profil

Turystyka i rekreacja

(547)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

28 online
poleca85%

Bal sylwestrowy na bałtyku na promie Scandinavia i kalkulacja

31.12.2005 godz. 17.30 spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku ul. Przemysłowa 1, odprawa graniczna i zaokrętowanie na prom Scandinavia godz. 18.30-19.30 wyborne ”co nie co” w Kawiarni i Barze Panorama godz. 19.00 wyjście promu w...

poleca87%

Urządzenie turystyczne i rekreacyjne

Urządzenia turystyczne i rekreacyjne, ich stan i rola w rozwoju turystyki aktywnego wypoczynku i rekreacji Urządzenia turystyczne i rekreacyjne to urządzenia i instytucje służące celom: usługowym, rozrywkowym, kulturowym, handlowym,...

poleca87%
poleca87%

Współpraca międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa Rynek turystyczny wciąż dynamicznie rozwija się w Polsce Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych, łańcuchów, czy też zrzeszeń...

poleca85%

Ekonomika ściagi

CENA-jest instr.składowym mieszanki marketing/jest wyni- kiem konfrontacji wielu czynn.i powinna być ustalona na takim poz.który zostanie zaakceptowany przez klienta-naby wcę,a przedsiębiorstwu zapewni rentownośc!(zwrot ponie- sionych kosztów i...

poleca85%

Województwo kujawsko pomorskie

Województwo Kujawsko-pomorskie położone jest w środkowo-północnej części Polski na obszarze Pojezierza Południowobałtyckiego, które Dolina Dolnej Wisły i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka dzieli na: Pojezierze Poludniowopomorskie, Pojezierze...

poleca85%

Teczka imprezy turystycznej- Paryż 7 dni

teczka imprezy turystycznej w załaczniku

poleca85%

Polityka gospodarcza

Gospod. Turyst. – instytucje administracji samorządowej szczebla krajowego; ośrodki centralne i regionalne; instytucje samorządu gospodarczego w tym sektora turystyki; instytucje ochrony konsumpcji i konsumenta. Organizatorzy turystyki: GMINA...

poleca85%

Wzorzec zdrowia we wspóczesnej rekreacji fizycznej

Rekreacja fizyczna to wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność organizowania i spędzania czasu wolnego z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i...

poleca85%

Tunele i przełęcze w Alpach.

Budowa dróg przez góry a zwłaszcza przez przełęcze alpejskie była zadaniem niełatwym. Jednakże ich budowę rozpoczęli już starożytni rzymianie. Technicy rzymscy przed przystąpieniem do robót przeprowadzali badania kierunków wiatrów, opadów i...

poleca87%

Konkurencja na Marketing

Konkurencja- w ekonomii podstawowy fundament wolnego rynku. Zakłada wolność współzawodniczenia ze sobą podmiotów gospodarczych na wszystkich obszarach handlu i usług. Jest to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów,...

poleca85%

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie Sofitel Victoria Warszawa

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie SOFITEL VICTORIA WARSZAWA Ocenę poziomu świadczonych usług można zobiektywizować za pomocą kryteriów oceny usług: 1.Dostępność usługi- w pojęciu tym mowa jest o lokalizacji placówki, godziny jej...

poleca85%

Ekoturystyka - wymagania prawne itp zwiazanie z dzialalnoscia turystyczna

Wymagania prawne:obow. zwiazane z podejm. i zglaszaniem nowego rodzaju dział. gosp.,turystycznej,obow. rozliczenia podatku dochodowego od osob fiz.,zmiane sposobu obliczania i oplacania podatku od nieruchomosci zwazanej ze zmiana przeznaczenia...

poleca85%

Analiza SWOT województwa małopolskiego

Analiza Swot Województwa Małopolskiego Mocne strony: - bardzo silny ośrodek akademicki - istnienie firm o dużym potencjale innowacyjnym i mocnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym - rozwój infrastruktury informatycznej - rozwinięta...

poleca85%

Animator rekreacji i jego rola w pracy z grupą

ANIMATOR REKREACJI I JEGO ROLA W PRACY Z GRUPĄ. 1. SYLWETKA INSTRUKTORA REKREACJI Wiedza, umiejętności, podstawowe czynności. WIEDZA HUMANISTYCZNA – pozwalająca poznawać potrzeby ludzi oraz rozumieć związki i procesy społeczne...

poleca85%

Informacja w turystyce i rekreacji

wykłady z przedmiotu

poleca86%

Bieganie czyli sposób na zdrowie

Praca mająca na celu ukazanie zdrowego trybu zycia poprzez bieganie. Całość w załączniku :)

poleca85%

Jankowce (Bieszczady)

Jankowce Jankowce (ok. 360 m n.p.m.) - to miejscowość położona przy spacerowym szlaku żółtym z Leska do szybowiska w Bezmiechowej u podnóży lesistego pasma Czarnego Działu (485 -...

poleca86%

Rozwój psychofizyczny poprzez turystykę i rekreację

ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY POPRZEZ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ Podróżowanie posiada niezwykły wpływ na naszą sprawność psychofizyczną. Dzięki podróżom nie tylko miło spędzamy czas wolny od pracy czy nauki, ale przede wszystkim psychicznie odpoczywamy od...

poleca85%

Kulinaria -obrzędy wigilijne

Obrzędy wigilijne W Polsce wszystkie ważniejsze święta związane są z tradycją chrześcijańską. W naszym świętowaniu zachowały się też wcześniejsze niż chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy. Praktyki i elementy dawnych pogańskich świąt splotły się...

poleca85%

Rekreacja w turystyce

Całość pracy znajduje sie w załączniku. Jest ona wykonana w formie prezentacji w programie PowerPoint.

poleca86%

Obozy jako szczególna forma turystyki dla młodzieży.

W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego postępu techniki, w świecie, w którym wszystko zmienia się i unowocześnia, wśród młodzieży dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru środków masowego...

poleca86%

Turystyka nie jedno ma imię.

Bardzo często w życiu codziennym możemy spotkać się z opinią, że turystyka to zjawisko wyłącznie pozytywne. W większości zwykli ludzie nie zastanawiają się nad jej faktyczną naturą i kojarzą ją wyłącznie z pozytywnymi wyjazdami, w trakcie których...

poleca86%

Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Krajoznawstwo uprawiano w Polsce już czasach Sejmu czteroletniego. Kontynuacja działań osób związanych z Sejmem były prace komisji Spraw Wewnętrznych królestwa kongresowego. Podejmowano je również w pozostałych zaborach. Krajoznawstwo było...

poleca86%

Wykład z teori i metodyki rekreacji

TEORIA I METODYKA REKREACJI ZAGADNIENIA PODSTAWOWE CZAS WOLNY – to czas jaki pozostaje po wypełnieniu wszystkich obowiązków zawodowych, rodzinnych, domowych i związanych z obowiązkową nauką, który człowiek może przeznaczyć na zajęcia...

poleca86%

Problemy turystyki w województwie zachodniopomorskim

Strategia rozwoju turystyki. Problemy rekreacji i zagospodarowania czasu wolnego przestały być zagadnieniem indywidualnym i nabrały charakteru społecznego. Turystyka stanowi jeden z najważniejszych przemysłów świata i jest jednym z podstawowych...

poleca86%

Leasing

Leasing Pojęcie leasingu Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego : nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawić, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu). LEASING – to forma umowy...

poleca85%

Praca z rekreacji i usprawnienia fizycznego- struktura rozgrzewki i jej rola w przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego

STRUKTURA ROZGRZEWKI I JEJ ROLA W PRZYGOTOWANIU ORGANIZMU DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO I. ROZGRZEWKA I JEJ ROLA Sport odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. Każdy, kto podtrzymuje swoją aktywność ruchową cieszy się dobrym stanem zdrowia nie...

poleca86%

Dziewicze tereny gminy Tarnawatka

Dziewicze Tereny Gminy Tarnawatka. Zapraszam.

poleca86%

Zabytki w gminie Wielichowo

Praca ta jest poświęcona najważniejszym, moim zdaniem, zabytkom w gminie Wielichowo. Zamieściłe w niej w formie pokazu zdjęcia z krótkim opisem danego obiektu.

poleca86%

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży

Spośród szerokiej gamy produktów turystycznych oferowanych na Ogólnopolskich Targach Turystycznych, wybrałam jedną ofertę , która wydała mi się najkorzystniejszą oraz najbardziej atrakcyjną dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Jak wiadomo dzieci i...

poleca86%

Ekologia E-N

Efekt cieplarniany – naturalne, wynikające z istnienia atmosfery, zjawisko zahamowania odpływu ciepła docierającego do Ziemi i będące przyczyną wyższej temp. Ziemi od tej, jaka panowałaby, gdyby nie byłoby atmosfery, umożliwia istnienie życia na...

poleca86%

Opisz swój hotel

Mój hotel znajduje sie w spokojnej i cichej dzielnicy dolnoślaskiego miasta Jelenia Góra sąsiaduje bezpośrednio z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Jest to nowoczesny osmiopietrowy obiekt o statusie hotelu czterogwiazdkowego, posiadający 170 pokoi w...

poleca85%

Turystyka Wodna - jachty regatowe i rekreacyjne

JACHTY REGATOWE I REKREACYJNE Jacht regatowy: Typowo sportowy, szybki - dla najlepszych. Mogą być jedno- lub kilkuosobowe, mają minimalną zabudowę wnętrza, bez kabiny, mało komfortowe (bez łóżek, kuchni i toalety), uczestniczą w regatach na...

poleca85%

Zabytki o znaczeniu międzynarodowym

Wg ewidencji mamy ponad 40tyś zabytków architektoniczno-budowlanych. Brzeg ? zespół zamkowy książąt brzeskich XV i XVI w. Henryków ? zespół opactwa cystersów założony kościół i klasztor w 1222r przez ks. Henryka Brodatego. Krzeszów ? zespół...

poleca85%

Produkt Turystyczny

Geografia Hotelarstwa produkt turystyczny Charakterystyka docelowego segnemtu rynku *prace w załącznikach

poleca85%

Turystyka etniczna, polonijna i zdrowotna

1. Punktem wyjścia jest zjawisko DIASPORY, rozumiane jako rozproszenie jakiejś narodowości na obczyźnie. Diaspora ma dwa źródła: emigrację ludności z własnej obczyzny i ukształtowanie zbiorowości etycznej w wyniku zmiany granic państwowych. 2....

poleca86%

Krajoznawstwo - PWSZ Gorzów - Wykład 1 i 2

Prekursorem krajoznawstwa był Jan Amos Komeński żyjący na przełomie 16/17 w. Wybitny pedagog, który jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę poznania własnego kraju, ojczyzny a następnie krajów sąsiednich i dalszych. Na kontynencie...

poleca85%
poleca86%

Zarządzanie jakościa usług turystycznych- pytania i odpowiedzi

1. Polityka zarządzania jakością składa się: 2. Co to jest zintegrowany system?  Kilka systemów ISO 3. Jak można budować zintegrowany system?  Wprowadzać każdy system z osobna, następnie zająć się jego budowaniem oraz wprowadzaniem w...

poleca86%

Pielgrzymka Autokarowa 4dniowa dokładny plan wycieczki umowy WSSP

Pielgrzymka autokarowa Kraków-Kalwaria-Wadowice Oświęcim Turystyka Pielgrzymkowa Pielgrzymka - jest to podróż wędrówką piesza podejmowana zasadniczo z pobudek religijnych do miejsc uznawanych za święte celem spełnienia aktu...

poleca86%

Budapeszt i Środkowa Kraina Naddunajska

Węgry swoją powieszchnią nie przekraczają 100 tys.km2 a i tak ukształtowanie i różnorodność powieszchni i krajobrazów sprawia, że możemy ten kraj podzielić na sześć regionów. Każdy z nich charakteryzują inne cechy. Dużą rolę w podziale kraju...

poleca85%

Politologia - "Terminologia nauk politycznych"

TERMINOLOGIA NAUK POLITYCZNYCH Współcześnie termin "polityka" jest wieloznaczny, używany conajmniej w 2 znaczeniach, tzn. w najwęższym konwencjonalnym słownikowym używciu, polityka oznacza działanie...

poleca85%

Organizacja Turystyki w Polsce

Departament turystyki przy ministerstwie gospodarki pracy i polityki społecznej. Departament turystyki zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem i monitorowaniem dokumentów rządowych i programów dotyczących rozwoju turystyki ocena funkcjonowania...

poleca86%

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

I. Charakter zabytku W mieście Będzin na Górze Zamkowej znajduje się zabytkowy kościół Świętej Trójcy z XIV w. II. Historia zabytku Najstarsze partie murów kościoła pamiętają jeszcze czasy Kazimierza Wielkiego. Parafia będziński...

poleca86%

Dzieje Narola od powstania do dnia dzisiejszego

Miasto Florianów założył w 1585r. Za przywilejem Stefana Batorego- Florian Łaszcz Neledewski syn Stanisława herbu „Prawdzic” dziedzic Rudy Wołowskiej i Narola Starego, i nazwał je Florianowem. Miasto otrzymało herb „Świętego Floriana”....

poleca85%

Zagospodarowanie turystyczne Mazur

Zagospodarowanie turystyczne Mazur. 1.Definicje i cele zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego. Zagospodarowanie turystyczne jest to przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Cele...

poleca86%

Historia Turystyki od 1873 roku

W Polsce,podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. Proces przemian społeczno-gospodarczych kształtujących się w całym świecie,a zwłaszcza w Europie,stworzył korzystne warunku dla...

poleca85%

Ringo

Ringo to gra wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, sposób na zdobycie i utrzymanie smukłej sylwetki oraz symetrii ruchów. Ringo - gra rozgrywana indywidualnie i zespołowo gumowym kółkiem. Celem gry jest spowodowanie upadku kółka na boisko...

poleca85%

Polityka turystyczna

GATT ? układ ogólny w sprawie ceł i handlu CICTA ? Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Działalności Turystycznej Pufendorf ? koncepcja państwa, które jest w pełni suwerenne i ma prawo decydować kogo wpuścić do kraju a kogo nie PANEUROPA ?...

poleca85%

Kadra obsługi imprez turystycznych

Imprezę turystyczną stanowią co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jeden program i objęte są wspólną ceną, jeżeli te usługi obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Kadrą obsługi...

poleca85%

Obiekty sakralne Zamościa

Obiekt sakralny – jest to budynek spełniający funkcje religijne może to być kaplica, kościół, katedra lub synagoga Zespół sakralny – jest to grupa obiektów spełniająca funkcje religijne Do ważnych obiektów sakralnych Zamościa usytuowanych...

poleca85%

Systematyka zajęć w aerobiku

SYSTEMATYKA ZAJEĆ W AEROBIKU Aerobik jest rodzajem filozofii życiowej, stylu bycia, "mody na sprawność" i sportową sylwetkę. To nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także sposób postępowania mający na celu zwiększenie wydolności fizycznej...

poleca85%

Oświecim - historia, zabytki

2.1 Położenie miasta Gmina Oświęcim to gmina o wielkości ok. 75 km2 i leży we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, w powiecie oświęcimskim, który należy do województwa małopolskiego. Miejscowości położona jest na rozwidleniu rzek Wisły i...

poleca85%

Katastrofy lotnicze i nie tylko....

Największe trzęsienia W 1906 roku w San Francisco uderzyło bardzo silne trzęsienie o sile ponad 8 stopni w skali Richtera; w wyniku wstrząsów i pożarów w gruzach legło około 90% zabudowy. Zginęło 50 tysięcy ludzi. Niestety, miejsce to...

poleca85%

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 100 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej w kraju i zagranicą. • Głównym zadaniem Polskiej Organizacji...

poleca85%

Podstawy Turystyki i Hotelarstwa, WSSP Lublin

Podstawy Turystyki i Hotelarstwa, slajdy, dr Krzysztof Łopaciński

poleca85%

Anazliza Marketingowa Muzeum na Majdanku

Analiza marketingowa Muzeum Na Majdanku Tematem mojej pracy jest analiza marketingowa Muzeum na Majdanku. Analizy dokonałem na podstawie klasyfikacji w której wyodrębnia się pięć grup. (5P- od początkowych liter słów angielskich): 1.Produkt...

poleca85%

Krajoznawstwo PWSZ Gorzów

Rola zajęć kulturalno-rozrywkowych jako element wychowania przez krajozn. Zajęcia te można określić jako działania wiążące aktywność fizyczną i umysłową dla własnej przyjemności w celu: - poznania kultury i przyrody i życia społecznego...

poleca85%

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janoweskiego

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janowskiego Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, powiat janowski zmniejszył się do powierzchni 1783 km2, w jego skład wchodziły dwie gminy miejskie: Janów i Kraśnik oraz 14 gmin kastralnych:...

poleca85%

Organizacja i prowadzenie wycieczek

1. ZADANIA WYDZIAŁU DO SPRAW TURYSTYKI a) współpraca z organizatorami turystycznymi b)organizowanie egzaminów na przewodników i pilotów, c) przyjmowanie wniosków, d) ewidencja przewodników turystycz. i pilotów wycieczek e) wystawianie...

poleca85%

Podstawy Turystyki

Turyst. Kwalifikowana – pojawiła się w latach 1951-53, kiedy to w ramach działań Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajobrazowego powstałego z połączenia PTT i PTK, obok tradycyjnych rodzajów turyst., takich jak: piesza nizinna, piesza górska,...

poleca85%

Ankieta dotycząca atrakcyjności turystycznej Szczecinka

Cześć. Ankieta jest skierowana do uczniów naszej szkoły. Jej celem jest poznanie opinii na temat atrakcyjności turystycznej Szczecinka. Będe wdzięczna, jeśli zechcecie podzielić się z nami Waszymi opiniami. Zapewniamy, że badanie jest...

poleca85%

Geneza, charakterystyka agroturystki w Polsce

1.1. Podstawowe pojęcie agroturystyki i jej zastosowanie w Polsce Pojęcie agroturystyki pojawiło się w naszym kraju stosunkowo niedawno, a w polskiej literaturze naukowej spotykane jest stosunkowo rzadko. Agroturystyka, wchodzi w obręb...

poleca85%

Analiza marketingowa Muzeum Na Majdanku

Tematem mojej pracy jest analiza marketingowa Muzeum na Majdanku. Analizy dokonałem na podstawie klasyfikacji w której wyodrębnia się pięć grup. (5P- od początkowych liter słów angielskich): 1.Produkt (Produkt)- jego jakość, opakowanie, wygląd...

poleca85%

Aplikacja tvnmeteo

Ja wybrałem do doświadczenia aplikację TVN Meteo. Jest to darmowa aplikacja na telefon z wbudowanym systemem operacyjnym android. Jest to bardzo potrzebna aplikacja, ponieważ można sprawdzić pogodę, to znaczy opady, temperaturę, a w związku z tym...

poleca85%

Infrastruktura rekreacyjna sprzyjająca aktywności w czasie wolnym w miejscu zamieszkania - Teatry w Białymstoku

„Rekreacja - forma aktywności podejmowanej w czasie wolnym dla wypoczynku, wytchnienia i przyjemności, której celem jest regeneracja sił psychicznych i fizycznych oraz przeciwdziałanie dalszemu zmęczeniu” (Teoria i metodyka rekreacji – wykład)....

poleca85%

Energia wiatru.

Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu czy oświetleniu. Początkowo tej energii...

poleca85%

Zawoja - Babiogórski Park Narodowy jako rezerwat biosfery

Może się wydawać, mało uzasadnione mówienie o międzynarodowym znaczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego, który z pozoru odbiega od światowych wzorców, zwłaszcza co do powierzchni, lokalnych uwarunkowań środowiskowych oraz poziomu społecznej...

poleca85%

Wycieczka o najciekawszych drzewach świata

Najciekawsze drzewa świata. Jest to praca skierowana do różnych grup wiekowych ale przede wszystkim do osób uczących się w Technikach leśnych jak również do studentów związanych z kierunkami leśnymi. Uważam że każda osoba ucząca się w tym kierunku...

poleca85%

Zagospodarowanie turystyczne Ustronia

Lokalizacja i krótka historia miasta: Ustroń to jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego, malowniczo położona w dolinie Wisły, pomiędzy grzbietem górskim Wielkiej i Małej Czantorii a masywem Równicy. Ustroń...