profil

Mikroekonomia

(87)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca91%

Mikra ściąga

jest to całosc w pigułce

poleca85%

Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez...

poleca85%

Mikroekonomia ściąga

Mikroekonomia – teoria nauki ekonomi, która zajmuje się przede wszystkim zadaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się więc m. in. takimi zagadnieniami jak: -co określa cenę poszczególnego dobra, -co...

poleca85%

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe.

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe. Termin planowanie oznacza snucie planów, tworzenie obrazu przyszłości, określanie zamiarów, przygotowywanie działań, wyrażanie dążeń dotyczących przyszłości. Przez planowanie...

poleca90%

Zagadnienia z mikro i makroekonomii

1. Cena i wielokrotność równowagi rynkowej Cena – jest sygnałem rynku – kierowanym w stronę producentów i konsumentów skłaniających ich do podjęcia odpowiednich decyzji, mających doprowadzić do stanu równowagi rynkowej między uczestnikami gry...

poleca85%

Podstawy mikro- i makroekonomii

TEMAT. PODSTAWOWE PROBLEMY MIKRO- I MAKROEKONOMII SPIS STREŚCI WSTĘP..............................................................................................................................2 MIKROEKONOMIA...

poleca90%

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM...

poleca89%

Opóźnienia gospodarcze jak na nich skorzystać?

„Opóźnienia - jak na nich skorzystać?” Na pytanie, czy na opóźnieniach gospodarczych można skorzystać nasuwa się dość oczywista odpowiedź, że tak, ale na cudzych. Nie możemy się dziwić, że bogate państwa chcą zyskać na biedzie innych. W XVIII...

poleca89%

Mikroekonomia zarys wykładów

I. PODSTAWOWE KATEGORIE GOSPODARKI RYNKOWEJ 1. Pieniądz – pojęcie, ewolucja, istota - Funkcje pieniądza 2. Cena - rodzaje (absolutna, relatywna), funkcje, mechanizmy powstawania cen 3. Towar - pojęcie, wartości towar - Fetyszyzm...

poleca85%

Historia myśli ekonomicznej

historia myśli ekonomicznej- Wykłady

poleca85%

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z tą...

poleca85%

Mikroekonomia - podstawy

EKONOMIA ? zajmuje się zaspokajaniem potrzeb materialnych ludzi przy pomocy ograniczonych zasobów, które można wykorzystać w różny sposób; nauka o gospodarowaniu, procesach gospodarczych (produkcja, podział, wymiana konsumpcja), dokonywaniu...

poleca86%

Siły rynkowe czyli popyt i podaż

Cała praca znajduje się w załczniku

poleca88%

Buisnes plan

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Biznes plan KAWIARENKI INTERNETOWEJ „Amber” Rachunkowość i finanse 313 Izabela ... I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA....

poleca88%

Mikroekonomia - WSEA Bytom - I sem.

Kompletny zakres programowy na I sem. w WSEA w Bytomiu.

poleca86%

Kontrakt

Kontraktem nazywamy umowę sprzedaży zawartą z kontrahentem zagranicznym. Kontrakt dotyczy również świadczonych usług na rzecz partnera zagranicznego, polegających na przykład na: montażu maszyn i urządzeń, wykonywaniu prac budowlano- montażowych,...

poleca85%

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010

poleca87%

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

poleca85%

Projekt analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego

Praca jest z przedmiotu Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ale nie ma takiej kategorii w serwisie.Praca w załączniku

poleca86%

Substytucja produkcji gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej.

Substytucją nazywamy wzajemne zastępowanie się dóbr. Dobra substytucyjne zastępują się wzajemnie tak jak na przykład zastępują się masło i margaryna. Przeciwieństwem substytucji jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dóbr i tak na...

poleca86%

Mikroekonomia wykłady PB (w załączniku prezentacje)

POPYT – to ilości dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym czasie i w danych cenach. PRAWO POPYTU – gdy cena towaru wzrośnie przy założeniu innych czynników stałych (ceteris paribus) kupujący skłaniają się do kupowania go mniej i...

poleca86%

Jak radzono sobie z uwarunkowaniami geograficznymi na przykładzie Europy i Chin?

Niewątpliwie uwarunkowania geograficzne mają i miały wpływ na rozwój cywilizacji. Amerykanin Ellsworth Huntington był pod takim wrażeniem związków zachodzących między środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka, że stworzył...

poleca86%

Mikroekonomia

1. CELE MAKROGOSPODARCZE: 1) wysoki i stale rosnący wzrost gospodarczy, czyli wysoki i rosnący PKB 2) stosunkowo niska inflacja 3) niskie bezrobocie 4) ustabilizowanie stosunków gospod. Z zagranica co przejawia się w utrzymaniu stabilnej...

poleca85%

Popyt, podaż, cena, pieniądz

wykład w załączniku

poleca86%

Mikroekonomia

MIKRO- zajmuje się badaniem rynku konsumenck (konkret badanie). EKON. POZYT.- nie dokonuje oceny, wychwytuje wartości. EKON. NORMATY.- zaczyna dokonywać oceny. KOSZT ALTER.- koszt zaniechanych możliwości Wybieramy 1 kosztem 2). POPYT-...

poleca86%

Ściąga alfabetyczna

Wyodrębnienie ekonomii politycznej jako samodzielnej dyscypliny nauki miało miejsce w Anglii za sprawa Adama Smitha (1723-1790) twórcy klasycznej szkoły ekonomii politycznej. Thomas Malthus – znany jako autor tzw. Prawa ludnościowego – ludność...

poleca86%

Analiza ekonomiczna

jak w temacie, wszystko i na temat

poleca85%

Mikroekonomia

PONIŻSZA PRACA JEST STRESZCZENIEM KSIĄŻKI MIECZYSŁA NASIŁOWSKIEGO \"SYSTEM RYNKOWY\" JEST TO STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 1-6:-CZYM ZAJMUJE SIE EKONOMIA,-PODSTAWOWE PODMIOTY W GOSPODARCE RYNKOWEJ,-MIKROANALIZA RYNKU,-TEORIA RACJONALNEGO ZACHOWANIA SIĘ...

poleca85%

Mikroekonomia

W ekonomii możemy wyróżnić trzy metody badawcze: Metoda systemowa-dotyczy rozwiązania danego problemu w ujęciu całościowym. Podejście systemowe narzuca konieczność uwzględnienia wszystkich akceptów rozpatrywanego zagadnienia. Metoda rozwoju-jej...

poleca85%

Polityka społeczna

3. Definicje polityki społecznej w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych 1938 Stanisław Rychliński ? Polska Polityka społeczna to naukowo usystematyzowany zbiór wskazówek jak usuwać albo chociaż łagodzić niesprawiedliwości i...

poleca85%

Ekonomia

Ekonomia Ekonomia - nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów – które mogą mieć także inne, alternatywne,...

poleca85%

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

Ekonomia... ...czyli kilka informacji o gospodarce, które lepiej znać. Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o procesach gospodarczych....

poleca85%

Wykłady zaoczne

w załącznikach

poleca85%

Wykłady z AE Poznań

Temat: Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. Temat: Analiza marginalna. Temat: Zasada optymalizacji. Temat: Prawo podaży rynkowej. Temat: Elastyczność popytu. Temat: Elastyczność podaży. Temat: Elastyczność a przychody przedsiębiorstw....

poleca85%

Zachowania nabywcze konsumenta

2. Zachowania nabywcze konsumenta Postępowanie nabywcze konsumenta jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek,...