profil

Alkany alkeny

poleca 82% 752 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

alkany
-reakcja z chlorowcami(substytucja)
CH4+X2=>CH3X+HX
alkeny
reakcja addycji(przyłączanie)-zmiana na alkany,podwójne na pojedyncze
-z chlorowcami
CnH2n+X2=>CnH2nX2
-z chlorowcowodorami
CnH2n+HX=>CnH2n+1X
-z wodorami
CnH2n+H2=>CnH2n+2
-z woda
CnH2n+H2O=>CnH2n+1OH

Otrzymywanie alkenów(eliminacja):
-chlorowca cynkiem
CnH2nX2+Zn=>CnH2n+ZnX2
-chlorowcowodoru zasada w obecności alkoholu
CnH2n+1X+KOH=>CnH2n+KX+H2O
-wodoru
CnH2n+2=>CnH2n+H2

Podoba się? Tak Nie