profil

Obsługa ruchu turystycznego

poleca 85% 182 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Zaspokajanie potrzeb turystów przejawia się:
- okazaniem zainteresowania, ciepła, delikatności i umiejętności słuchania.

2. Animator rekreacji:
a) wiedza: humanistyczna, przyrodnicza, ekonomiczna, organizacyjna i prawna.
b) umiejętności: kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji zajęć na imprezach turystycznych i rekreacyjnych; swobodnego nawiązywania kontaktów ; posługiwania się j.obcym
c) podstawowe czynności:
- stymulowanie aktywności uczestnikó rekreacji
- umiejętny dobór form i metod zajęć rekreacyjnych
- wywieranie wpływu na uczestników zajęć rekreacyjnych za pośrednictwem innych członkó grupy, a więc odpowiednim kierowaniem zespołem.
d) dodatkowe czynniki potrzebne do komunikowania się: gestykulacja, dotyk (głaskanie,poklepywanie), wygląd fizyczny, spojrzenie, pozycja ciała w trakcie rozmowy.

3. BIURO PODRÓŻY - jest to podmiot gospodarczy prowadzący działaność w zakresie organizowania, realizacji i sprzedawania usług niezbędnych dla podróżującego jak i sprzedaży usług towarzyszących i komplementarnych (uzupełniające)..

4. Podstawowe biura turystyki.
a) organizator turystyki:
Przesiębiorca organizucjący imprezę turystyczną. Do obowiązków należy: tworzenie programów, zamawianie świadczeń, zatrudnianie pilotów, zabezpieczenia transportu zgodnego z programem, realizowanie i rozliczanie zamówionych usług.
b) Pośrednik turystyczny:
biuro podróży, którego działalność polega na zawieraniu umów o świadczenie uług turystycznych. Wykonuje na zlecenie klieanta, poszukiwanie wycieczek.
c) Agent turystyczny:
biuro podróży, którego działaność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów na rzecz turoperatorów lub innych usługodawców. Z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umowy otrzymuje odpowiednią prowizję od turoperatora lub usługodawcy, która jest wliczona w cenę wycieczki lub usługi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta