczną. Dzięki podróżom nie tylko miło spędzamy czas wolny od pracy czy nauki, ale przede wszystkim psychicznie odpoczywamy od...

poleca85%

Kulinaria -obrzędy wigilijne

Obrzędy wigilijne W Polsce wszystkie ważniejsze święta związane są z tradycją chrześcijańską. W naszym świętowaniu zachowały się też wcześniejsze niż chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy. Praktyki i elementy dawnych pogańskich świąt splotły się...

poleca85%

Praca z rekreacji i usprawnienia fizycznego- struktura rozgrzewki i jej rola w przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego

STRUKTURA ROZGRZEWKI I JEJ ROLA W PRZYGOTOWANIU ORGANIZMU DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO I. ROZGRZEWKA I JEJ ROLA Sport odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. Każdy, kto podtrzymuje swoją aktywność ruchową cieszy się dobrym stanem zdrowia nie...

poleca86%

Turystyka nie jedno ma imię.

Bardzo często w życiu codziennym możemy spotkać się z opinią, że turystyka to zjawisko wyłącznie pozytywne. W większości zwykli ludzie nie zastanawiają się nad jej faktyczną naturą i kojarzą ją wyłącznie z pozytywnymi wyjazdami, w trakcie których...

poleca86%

Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Krajoznawstwo uprawiano w Polsce już czasach Sejmu czteroletniego. Kontynuacja działań osób związanych z Sejmem były prace komisji Spraw Wewnętrznych królestwa kongresowego. Podejmowano je również w pozostałych zaborach. Krajoznawstwo było...

poleca86%

Obozy jako szczególna forma turystyki dla młodzieży.

W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego postępu techniki, w świecie, w którym wszystko zmienia się i unowocześnia, wśród młodzieży dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru środków masowego...

poleca86%

Problemy turystyki w województwie zachodniopomorskim

Strategia rozwoju turystyki. Problemy rekreacji i zagospodarowania czasu wolnego przestały być zagadnieniem indywidualnym i nabrały charakteru społecznego. Turystyka stanowi jeden z najważniejszych przemysłów świata i jest jednym z podstawowych...

poleca86%

Wykład z teori i metodyki rekreacji

TEORIA I METODYKA REKREACJI ZAGADNIENIA PODSTAWOWE CZAS WOLNY – to czas jaki pozostaje po wypełnieniu wszystkich obowiązków zawodowych, rodzinnych, domowych i związanych z obowiązkową nauką, który człowiek może przeznaczyć na zajęcia...

poleca85%

Rekreacja w turystyce

Całość pracy znajduje sie w załączniku. Jest ona wykonana w formie prezentacji w programie PowerPoint.

poleca86%

Dziewicze tereny gminy Tarnawatka

Dziewicze Tereny Gminy Tarnawatka. Zapraszam.

poleca86%

Zabytki w gminie Wielichowo

Praca ta jest poświęcona najważniejszym, moim zdaniem, zabytkom w gminie Wielichowo. Zamieściłe w niej w formie pokazu zdjęcia z krótkim opisem danego obiektu.

poleca86%

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży

Spośród szerokiej gamy produktów turystycznych oferowanych na Ogólnopolskich Targach Turystycznych, wybrałam jedną ofertę , która wydała mi się najkorzystniejszą oraz najbardziej atrakcyjną dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Jak wiadomo dzieci i...

poleca86%

Ekologia E-N

Efekt cieplarniany – naturalne, wynikające z istnienia atmosfery, zjawisko zahamowania odpływu ciepła docierającego do Ziemi i będące przyczyną wyższej temp. Ziemi od tej, jaka panowałaby, gdyby nie byłoby atmosfery, umożliwia istnienie życia na...

poleca86%

Opisz swój hotel

Mój hotel znajduje sie w spokojnej i cichej dzielnicy dolnoślaskiego miasta Jelenia Góra sąsiaduje bezpośrednio z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Jest to nowoczesny osmiopietrowy obiekt o statusie hotelu czterogwiazdkowego, posiadający 170 pokoi w...

poleca85%

Turystyka Wodna - jachty regatowe i rekreacyjne

JACHTY REGATOWE I REKREACYJNE Jacht regatowy: Typowo sportowy, szybki - dla najlepszych. Mogą być jedno- lub kilkuosobowe, mają minimalną zabudowę wnętrza, bez kabiny, mało komfortowe (bez łóżek, kuchni i toalety), uczestniczą w regatach na...

poleca86%

Krajoznawstwo - PWSZ Gorzów - Wykład 1 i 2

Prekursorem krajoznawstwa był Jan Amos Komeński żyjący na przełomie 16/17 w. Wybitny pedagog, który jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę poznania własnego kraju, ojczyzny a następnie krajów sąsiednich i dalszych. Na kontynencie...

poleca86%

Zarządzanie jakościa usług turystycznych- pytania i odpowiedzi

1. Polityka zarządzania jakością składa się: 2. Co to jest zintegrowany system?  Kilka systemów ISO 3. Jak można budować zintegrowany system?  Wprowadzać każdy system z osobna, następnie zająć się jego budowaniem oraz wprowadzaniem w...

poleca85%

Turystyka etniczna, polonijna i zdrowotna

1. Punktem wyjścia jest zjawisko DIASPORY, rozumiane jako rozproszenie jakiejś narodowości na obczyźnie. Diaspora ma dwa źródła: emigrację ludności z własnej obczyzny i ukształtowanie zbiorowości etycznej w wyniku zmiany granic państwowych. 2....

poleca85%

Zabytki o znaczeniu międzynarodowym

Wg ewidencji mamy ponad 40tyś zabytków architektoniczno-budowlanych. Brzeg ? zespół zamkowy książąt brzeskich XV i XVI w. Henryków ? zespół opactwa cystersów założony kościół i klasztor w 1222r przez ks. Henryka Brodatego. Krzeszów ? zespół...

poleca85%

Produkt Turystyczny

Geografia Hotelarstwa produkt turystyczny Charakterystyka docelowego segnemtu rynku *prace w załącznikach

poleca86%

Pielgrzymka Autokarowa 4dniowa dokładny plan wycieczki umowy WSSP

Pielgrzymka autokarowa Kraków-Kalwaria-Wadowice Oświęcim Turystyka Pielgrzymkowa Pielgrzymka - jest to podróż wędrówką piesza podejmowana zasadniczo z pobudek religijnych do miejsc uznawanych za święte celem spełnienia aktu...

poleca86%

Budapeszt i Środkowa Kraina Naddunajska

Węgry swoją powieszchnią nie przekraczają 100 tys.km2 a i tak ukształtowanie i różnorodność powieszchni i krajobrazów sprawia, że możemy ten kraj podzielić na sześć regionów. Każdy z nich charakteryzują inne cechy. Dużą rolę w podziale kraju...

poleca86%

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

I. Charakter zabytku W mieście Będzin na Górze Zamkowej znajduje się zabytkowy kościół Świętej Trójcy z XIV w. II. Historia zabytku Najstarsze partie murów kościoła pamiętają jeszcze czasy Kazimierza Wielkiego. Parafia będziński...

poleca85%

Politologia - "Terminologia nauk politycznych"

TERMINOLOGIA NAUK POLITYCZNYCH Współcześnie termin "polityka" jest wieloznaczny, używany conajmniej w 2 znaczeniach, tzn. w najwęższym konwencjonalnym słownikowym używciu, polityka oznacza działanie...