profil

Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie krajów... - pełna bibliografia

poleca 85% 165 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BARCZ J., LIBERA B., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym: wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Wyd. „Wolters Kluwer Polska”, Warszawa 2007.

BARTOSIK-PURGAT M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.

BASZKIEWICZ J., Państwo, rewolucja, kultura polityczna, Wyd. Poznańskie 2009, Poznań 2009.

BRZEZIŃSKI B. (red.), Fenomen rosyjskiego komunizmu: geneza, konteksty, konsekwencje, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.

GABIG J., Rola Francji we współczesnych przemianach politycznych Europy, Wyd. „Duet”, Toruń 2003.

GESTELAND R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.

GOODY J., Kapitalizm i nowoczesność: islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, tłum. TUROWSKI M., Wyd. Akademickie „Dialog”, Warszawa 2006.

HAUSNER J. I INNI, Polski talk show: dialog społeczny a integracja europejska, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.

HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENAARS A., Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, tłum. GOSTYŃSKA D., Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

HOFSTEDE G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, tłum. DURSKA M., PWE, Warszawa 2000.

JAKUBIAK-MIROŃCZUK A., MIROŃCZUK K., Negocjacje z partnerami z krajów Unii Europejskiej, Wyd. „Infor”, Warszawa 2004.

JASTRZĘBSKA-SMOLAGA H. (red.), Ekonomiczne podstawy negocjacji: pomiędzy prawem a moralnością, Wyd. „Difin”, Warszawa 2007.

JOHNSON P., Historia Anglików, tłum. MIKOS J., Wyd. „Marabut”, Gdańsk 2002.

KAJDAŃSKI E., Chiny: leksykon: historia, gospodarka, kultura, Wyd. „Książka i Wiedza”, Warszawa 2005.

KENDIK M., Negocjacje międzynarodowe, Wyd. „Difin”, Warszawa 2009.

KOCHANOWICZ J., MARODY M. (red.), Kultura i gospodarka, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.

LAWATY A., ORŁOWSKI H. (red.), Polska i Niemcy: historia, kultura, polityka, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008.

NĘCKI Z., GÓRNIAK L., ROSIŃSKI J., Negocjacje w Unii Europejskiej: przewodnik dla przedsiębiorców, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

PEELING N., Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi, tłum. SAWICKI J., PWE, Warszawa 2010.

PIPES R., Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy: studium kultury politycznej, tłum. MROZEK A., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

PREIS-SMITH A., Kultura, tekst, ideologia: dyskursy współczesnej amerykanistyki, Wyd. „Uniwersitas”, Kraków 2004.

SALACUSE J., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, tłum. Adamczyk J., PWE, Warszawa 1994.

SZCZEPAŃSKI J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.

WŁODARSKI J. (red.), Chiny w oczach Polaków do XX wieku: państwo – społeczeństwo – kultura, Wyd.
„Marpress”, Gdańsk 2001.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy