profil

Turystyka i rekreacja

(544)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca85%

Rachunkowość żródła pochodzenia majątku

AKTYWA AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok. I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje - prawa do...

poleca89%

Produkt turystyczny

To oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. Produkt turystyczny to wszystko, co zostało przez turystę zakupione oraz...

poleca89%

Nowa Sół – rys historyczny miasta

Nazwa miasta nie jest przypadkowa, wywodzi się rzeczywiście od soli, tyle że nie wydobywanej na miejscu, lecz przywożonej z daleka i tutaj uzdatnianej. Zanieczyszczony surowiec z wody morskiej transportowany był z wybrzeży Francji drogą morską, a...

poleca89%
poleca89%

Model współczesnego obiektu hotelarskiego

Hotelarstwo jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Aby odnieść w niej sukces nieraz nie wystarcza już zapewnienie podstawowych usług, które określa definicja hotelu z Międzynarodowego Słownika Turystycznego ( Dictionnaire...

poleca85%

Marketing turystyki

Niebezpieczeństwo obniżek cen pułapki niskiej jakośći, niskiego udziału rynku płytkiej kieszeni czyniki zmiejszające wrażliwość cenową efekty:wartości unikatowej,trudnego porównania globalnych wydatków,końcowego porzytku, podzielnych...

poleca89%

List motywacyjny - barmanka

Agnieszka Palma Ul. Wyspowa 5/4 76-997 Bakalandia tel. kom. 500 566 500 tel. dom. 081 345 22 33 Pan Stanisław Chudowski Dział kierowniczy Ul. Burkinafaso 23/7 76-016 Disneyland Szanowny Panie! W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w biurze...

poleca85%

Metody prognozowania zjawisk turystycznych

Metody prognozowania zjawisk turystycznych Podstawą prognozowania jest poprawnie przeprowadzona analiza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie aktualnego stanu badanych zjawisk, istniejących współzależności, sprzężeń zwrotnych, kierunków i...

poleca86%

Slownik obsluga ruchu turystycznego Z. kruczek

A LA CARTE MENU (DANIA z KARTY) - jadłospis z wyborem dań, z których każde ma przypisaną cenę. AGENT - osoba, która posiada otwarcie wyrażone lub domniemane upoważnienie działania lub reprezentowania kogo innego, tj. zleceniodawcy. AIRPORT...

poleca85%

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

Celem mojej pracy jest wyodrębnienie różnic fizyczno- geograficznych, jakie decydowały o wyznaczeniu granic między regionami, na obszarze obecnego powiatu łowickiego. Na początku wyjaśnię znaczenie niektórych słów, którymi będę się posługiwał w...

poleca85%

Myślęcinek

Leśny Park Kultury i Wypoczynku położony jest między szosą gdańską, tzw. magistralą węglową i północną skarpą kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Południowa część parku (dolny taras) mieści się w pradolinie Noteci i Wisły, północna zaś wznosi się...

poleca85%

Kafelki, ceramika, festiwale w Portugalii

Kafelki i ceramika Azulejos. Natykamy się na nie na każdym kroku, na ścianach domów drzemią motywy kwiatowe, polowania na jelenie, niedźwiedzie. Jest to historia zaklęta w glinianych kafelkach o błękitnym kolorze. Azulejos pojawiły się na...

poleca85%

Zagadnienia do obrony ORT WSG w Bydgoszczy

ZAKŁAD OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO ZAGADNIENIA TEMATYCZNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY OBRONIE PRACY DYPLOMOWEJ 1. Rodzaje (typy) turystyki. 2. Zadania lokalnego touroperatora DMC/TOL. 3. Zadania sektora publicznego, sektora komercyjnego, sektora...

poleca88%

Rodzinne uwarunkowania rekreacji ruchowej

RODZINNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ Rekreację zdefiniować można jako zajęcia, które są podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, rozrywki, pomnażania zdrowia czy samodoskonalenia. Rekreacja to wszystkie formy aktywności nie tylko...

poleca85%

Teoria metodyki i rekreacji

TEORIA – zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania TEORIA REKREACJI : # zespół twierdzeń wyjaśniających rekreację jako dziedzinę kultury fizycznej oraz mechanizmy jej przekształcania #...

poleca88%

Kolonia w miescie!10-dniowy plan zajęć!

KOLONIA W MIEŚCIE DZIEŃ 1 Gimnastyka 1. Goniące koło. Liczba uczestników dowolna. Boisko wyznaczone chorągiewkami. Dwie osoby trzymają się obiema rękami, starając się dogonić i dotknąć kogoś z pozostałych. Jeśli to się uda, jeżeli...

poleca88%

Prezentacja Swoszowic (woj. małopolskie)

Prezentacja miejscowości Swoszowice (woj. małopolskie) w załączniku!

poleca88%

Bieszczady

WSTĘP Pasma górskie Bieszczadów zajmują południowo-wschodni kraniec Polski, na pograniczu z Ukrainą i Słowacją. Są one częścią wielkiego łuku Karpat, ciągnącego się na przestrzeni 1300km od Wiednia do Żelaznej Bramy nad Dunajem. Karpaty należą...

poleca88%

Sądecki Park Etnograficzny

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY Powstał z inicjatywy dr Hanny Pieńkowskiej. Budowany od 1969 r., a udostępniony do zwiedzania w 1975 r. Jest skansenem regionalnym, prezentującym architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej...

poleca88%

Ekologia

Cechy tolerancji 1. toler organ wobec tego samego czynnika może być odmienna w przypadku różnych funkcji organ 2. toler organ wobec tego samego czynnika może być różna w zależności od wieku i płci 3. granice toler ekologii są charakte nie tylko...

poleca88%

Ełcka kolej dojazdowa (do przedmiotu Transport Międzynarodowy)

Czas budowy Na zlecenie starosty Suermandta zarządzającego powiatem ełckim, w początku XX stulecia już w 1905 roku podjęto prace związane z projektowaniem kolei wąskotorowej na terenie powiatu. Głównym zadaniem kolei miało być generalne...

poleca88%

Zły stan zdrowia jako bariera uczestnictwa w rekreacji.

Zły stan zdrowia jako bariera uczestnictwa w rekreacji. 1. Prawda czy wymówka? Uważam, że zły stan zdrowia jest raczej wymówka niż tak naprawdę poważna barierą w uczestnictwie w rekreacji. Z tego względu, że nawet człowiek poważnie chory może...

poleca88%

Charakterystyka sysytemu opiekuńczo-wychowawczego Henryka Jordana.

Henryk Jordan urodził się 23 lipca 1842 roku w Przemyślu jako syn Bonifacego Jordana i Salomei z Wedrychowskich.1 Jego ojciec zmarł wcześnie pozostawiając żonę i syna w trudnych warunkach materialnych. Szkołę średnią ukończył w 1863r. w Tereście...

poleca88%

Systemy kształcenia kadr dla turystyki

Przygotowanie do wykonywania zawodu w usługach turystycznych odbywa się dwoma zasadniczymi drogami. Pierwszą z nich jest instytucjonalne, profesjonalne nauczanie zawodu na różnych poziomach, w różnych zakresach i ukierunkowaniach. Drugi sposób...

poleca88%

Dubrownik

Nie bez przyczyny nazywany jest "Perłą Adriatyku". Wyjątkowo piękne położenie Starego Miasta na półwyspie u podnóża wapiennego łańcucha górskiego Srdj (412 m n.p.m.) oraz wspaniała egzotyczna i niezwykle bujna roślinność przyciągają tu ogromne...

poleca88%

Mitot

Organizacja i prowadzenie Przygot. imprezy realizacja Zaświadczenie świadczeń opanowanie (najpierw nocleg) krajoznawczej...

poleca85%

Prakseologiczne podstawy procesu edukacji fiz.

PRAKSEOLOGICZNE PODSTAWY PROCESU EDUKACJI FIZYCZNEJ Prakseologią (od greckiego praxis — „działanie”, „czynność”) nazywa się naukę o normach i zasadach skutecznego działania. Ojcem koncepcji prakseologii był Alfred Espinas, który w 1890 r....

poleca88%

Podstwy turystyki

Materiały z podstwa turystyki na turystyce i rekreacji _ studia zaoczne

poleca88%

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie. Zagrożenia związane z promieniotwórczością Promieniotwórczość, zwana także radioaktywnością, to zjawisko wytwarzania promieniowania jonizującego. Jest to właściwość niektórych pierwiastków...

poleca87%

Litwa elegancja dawnych kesów

Litwa to kraj zielonych pagórków, łagodnych wzniesień i równin, strumyków i jezior. Niemen, najdłuższa rzeka Litwy, zbiera wody wielu rzek odprowadzając je do Morza Bałtyckiego, nad którym znajduje się słynne wybrzeże jantarowe Litwy zwane...

poleca85%

Czterogodzinna wycieczka po Gdańsku

10.00-10.20 zbiórka Ratusz Głównego Miasta Najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, siedziba władz miasta. Budowany był od 1379 do 1492 roku. Hełm wieży o wysokości 80 m, wieńczy metalowy, złocony posąg króla Zygmunta...

poleca85%

Euroregion Tatry

Moją pracą będzie euroregion Tatry z dwóch powodów. Pierwszym jakże istotnym powodem dla którego wybrałam ten temat jest to iż jest to region bardzo przyjazny dla człowieka pod względem środowiskowym. Drugim nie mniej ważnym powodem chęci opisania...

poleca85%

Kraków jako produkt turystyczny WSSP Lublin

Kraków jako produkt turystyczny W swojej pracy jako produkt turystyczny chciałabym zaprezentować Kraków, jedno z najstarszych i jak sądzę najbardziej wyjątkowych miast w Polsce. Wyjątkowość miasta wiąże się przede wszystkim z niepowtarzalnym...

poleca85%

Historia turystyki

HISTORIA TURYSTYKI Historia turystyki jest nierozłącznym elementem historii ludzkości. Ludzie przemieszczali się zawsze w poszukiwaniu pożywienia i miejsca zamieszkania jednak za początek turystyki uznaje się moment, gdy człowiek...

poleca85%

Podstawy turystyki – zagadnienia egzaminacyjne

PODSTAWY TURYSTYKI – ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 1. DATY DOTYCZĄCE NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z HISTORII TURYSTYKI W EUROPIE I POLSCE. Europa - 1841 r. – otwarto pierwsze biuro turystyczne THOMAS COOK - 1857 r. – Angielski Klub Alpinistyczny...

poleca87%

Czas wolny osób pracujących

Spis treści: Wstęp....................................................................................................................3 Rozdział I Metodologia badań własnych 1.1. Cel pracy i metody...

poleca85%

Opisz na przykładzie dowolnego biura podróży lub hotelu produkty.

temat zarówno na turystykę jak i na marketing „Opisz na przykładzie dowolnego biura podróży lub hotelu produkty.”

poleca85%

Rekracja w moim mieście.

PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI REKREACJA W MOIM MIEŚCIE Wrocław to jedno z największych i najstarszych miast w Polsce. Stolica województwa dolnośląskiego to duży ośrodek przemysłowy, gospodarczy, naukowy oraz kulturalny. Nasz Wrocław jest w...

poleca85%
poleca85%

Zabytki Doliny Loary i Paryża

1. Dolina Loary Od XV do XVIII w. dolina Loary była swego rodzaju placem zabaw dla królów, książąt i wielmożów, którzy tracili rodowe fortuny i trwonili majątek narodowy. Przekształcili ją w rozległą krainę sąsiadujących ze sobą bardziej i...

poleca87%

Baza noclegowa Paryża

Bogata oferta Paryża obejmuje zarówno luksusowe pałace, jak i skromniejsze noclegownie. Jednak by z niej skorzystać, koniecznie trzeba zadbać o wcześniejszą rezerwacje, zwłaszcza wiosną i jesienią. Podobnie jak w innych metropoliach, również w...

poleca87%

Filozofia turystyki

FILOZOFIA TURYSTYKI Literatura: 1. Bauman Z.: ?Etyka ponowoczesna? 2. Lipiec: ?Filozofia turystyki? 3. Kazimierczarek: ?O filozoficznym wymiarze turystyki? 4. MacCannell: ?Turystyka. Nowa teoria klasy próżniaczej? 5. Popkin, Stroll: ?Filozofia?...

poleca85%

Regiony historyczne dolnego śląska

REGIONY HISTORYCZNE DOLNEGO śLąSKA

poleca85%

Próba analizy czynników wpływających na zmienność podaży i popytu usług turystycznych na wybranym regionie lub rejonie.

Istnieje wiele czynników, które wpływać mogą na popyt i podaż usług turystycznych. W zależności od regionu czynniki te będą się zmieniać i przybierać inną postać. Ja zajęłam się miejscowością, w której mieszkam, a mianowicie Brzegiem. Trzeba...

poleca87%

Podstawy turystyki

1. Czynniki determinujące rozwój turystyki. nie może ograniczać się wyłącznie do sfery czysto organizacyjnej i dochodowej. Jej celem jest nie tylko zabezpieczenie przejazdu, noclegu,wyżywienia ale powinna wytaczać cele: - społeczno-wychowawcze...

poleca87%

Gra terenowa

Cała praca w załączniku :)

poleca85%

Kodeks asertywności

I. Nie bojĘ siĘ mówiĆ TAK lub NIE II. MówiĘ co myślĘ nawet gdy inni majĄ odmienne zdanie III. Nie bojĘ siĘ wyraziĆ tego co czujĘ IV. Nie muszĘ wiedzieĆ i rozumieĆ wszystkiego V. Zawsze mogĘ zmieniĆ zdanie VI. Nie jestem nieomylny VII....

poleca87%

ściąga z turystyki

TURYSTYKA-wg WTO (światowa organizacja turyst.) obejmuje ogól czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej przez rok, bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem. GRUPY CELÓW TURYST.:...

poleca87%

Polska Agencja Promocji Turystyki

Polska Agencja Promocji Turystyki (PAPT) PAPT powstała w styczniu 1994 r., przekształcona z założonego w 1962 r. Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej (COIT); jest przedsiębiorstwem państwowym, któremu podlega 11 oddziałów regionalnych: w...