profil

Ocena zasobów czynników produkcji w wybranym gospodarstwie

poleca 83% 680 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Określenie zasobów i jakości gleby w badanym gospodarstwie

Klasa gruntów Ilość ha
Grunty orne
IIIb 2,7
IVb 5,4
V 3,6
Użytki zielone
III 4
IV 3,5

Współczynnik bonitacji:

Wbg = ?(hafiz. * wsp. bonitacji)/ ?hafiz.

Wbg = (2,7 * 2,1 5,4 *1,6 3,6 * 1,3 4 * 2,2 3,5 * 1,7) / 19,2
Wbg = 1,76

Średnia jakość gleby w gospodarstwie odpowiada glebie klasy IV.

Ha przeliczeniowe:

haprzelicz. = ? ( hafiz. * wsp. przelicz.)

haprzelicz. = 2,7 * 1,25 5,4 * 0,75 3,6 * 0,3 4 * 1,15 3,5 * 0,7
haprzelicz. = 15,56

Wskaźnik udziału gleb dobrych:

Wugd = [ ? ( ha kl. I-III 1/3 kl. IV)/ ?hafiz] * 100%

Wugd = [(6,7 1/3 * 8,9)/19,2] * 100%
Wugd = 50,35%

Wysokość podatku rolnego:

15,56 * 2,5dt * 28zł/dt = 1089,20zł

2. Środki trwałe: budynki i maszyny o wartości powyżej 3500zł.


Nazwa Rok budowy/zakupu Szacunkowa wartość
Dom mieszkalny 1948r. 6000
Obora 1983r. 15000
Stodoła 1952r. 4000
Stodoła 1975r. 8000
Garaż 1992r. 7000
Kombajn ziemniaczany 1994r. 12000
Prasa 2002r. 6000
Ciągnik 1981r. 16000
Rozrzutnik 1989r. 4000

3. Zasoby siły roboczej

2 * 1 1 * 0,4 1 * 0,5 = 2,9

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie