profil

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

(74)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca85%

Odpowiedzialność zawodowa,służbowa,cywilna,karna pielęgniarki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SŁUŻBOWA, CYWILNA, KARNA PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki...

poleca85%

Funkcje zawodowe pielęgniarki pracującej na bloku operacyjnym

Na bloku operacyjnym pracują nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki w roli instrumentariuszek, pielęgniarek anestezjologicznych, a także tzw. drugich pielęgniarek, które pomagają instrumentariuszkom. Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba, która...

poleca88%

Teoria pielęgniarstwa

Charakterystyka 3 twórczyń teorii pielęgniarstwa.

poleca87%

Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po

Amputacja kończyny jest dla każdego pacjenta wyjątkowym przeżyciem. Człowiek stający w obliczu nieodwracalnej utraty fizycznej sprawności, nie potrafiący jeszcze w pełni ogarnąć "katastrofalnych" jej skutków, nie jest w stanie podejmować...

poleca89%

Budowa aparatu do znieczulenia

We wszystkich dziedzinach medycyny- oprócz wiedzy służącej terapii, diagnostyce, rekonwalescencji itp. wynikającej z doświadczenia, badań, teoretycznej obserwacji i doświadczeń- wielką rolę odgrywa aparatura medyczna. Jest to tym istotniejsze,...

poleca93%

Toaleta chorego leżącego w łóżku - pokaz i ćwiczenia utrwalające.

TOALETA CHOREGO LEŻĄCEGO W ŁÓŻKU – pokaz i ćwiczenia utrwalające. Cel i znaczenie mycia chorego - Utrzymanie chorego w czystości - Pobudzenie funkcji skóry - Pobudzenie krążenia obwodowego - Poprawa samopoczucia chorego - Wyrabianie u...

poleca87%

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

poleca85%

Aspekty prawne i moralne transplantacji

Uchwalona 26 października 1995 r. ustawa o pobieraniu i przeszczepia-niu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682), która weszła w życie dnia 6 marca 1996 r., postrzegana jest jako ważny krok na drodze porządkowania prawa,...

poleca85%

Prawo wykonywania zawodu w zawodzie pielęgniarki

Pielęgniarka/pielęgniarz to samodzielny pracownik ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem (podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystujący przy zabiegach, operacjach, wypełniający zlecenia lekarskie w procesie...

poleca89%

Powikłania w gojeniu się rany pooperacyjnej- rola pielęgniarki

Rola pielęgniarki w przypadku powikłań w zakresie gojenia się rany pooperacyjnej. Rana jest to przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych. Zostaje wówczas naruszona całość skóry i utworzona droga między światem zewnętrznym, a tkankami położonymi...

poleca85%

Człowiek niepełnosprawny jako element środowiska

Na drodze zaspokajania potrzeb jednostki niepełnosprawnej, wykorzystania i rozwoju tkwiących w niej możliwości i całej osobowości, m.in. przez społeczną integrację, piętrzą się przeszkody o charakterze psychospołecznym, liczne i niejednokrotnie...

poleca85%

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z zaburzeniami widzenia

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z zaburzeniami widzenia

poleca85%

Podstawy żywienia -mleko ludzkie,zwierzęce,karmienie kobiet w ciazy,karmienie niemowlat

Mleko ludzkie-poczatkowo wydziela się siara i jest zolty kolor,alkaliczne,wieksza gęstość.Pokarm wydzielany pozniej zawiera wiecej bialka,duzo przeciwcaial,nabywanie odporności,ma wlasciwa temperature,zawsze swieze i bez bakterii.Mleko...

poleca85%

Prawa pacjenta w Unii Europejskiej

PRAWA PACJENTA W UNII EUROPEJSKIEJ Kwestie związane ze służbą zdrowia regulowane są zarówno przez ustawodawstwo wspólnotowe, jak i prawodawstwo każdego z państw członkowskich. Dla pacjentów ważny jest fakt, że mogą korzystać z usług medycznych...

poleca85%

Przyjęcie chorego do szpitala i na oddział

PRZYJĘCIE CHOREGO DO SZPITALA I NA ODDZIAŁ: * Sytuacje, gdy chory trafia do szpitala: - ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu - przywieziony przez karetkę pogotowia - zgłasza się sam - z wypadku *Zadania szpitala: -...

poleca90%

Rola opiekunek w środowisku domowym

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych ?Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się człowieczeństwa i rozpoznaje swoje możliwości, to starość jest szczególną wartością, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża...

poleca93%

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Profilaktyka- ogół działań podejmowanych przez lekarzy w celu zapobiegania stanom zagrożenia zdrowotnego, kulturalnego, moralnego i społecznego jednostki. -pierwszorzędowa(pierwotna)- zapobieganie powstawaniu chorób, zakres działania ograniczony...

poleca85%

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu trawiennego

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami chirurgicznymi układu trawiennego. 1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy Najczęściej owrzodzenia tworzą się na krzywiźnie mniejszej żołądka i opuszce dwunastnicy. Wrzód trawienny powstaje w wyniku...

poleca94%

Pielęgnierstawo zawód czy powołanie?

Pielęgniarstwo jest pięknym lecz trudnym i bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych,psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Jest to jeden z nielicznych zawodów...

poleca94%

Udział pielęgniarki w leczeniu przeciwodleżynowym

Kryteria postępowania dla pielęgniarki w leczeniu odleżyn: 1. W czasie pierwszych godzin pobytu pacjenta w zakładzie ocenia stopień ryzyka wystąpienia odleżyn. 2. Na oddziale (środowiskowa), zbierając wywiad, ocenia ryzyko rozwoju odleżyn,...

poleca91%

Atopowe zapalenie skóry

Pielegniarstwo - praca w załączniku

poleca91%

Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

1. Wprowadzenie Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 państwo stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej. Do tej pory pielęgniarstwo szpitalne było głównie domeną sióstr zakonnych, nie mających przygotowania...

poleca91%

Pielęgnowanie dzieci gorączkujących

Ze względu na niedojrzałość centralnego ośrodka termoregulacji niemowlęta, dzieci szybko reagują na infekcje i zaburzenia od¬żywiania np. na niedostateczną podaż płynów, podwyższeniem cieploty ciała i pogorszeniem stanu ogólnego. Objawy...

poleca85%

Gromadzenie danych o pacjencie

GROMADZENIE DANYCH O PACJENCIE Metody gromadzenia danych o pacjencie to świadome, planowe i konsekwentne sposoby postępowania pielęgniarki dla osiągnięcia określonego celu, jakim jest uzyskanie takiego zakresu i charakteru informacji o stanie...

poleca85%

Rola pielęgniarki w żywieniu pozajelitowym u pacjenta

Żywienie pozajelitowe to dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, normalnie wchłanianych z przewodu pokarmowego, bezpośrednio do układu krwionośnego - z pominięciem przewodu pokarmowego. Składniki pokarmowe: białko,...