profil

Analiza SWOT- Austria

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Turystyka międzynarodowa Austria – analiza SWOT

ATUTY:
· Położenie w Europie centralnej
· Przynależność do UE
· Rola i jakość nauki i edukacji, kongresów, specjalizacji, podróże studialne
· Urozmaicone krajobrazy pod względem florystycznym i form terenu
· Zaliczany do jednego z najbardziej górzystych i lesistych krajów na kontynencie
· Bogactwem naturalnym kraju są lasy, podnoszące jego walory turystyczne i rekreacyjne, a zarazem umożliwiające przemysłową eksploatację, która stawia Austrię w nielicznym gronie europejskich eksporterów drewna i jego wyrobów
· Klimat sprzyjający uprawianiu turystyki zimowej
· Ogromne dziedzictwo historyczno-kulturowe głównie w Wiedniu, Salzburgu, Judensburgu, Hallstatt
· Salzburg ważny ośrodek turystyki krajowej zaliczany do najpiękniejszych miast Europy
· Kraj wysoko rozwinięty gospodarczo, w którym dominujące znaczenie ma sektor usług, głównie turystycznych i transportowych
· Dobrze rozwinięta sieć połączeń drogowych i kolejowych pozwala na prowadzenie transportu na wielu transalpejskich szlakach.
· Dunaj-dogodne połączenie z Morzem Czarnym i Północnym
· Dobrze rozwinięta komunikacja lotnicza
· Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, która umożliwia uprawiane wszelkich form turystyki

SŁABE STRONY:
· Brak dostępu do morza
· Sąsiedztwo z państwami atrakcyjnymi turystycznie
· Znaczne zanieczyszczenie spowodowane wysoką urbanizacją głównych miast kraju

SZANSE:
· Sąsiedztwo z Niemcami- brak bariery językowej
· Obecność Innsbrucku - dobrze rozwinięta infrastruktura narciarska-mozliwość organizowania olimpiad zimowych
· Wiedeń- siedziba agend ONZ Zwiększona kontrola jakości usług
· Więcej środków przeznacza się na ochronę środowiska
· Wysoki poziom edukacji przyciąga chętnych do kształcenia

ZAGROŻENIA:
· Nadmierny ruch turystyczny powoduje dewastacje środowiska
· Globalne ocieplenie klimatu
· Schodzące lawiny są zagrożeniem dla życia ludzkiego
· Możliwy wzrost przestępczości

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta