profil

Materiały izolacyjne ciekłe gazowe stale Ciekłe kryształy Połączenia lutowane

poleca 85% 269 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Materiały izolacyjne ciekłe dzielą się na:
a)oleje mineralne
b)oleje roślinne
c)oleje syntetyczne
w elektronice i elektrotechnice znalazły zastosowanie głównie oleje pochodzenia mineralnego. Są one otrzymane z ropy naftowej i stanowią mieszaninę różnych węglowodorów w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych otrzymuje się oleje o różnych właściwościach użytkowych(oleje kablowe, kondensatorowe, transformatorowe i inne) Obecnie duże zastosowanie w elektrotechnice znajduja oleje silikonowe będące związkami krzemowo-organicznymi. Odznaczają się one stałością własności w dużym zakresie temperatur. Na wyróżnienie zasługuje ich odporność na utlenianie, dobre właściwości smarne i izolacyjne
Materiały izolacyjne gazowe:
Naturalne izolacja występująca w większości konstrukcji elektrycznych jest powietrze. W niektórych jednak zastosowaniach np transformatorach, kondensatorach i kablach stosuje sie tez inne gazy np azot CO2 , hel . fluorek siarki . Gazy wykorzystuje się tez jako czynnik chłodzący w szybkobieżnych maszynach elektrycznych oraz jako czynnik gaszący , luk elektryczny w wyłącznikach. Od gazów elektroizolacyjnych wymaga się aby nie reagowały z metalami z innymi materiałami z którymi stykają się podczas pracy. Wodór stosuje się jako gaz redukcyjny w procesach oczyszczenia powierzchni metalowych, wykorzystuje się go również jako gaz palny wraz z tlenem . Umożliwia osiągniecie bardzo wysokiej temperatury , niezbędnej przy spawaniu wysoko topliwych metali

Materiały dialektyczne nieorganiczne:
- materiały ceramiczne
- szkło techniczne
- mike
Materiały ceramiczne oznaczaja się:
odpornością na wpływy podwyższonych temp. A ich temp. Topnienia znacznie przewyższa temp.top. metali ceramikę dzielimy na:
-konstrukcyjna(wytwarzamy z niej izolatory wsporcze, korpusy cewek, korpusy przełączników i wyłączników oraz płyty nośne obwodów wypalanych. Do ceramiki konstrukcyjnej zaliczamy porcelanę elektrotechniczną i radiotechniczną, ceramikę z krzemianów magnezu)
-kondensatorową
-porowatą stosowaną do celów próżniowych

Ciekłe kryształy:
Zast.włas.elektrooptycznych:
- w wyświetlaczach(wykorzystuje się miesanine związków prawdopodobnych)
- w pamieciach masowych do komp.
- W optoelektronice wykorzystuje się zjawiska nieliniowe
Zast.włas.termooptycznych
- termometry bezrtęciowe
- indukatory temperatury
- do farb i emulsji zmieniających kolor pod wpływem temperatury(przyciemniane szyby)
zalety:
- niewielka moc pobierana przez wskaźniki(0,1nW/cm2)
- możliwośc stosowanie różnego rodzaju oswietleniach
- możliwośc uzyskania różnobarwnych obrazów
Do połączeń stałych należą:
- poł. spawane
- poł. Zgrzewane
- lutowane lutem twardym pow.450st
Do połączeń półstałych
- połączenia lutowane owijane i zaciskane
do połączeń rozłącznych:
wszelkiego rodzaju złącza wtykowe
Połączenia lutowane – dobre połączenie powstaje gdy: jest dobór właściwego lutowia, przygotowanie łączonych powierzchni, odpow. Dobór parametrów lutowania(temperatury i czasu) Prawidłowe lutowanie odpowiada warunkom: temp. Topnienia. Lutowia jest mniejsza od temp. Topnienia metali, lutowie powinno dyfundować w głąb materiałów łączonych; lutowie powinno mieć małą rezystywność i dobre właściwości wytrzyma.; lutowie powinno dobrze zwilżać pow łączonych części
Połączenia owijane – zalety: możliwość wykonania połączenia w temp otoczenia; lepsza niezawodność połączenia; łatwość montażu i demontażu; wady: ograniczony zakres stosowania, ograniczony zakres warunków pracy(w podwyższonych temp. Nastepuje zmniejszenie napięcia w złączu, co pogarsza styczność);ograniczenia konstrukcyjne(nie można łączyć ze sobą przewodów o różnej budowie)

w zalaczniku zawarta jest gotowa do wydrukowania sciaga w dwoch kopiach

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty