profil

Współpraca międzynarodowa

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współpraca Międzynarodowa


Rynek turystyczny wciąż dynamicznie rozwija się w Polsce
Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych, łańcuchów, czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży oraz touroperatorami. Relacje między tymi podmiotami są w dużym stopniu zależne wobec siebie: duże hotele dobrze prosperujące są uzależnieni od współpracy touroperatorami a touroperatorzy bez współpracy z hotelami nie mogą po prostu istnieć. Przetargi negocjacje czasami nawet spory są realizowane podczas prowadzenia interesów. Głównym celem każdej ze stron jest uzyskanie jak najlepszych warunków umowy.
Hotel mając na celu swoje dobro chce uzyskać od organizatora usług turystycznych jak najwcześniej zlecenia, na jak największą ilość gości, o jak najwyższej stawce na obsługę. Hotel oczekuje od operatora gwarancji realizacji zamówienia i terminowej regulacji należności.
Touroperator, organizator zabiega o jak najniższe ceny a zarazem otrzymanie usługi od strony hotelu o jak najwyższym poziomie w ramach ustalonej stawki. Toruoperator chce mieć prawo do odwoływania imprez bez ponoszenia konsekwencji finansowych, interesuje go składanie zamówień bez zbyt długiego wyprzedzenia.
Biura podróży kontakty handlowe z hoteli nawiązują na drodze składania ofert, poprzez bezpośrednie kontakty z właścicielami, poprzez uczestnictwo w targach, oraz coraz częściej wykorzystywany Internet. Umowy o współprace zawierane są na różne okresy: wieloletnie, roczne występują też umowy jednorazowe, udział umów czarterowych stanowi około 20%. Biura podróży nabywają wiele korzyści z tytułu dobrej współpracy, główne z nich to: niższe ceny, gwarancja uzyskania miejsc noclegowych, łatwość programowania imprez, lepsza pozycja na rynku. Bardzo cenione jest uzyskiwanie korzystnych cenowych zniżek, najczęściej touroperatorzy otrzymują je z tytułu wielkości zamówienia, stopnia wykorzystania miejsc oraz okresu trwania umowy o współpracę-sposobu terminu płatności.
Hotele współpracują z wieloma organizacjami turystycznymi obsługując liczącą się liczbę gości indywidualnych, często bardzo różną głównie ze względu na lokalizację oraz zasięg działania. . Szczególnym przedmiotem zainteresowania hoteli są touroperatorzy, organizatorzy turystyki oraz agencje turystyczne. Z takimi kontrahentami hotele zawierają umowy wieloletnie regulujące sposób dysponowania miejscami, liczbę rezerwowanych miejsc oraz ich strukturę, standardy obsługi, terminy i sposoby płatności jak również sposoby rozstrzygania sporów. W zależności od wykorzystania bazy noclegowej, terminów i sposobów płatności stosowane są zróżnicowane ceny „hurtowe” i
inne preferencje dotyczące np. terminów płatności. Obniżki cen sięgają czasami nawet do 50% ceny podstawowej.
Polityka cen hoteli jest z zasady pilnie strzeżoną tajemnicą handlową. Systemy rezerwacji, Internet to najczęstszy sposób wykorzystywany przez hotele. Hotele stwarzając ceny biorą pod uwagę wiele czynników : popyt, konkurencje, sezonowość.
W celu pozyskania klientów hotele stosują umowy długoterminowe, reklamę i promocję oraz ceny promocyjne. Mówiąc o formach współpracy z biurami podróży hotele preferują stałe wieloletnie umowy oraz umowy czarterowe. W celu zacieśnienia współpracy z organizatorami turystyki hotele podejmują szereg działań, a więc między innymi: utrzymywanie stałych kontaktów, organizowanie imprez promocyjnych, zniżki dla pracowników współpracujących firm. Współpraca biur podróży z hotelami przybiera często także inne formy takie jak np.: organizowanie w hotelach, szczególnie wyższej kategorii agencji biur podróży zajmujących się obsługą podróżniczą, organizowaniem imprez lokalnych, sprzedażą biletów na imprezy kulturalne, prowadzenie na terenie hoteli agencji wynajmu samochodów, urządzanie wspólnych imprez promocyjnych. Harmonijna współpraca hoteli i biur podróży jest oczywistym warunkiem powodzenia tych organizacji na rynku. Jest też warunkiem sprawnej obsługi ruchu turystycznego.
W ramach tej współpracy muszą być realizowane strategiczne interesy obu stron. Dla hotelu najważniejsze są wykorzystanie potencjału, terminowe płatności, wiarygodność partnera. Dla biura podróży najważniejsze są: natychmiastowa dostępność do bazy noclegowej, elastyczność w dostosowaniu oferty do potrzeb biura i klienta, elastyczna polityka cen hoteli oraz standard obiektu i obsługi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy