profil

Rachunek bankowy - definicja

poleca 88% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rachunek bankowy to umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta między dwoma podmiotami, z których jednym jest bank. Umowa ta jest oparta o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się, na czas określony, bądź nieokreślony, do przechowywania środków pieniężnych posiadacza danego rachunku oraz do dokonywania na jego życzenie zleceń rozliczeń finansowych. Posiadacz rachunku bankowego jest jedynym dysponentem środków pieniężnych na nim zgromadzonych (chociaż umowa może ograniczać to prawo). Poprzez umowę również bank nabywa prawo do korzystania z wolnych środków znajdujących się na rachunku.

Rachunek bankowy jest najważniejszym produktem bankowym, dzięki któremu bank nawiązuje współpracę z klientem. Umożliwia także korzystanie z wielu usług bankowych takich jak: płatności krajowe i zagraniczne, kredyty i pożyczki, posługiwanie się kartą płatniczą. W wielu bankach klient posiadający rachunek w danym oddziale może korzystać z różnego rodzaju udogodnień, z których można wyróżnić: niższe oprocentowanie kredytu bądź pożyczki, jak również możliwość zaciągnięcia wyższej pożyczki. Zdarzają się też takie sytuacje, że bank odmawia udzielenia kredytu lub pożyczki klientom, którzy nie posiadają u nich rachunku bankowego.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy