profil

Zasady stosowania środków ochrony roślin

poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kupując środki ochrony roślin musimy zdać sobię sprawę z ich toksyczności. W zasadzie każdy środek z grupy herbicydów, fungicydów czy zoocydów ma określoną większą lub mniejszą szkodliwość dla organizmów żywych, w tym oczywiście i dla człowieka.
Środki te, o ile przedostaną się bezpośrednio do przewodu pokarmowego, powodują co najmniej dolegliwości żołądkowe. Ale są też znacznie bardziej szkodliwe, wręcz trujące. I nie ma się co dziwić, w końcu zostały stworzone głównie w celu zabijania organizmów żywych. Mogą też trafić do naszego organizmu w żywności, którą wyprodukowano przy użyciu tych środków. Mówimy wtedy o obecności pestycydów w żywności.
W Polsce obowiązuje 5 stopniowa klasyfikacja toksyczności tych środków. Klasę toksyczności danego środka określa się na podstawie dawki śmiertelnej (w miligramach na kilogram wagi) dla 50% populacji badanej grupy zwierząt lub innych organizmów.
Dla ssaków (w tym dla człowieka) klasyfikacja ta wygląda następująco:

Klasa toksyczności mg/kg Stopień zagrożenia
I do 50 trucizny
II 51-150 trucizny
III 151-500 substancje szkodliwe
IV 501-5000 substancje szkodliwe
V powyżej 5000 praktycznie nieszkodliwe

Mimo, że nowoczesny przemysł wprowadza do produkcji coraz mniej toksyczne środki ochrony roślin, to jednak nie wyprodukowano takiego preparatu, który byłby całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Ponadto, pestycydy stosowane już z górą 100 lat są obecne wszędzie, nawet w lodach Antarktydy. Ich rozkład w glebie powodowany przez bakterie jest powolny, trwa nieraz latami. Stąd stwierdzana jest obecność pestycydów w żywności produkowanej ekologicznie!!
A że pestycydy obwinia się za rakotwórczość czy inne choroby toksykologiczne oraz zdolność do biokumulacji w organizmie, to znana już prawda.

Zasady
stosowania środków ochrony roślin


1. Na działkach i w ogrodach przydomowych stosować wyłącznie preparaty bezpieczne dla człowieka.
2.Kupować preparaty gotowe do stosowania lub w ilości dopasowanej do chronionej powierzchni.
3.Przy zakupie zwrócić uwagę na szczelność opakowania.
4.Nie należy przewozić środków ochrony roślin razem z produktami spożywczymi.
5.Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
6.Dokładnie przeczytać instrukcję stosowania środka.
7.Środki ochrony roślin jak również sprzęt i ubrania używane podczas wykonywania zabiegów należy trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.
8.Zabiegi chemiczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe i zdrowe.
9.Wszystkie czynności przygotowawcze oraz sam zabieg należy wykonać w szczelnych rękawicach i obuwiu, masce, kombinezonie lub w specjalnym ubraniu wraz z nakryciem głowy.
10. Opryskiwacz powinien być sprawny a węże i zbiorniki szczelne.
11. W czasie przygotowywania cieczy roboczej oraz podczas zabiegu nie należy jeść, pić ani palić.
12. W pobliżu miejsca zabiegu powinna się znajdować woda, mydło i ręcznik, tak aby w razie przypadkowego skażenia ciała, można było natychmiast zmyć preparat.
13. 0 zamiarze wykonywania zabiegu należy poinformować sąsiadów.
14. Zabiegi najlepiej wykonywać wieczorem, w pochmurny dzień, przy bezwietrznej pogodzie. Zmniejszamy w ten sposób zagrożenie dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Brak wiatru pozwala uniknąć skażenia roślin znajdujących się w sąsiedztwie.
15. Jeżeli zabieg wykonujemy przy wietrze (nawet słabym), to należy się poruszać zgodnie z jego kierunkiem, a rośliny znajdujące się w pobliżu dobrze jest przykryć folią.
16. Nie należy wykonywać zabiegów przed deszczem, ani bezpośrednio po nim.
17. Zabieg należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją, zwracając uwagę na temperaturę powietrza. Wykonanie zabiegu w zbyt wysokiej temperaturze grozi poparzeniem roślin, a w przypadku niektórych preparatów (pyretroidów) wpływa na spadek ich skuteczności.
18. Po zakończeniu zabiegu opryskiwacz należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Należy zmienić ubranie i dokładnie umyć się wodą z mydłem.
19. W przypadku podejrzenia o zatrucie, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie wolno zatrutej osoby leczyć na własną rękę. Nie należy podawać mleka lub alkoholu. Skażone środkiem oczy należy natychmiast przemyć wodą i zgłosić się do okulisty
20. Owoce i warzywa z opryskanych roślin należy zbierać i spożywać dopiero po upływie okresu karencji. Karencja dotyczy także roślin przypadkowo opryskanych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty