profil

Chemia

(2034)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
satysfakcja100%

WIĄZANIA CHEMICZNE

Reguła dubletu i oktetu elektronowego - • WIĄZANIA CHEMICZNE - sumaryczny efekt różnego rodzaju oddziaływań pomiędzy wiążącymi się atomami, w wyniku czego następuje obniżenie energii układu. • Uzyskanie dubletu lub oktetu elektronowego,...

satysfakcja55%

Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdziału

1. Mieszanina - to substancja składająca się z co najmniej dwóch składników. 2. Podział mieszanin : * jednorodna - nie można odróżnić jej składników ( woda +cukier, powietrze ) * niejednorodna - składniki można zobaczyć ( woda + piasek;...

satysfakcjab/d

Sole-zastosowania

Dysocjacja jonowa Proces dysocjacji jonowej soli polega na rozpadzie cząsteczki soli pod wpływem wody na kation metalu lub grupy amonowej i anion reszty kwasowej. Jest to spowodowane rozerwaniem wiązania jonowego atomu przez cząsteczkę wody...

satysfakcja55%

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego, źródła energii

[ HYDRAT - uwodniona sól. Cząsteczki wody w hydratach są związane bezpośrednio z jonem metalu albo występują w sieci krystalicznej. We wzorze sumarycznym połączenie z cząsteczkami wody w sieci krystalicznej wskazuje kropka.] Nazwy hydratów : -...

satysfakcja55%

Układ okresowy z uwzględnieniem wartościowości i elektroujemności

Układ okresowy z uwzględnieniem wartościowości i elektroujemności  w załączniku.

satysfakcja71%

Kwaśne opady-prezentacja

Jak chcesz to kopiować to skopiuj wszystkie slajdy do nowej prezentacji bo są Prawa Zastrzeżone i zabezpieczenia (w właściwościach są moje dane).

satysfakcjab/d

Substancje

Rozejrzymy sie dokola. My sami, wszystko, co nas otacza - przyroda zywa i martwa, wszystko, co stworzyly rece czlowieka - sklada sie z substancji. Przypomnijcie sobie z kursu fizyki, na czym polega roznica miedzy substancja a cialem. Oto dwa rozne...

satysfakcja87%

Wodorotlenki : NaOH , KOH , Ca(HO)2

Wodorotlenek sodu : NaOH reakcja chemiczna : Na + H2O --> NaOH + 1/2 H2 (g) / * 2 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2 (g) właściwości : - ciało stałe - biała barwa - bezwonny - dobrze rozpuszcza się w wodzie (wydziela przy tym...

satysfakcja93%

Kwasy- powtórzenie najważniejszych wiadomości

Kwasy - najważniejsze wiadomości z klasy drugiej gimnazjum :) 1.Co to są kwasy? - kwasy to związki zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej. 2. Z czego złożona jest reszta kwasowa? -reszta kwasowa zawiera pierwiastek kwasotwórczy...