profil

Biznesplan firmy cateringowej

drukuj
poleca 79% 714 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 3
CEL SPORZĄDZENIA BIZNESPLANU 3
STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 3
II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 5
ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ 5
HISTORIA POWSTANIA FIRMY 5
STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY 5
III. ANALIZA RYNKU 6
ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY Z WYKORZYSTANIEM METODY SWOT 6
IV. STRATEGIA MARKETINGOWA 9
ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK 9
ZAŁOŻENIA PLANU MARKETINGOWEGO 9
V. PROFIL PRODUKCJI 13
ETAPY PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG 13
STRATEGIA REALIZACJI USŁUG 13
VI. ZARZĄDZANIE 14
STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY 14
VIII. PLAN FINANSOWY 15
MAJATEK SŁUŻĄCY REALIZACJI USŁUG 15
ZAPASY 16
KOSZTY STAŁE 16
VIII. PODSUMOWANIE 18


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy