profil

Województwo Kujawsko- Pomorskie

poleca 91% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Województwo Kujawsko- Pomorskie
Region ten zajmuje powierzchnie 17,9 tyś km2 i liczy 2,1 mln mieszkańców. Swym zasięgiem obejmuje fragmenty Pojezierzy Pomorskich- Południowo-pomorskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierzy Wielkopolskich- Wielkopolsko-Kujawskie, pradolinę Toruńsko- Eberswaldzką oraz Dolinę Dolnej Wisły. Część regionu jest dobrze uprzemysłowiona. Przez ten region przebiega zasadnicza część Szlaku Piastowskiego. Istnieją tutaj 2 sztuczne zbiorniki wodne: Włocławski na Wiśle i Koronowski Na Brdzie.
Parki Krajobrazowe:
1. Krajeński Park Krajobrazowy
2. Tucholski (fragment) Park Krajobrazowy
3. Wdecki =||=
4. Doliny Dolnej Wisły
5. Górznieńsko- Lidzbarski (fragment)
6. Nadgopiański Park Tysiąclecia.
7. Gostyńsko- Włocławski (fragment)
W tym regionie znajdują się zabytki kultury materialnej. Obszar południowej części województwa to obszar 1 Państwa Piastów.
Biskupin- rezerwat archeologiczny osada kręgu kulturowego kultury łużyckiej ( czyli powstała najprawdopodobniej zima 738 p. n. e XIV-V w nap odmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim dziś jest to półwysep o kształcie owalnym o pow. Ok. 2ha w obrębie wałów ok. 1,3ha pow.) - wyspa wznosi się 0,8-1,2m ponad poziom województwa
- gród był zasiedlony przez 150 lat na jej terenie znajdowało się około 106 domów usytuowanych rzędami wzdłuż 11 ulic o szerokości ok. 2.5 m każda.
- zamieszkana przez 800-1000 osób.
- osadę otaczał wał drewniano- ziemnym o długości 740 m szerokości , 3m ? 6 m wysokości
Bydgoszcz- rzeka Brda, dwie stolice województwa w Bydgoszczy znajduje się siedziba sejmiku, natomiast siedziba wojewody jest w Toruniu, wzdłuż rzeki Brdy znajduje się stara zabudowa , jest to również ważny ciąg komunikacyjny.
Bydgoszcz- bulwary nad kanałem Bydgoskim popularne miejsce spacerowe, tereny zielone, wypoczynkowe, dużo ludzi z tego miejsca korzysta.
Bydgoszcz- symbolem miasta sa niewątpliwie SPICHLERZE
Bydgoszcz: budynek ? BRE Banku, laureata 1 nagrody z najlepszy obiekt wybudowany w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XXw.
Chełmno- ratusz znajdujący się w tym mieście jest jednym najmłodszych na pojezierzu. , Kościół św. Ducha ( z XIIIw) gotycki z czerwonej cegły.
Ciechocinek- tężyzna III zbudowana w roku 1859 roku, chlorki, rozbudowane struktury solne, leczenia intensywne, jest tu 5 tężyzn, tężyzna do leczenia dróg oddechowych, jedna z późniejszych. , Ciechocinek to również miejscowość uzdrowiskowa, znajduje się tutaj park zdrojowy, ośrodek towarzysko- kulturowym.
Rezerwat przyrody Ciechocinek- aster solny, rezerwat florystyczny, słonoroślowy, o powierzchni 1,9 ha utworzony w 1963 roku w celu ochrony rzadkich gatunków słonoroślin: Astera solnego, solirodu zielonego, muchotrzewu solskiego.
Golub-Dobrzyń- zbudowany przez Krzyżaków zamek z (XIII-XIV) przetrwał niezależnie od wojen, zamek ma charakter rezydencjalny, nie koniecznie- warowny. Kościół św. Katarzyny , uzdrowisko wody.
Inowrocław ? stanowi uzdrowisko oparte o wody salonowe, borowinowe, zabytkowy rynek.
Jezioro Goło- Kruszwica- stanowi serce Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego
Kruszwica- Kolegiata św. Piotra i Pawła, rynek, Mysia Wieża w Kruszwicy, baszta późnogotyckiego zamku, baszta dużego zamku,, który został zniszczony w XIII w.
Rotunda sw. Prokopa XUU w jednym z 1 kaplic wybudowano w Polsce po przyjęciu chrześcijaństwa.
Strzelno- kościół św.Trójcy (XII) ma typowy charakter romański, warowny.
Toruń- cześć najstarsza, średniowieczna miasta jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rynek w Toruniu jest charakterystyczny ze względu na czerwona dachówkę i cegłę, ratusz ma charakterystyczną budowę. , główny deptak miasta , kamieniczki, pochodzą z okresy klasycznego, to tu również znajduje się Krzywa Wieża ( z XIII w ) wpisana na liste światowego dziedzictwa UNESCO, również na tą listę jest wpisany dom i pomnik najsłynniejszego Toruniaka Mikołaja Kopernika.
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:
Parki Narodowe: Wielkopolski PN, - okres przedwojenny
Nizina Południowo- wielkopolska
Pojezierze Wielkopolskie, Poj. Południowo-pomorskie, poj. Dobrzyńskie. Północna część tego województwa jest bardziej urozmaicona, Szereg parków krajobrazowych,
Lednicki Park Krajobrazowy.- początki państwa polskiego, ruiny, szczątki z wieku X i XI.na tym terenie znajduje się dużo zabytków, Północna część jest pusta. Obszar ten graniczył, miedzy Polską a Prusami.
Giecz- wczesne średniowiecze, grodzisko to miejsce pamięta czasy kiedy Polska przyjmowała chrześcijaństwo. Zarys fragmentów przedromańskiego palatium z początku XI w. ważną rolę odegrała ta miejscowość w młodym państwie polskim. Ponadto można tu zwiedzić kościół św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny z 2 połowy XII w.
Ostrów Lednicki- ruiny wczesnośredniowiecznego palatium w sercu Lednickiego Parku Krajobrazowego. Fragment ruin I kościoła katolickiego w Polsce początek wieku XI. Bo
Jarocin ? budynek ratusza, zabytkowe kamienice, odbywa się tutaj Festiwal co roku, Jurka Owsiaka od 1980 -2007 głownie muzyki, impreza ta jest na skalę ogólnopolską.
Wielkopolski Park Etnograficzny: znany jeden z największych w Europie
Lednogóra i Lednicki Park Krajobrazowy- został utworzony w 1988 roku kolebka państwa polskiego, zajmuje on powierzchnie 765 ha, jest to malowniczy polodowcowy krajobraz Pojezierza Wielkopolskiego z rynnowymi jeziorem Lednica. Przewarzają użytki rolne ( lasy głownie sosny) zajmuje niewiele ponad 10%.
Dziekanowice , jeden z najstarszych wiatraków.
Licheń ? bazylika Najświętszej Marii Panny Licheńskiej. Największy katolicki, 1 z 4 największych w Europie, rozpoczęto budowę bazyliki na początku lat 90-tych. W Licheniu znajduje się również Góra Golgota, z fragmentem drogi krzyżowej, Licheń jest 3 miejscem zaraz po Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowie miejscem odwiedzanym przez pielgrzymów.
Kórnik- bardzo słynne miasto, znajduję się tutaj jeden z najstarszych zamków, dawniej zamek miał charakter warowny, z jednej strony znajdowało się jezioro a z 2 strony fosa z mostem zwodzonym. Ratusz w Kórniku został wybudowany w późniejszym czasie.
Rogalin-wiekowe dęby ? Lecz, Czech i Rus? miejsce ochrony przyrody, dużą część parku zajmują drzewa, i sa to drzewa wiekowe. Oprócz parku warto też zwiedzić park pałacowy.
Poznań- jest stolicą województwa wielkopolskiego, jedno ze starszych miast w Polsce ale nie w tym województwie, wokół rynku znajdują się kamienice a na środku ma swoje miejsce Wieża ratuszowa. W Poznaniu znajduje się zamek cesarski , warowny z okresu gotyckiego. Poznań słynie również z Jeziora Maltańskiego-m akwen służy do tego aby zrobić z niego 2 Genewę. Na tym jeziorze odbywa się szereg zawodów kajakarskich, Odbywają się tu mistrzostwa Europy jak i Świta w tej właśnie dyscyplinie, jest to sportowy punkt miasta. W Poznaniu znajduję się pomnik upamiętniający wydarzenia z 1956 roku, protesty robotników przeciw reżimowi.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:
Wyżyna Kielecko- sandomierska, to tu właśnie są góry. Niecka Nidziańska, Wyżyna Przedborska. , Dolina Rzeki Wisły. ? malowniczy obszar pas Wisły płynie przez Wyżynę Kielecko ?sandomierską - Lubelską.
Parki Narodowe: Świętokrzyski Pn. Parki Krajobrazowe ? na tym terenie znajduję się duży okręg przemysłowy.
1. Przedborski (fragment) Park Krajobrazowy- znajdują się tutaj rudy żelaza, oraz paru innych metali
Świętokrzyski Pn- Łysica czyli Góra św. Anny , góra św. Katarzyny 612 m n.p.m sa to góry płaskie, niskie. W Świętokrzyskim Pn znajduję się pasmo Jeleniowskie. Park ten został wykształcił się w okresie plejstocenu, znajdują się tutaj skały kambryjskie. To tu można spotkać Gołoborze na Łysej Górze czyli św. Krzyża. Nie ma ich nigdzie indziej. 18- 20 tys lat temu gołoborza nie uległy sukcesji ekologicznej. Nie ma możliwości aby 2 forma tam wykiełkowała. W Świętokrzyskim Parku Narodowym znajduje się opactwo Benedyktynów na szczycie Łysej Góry (św. Krzyża ) 595 m n.p.m uważano że w tym miejscu odbywał się Sabat czarownic. Dzięki temu, że sa gołoborza to nazwa ponieważ góra nosi to imię . Najstarsze opactwo Benedyktynów. ? więzienie,
Góry pieprzowe- najstarsza formacja geologiczna skalna w Polsce występująca w powierzchni ziemi, góry te dochodzą do Wisły. Nie ma starszych skał występujących na powierzchni Polski, jedynie mogą się im równać góry Sowie, gdyż one maja podobne skały , w górach Pieprzowych występuje erozja rzeki Wisły, występują tutaj skały łupkowe które nie przyjmują wody,
Bałtów- Park Jurajski, założony w 2004 roku, tak że powstały nie dawano , jest to duża atrakcja turystyczna tej miejscowości, w 2003 roku archeolodzy odkryli tutaj szczątki pewnych gatunków dinozaurów. W Bałtowie znajduję się również klasycystyczny pałac Druckich- Lubelskich z końca XIX wieku.
Busko-Zdrój- uzdrowisko oparte o solanki, zawierające dużo H2S, Busko-w podłożu Niecki Nidziańskiej, są pokłady gipsu i siarki. Willa Marconii to jeden z najbardziej reprezentacyjnych domów zdrojowych, dziś odbywają się tutaj kongresy, koncerty muzyki poważnej, w centrum dużego ogrodu zdrojowego znajduje się Hotel Czerwony. Warto też zwrócić uwagę na Kościół św. Władysława.
Chęciny- ruiny zamku z II połowy XIII wieku, ruiny te były wykorzystywane jako plan filmowy, podczas kręcenia ? Pana Wołodyjowskiego ?.
Krzemionki Opatowskie- można tutaj obejrzeć neolitycznego górnika przy pracy, występuje tutaj kopalnia, gdzie na obszarze ziem polskich wydobywane były bryły krzemienia, które dawniej miały duża wartość gdyż były wykorzystywane do produkcji grotów czy noży. W Krzemionkach znajduję się również muzeum, w którym można zobaczyć tablicę podglądową kopalni krzemienia.
Skorocice- rezerwat przyrody założony w latach 60-tych cechuje się tym że występują tutaj skały gipsowe które podlegają procesowi krasowienia przykładem mogą być jaskinie krasowe, na tym terenie można spotkać roślinność stepową ? np. Postnica Jana.
Kielce- to stolica województwa świętokrzyskiego, znajduję się tutaj Pałac Biskupów Krakowskich, urząd miasta znajduje się w samym centrum, w Kielcach występuje najwięcej rezerwatów przyrody nieożywionej, duża różnorodność skał, Kamieniołom Kadzielnia.
Jędrzejów- słynie między innymi z muzeum zegarów słonecznych których jest ok. 400, jest jednym z największych na świecie, zabytkowe kamienice w centrum miasta.
Sandomierz- od strony Wisły, znajduję się zamek, renesansowy ratusz w centrum miasta, Duża atrakcją Sandomierza jest to, że w znajduję się tam podziemna trasa turystyczna w tzw. ? Lochach Sandomierskich? pod ulicami miasta.
Staszów- zabytkowy ratusz z 1738 roku, miejscowość turystyczna wypoczynkowa, położona w ciekawym miejscu, na obrzeżu Niecki Nidziańskiej, występują tutaj nieprzepuszczalne skały ilaste. Jedno z okolicznych jeziorek krasowych zostało wykorzystane dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Szydłów- zachował się tam fragment murów miejskich, które są jednymi z niewielu tak dobrze zachowanych w Polsce, Brama Krakowska( jest to brama wjazdowa) z XIV wieku. Uwagę turystów może przykuć również gotycki kościół św. Władysława z XIV wieku , podobnie zbudowany jest jak budynki w Toruniu czyli z czerwonej cegły.
Ujazd- ruiny zamku Krzyżtopór- jedne z największych zbudowane w XVII wieku, obwarowania, znajduję się na poboczu szlaków turystycznych.
Wąchock- romański kościół Najświętszej Marii Panny i kościół św. Floriana z XIII wieku, Wąchock jest jednym z najstarszych miast w województwie świętokrzyskim z wieku XIII. To tutaj znajduje się pomnik najsłynniejszego sołtysa- stanowiący kulturowy element miasta.
Wiślica- wnętrze katedry Najświętszej Marii Panny z XIV wieku jest zabytkiem tego miasta, Dom długosza ?polski kronikarz, ufundował on 3 domy min. W Wiślicy . Wiślica to była dawniej grodziskiem, a dziś możemy obejrzeć tam ślady murów z XI i XII wieku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut

Typ pracy